Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

30. 6.–1. 7. 2022
Investiční výstavba
1. 7. 2022
Komunitní energetika
14. 7. 2022
Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy
11. 8. 2022
Nastavení daně z nemovitých věcí
9. 9. 2022
MOM – Odpadové hospodářství
9. 9. 2022
eRozvojovna
12.–14. 9. 2022
Životní prostředí – prostředí pro život
19. 9. 2022
Rozvoj venkovských oblastí
20.–24. 9. 2022
For Arch 2022
21.–23. 9. 2022
Biologicky rozložitelné odpady 2022

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]