Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

13. 3. 2024
Decentrální energetika a LEX OZE II
19. 3. 2024
Den malých obcí (Praha)
20.–22. 3. 2024
Jarní škola Zdravých měst
20. 3. 2024
Co přinese digitalizace stavebnictví (H. Králové)
20. 3. 2024
Metodický den ÚOHS č. 3
21. 3. 2024
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
26. 3. 2024
Den malých obcí (Olomouc)
9.–10. 4. 2024
Právní prostor 2024
11.–14. 4. 2024
Regiony České republiky 2024
11. 4. 2024
Nový stavební zákon a investoři

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.