Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

25. 7. 2024
Dotace v kultuře a cestovním ruchu
22.–27. 8. 2024
Země živitelka
10.–11. 9. 2024
H2 Fórum 2024
13. 9. 2024
Odpadové hospodářství
17. 9. 2024
Zadávání veřejných zakázek
17.–18. 9. 2024
Světlo
17.–18. 9. 2024
NO-DIG 2024
17.–21. 9. 2024
For Arch 2024
19. 9. 2024
BIM a oceňování
1. 10. 2024
Městské části a developeři v praxi

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.