Logo Solón
Logo Solón
 

Redakce

Vydává
Triada, spol. s r. o., ve spolupráci s časopisem Obec & finance
Redaktor
Ing. Barbora Mertová
Grafická úprava a sazba
Ing. Jiří Holub
Kontakt
Triada, pobočka Brno
Cejl 72, 602 00 Brno
tel./fax: 545 210 549
e-mail: solon@triada.cz