Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

29. 5. 2024
ESG, odpady a adaptace na udržitelný rozvoj
29. 5. 2024
Město a jeho architektura
30. 5. 2024
Energetika 2024
30. 5. 2024
H2 Heating 2024
30. 5. 2024
Dobrá obec dělá dobrou školu 2024
4.–6. 6. 2024
URBIS 2024
4. 6. 2024
Veřejná spolupráce pro udržitelné regiony
6.–7. 6. 2024
Fórum rodinné politiky 2024
7. 6. 2024
Pes mezi paragrafy
11. 6. 2024
BIM a dopravní infrastruktura

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.