Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

12. 6. 2023
Jak prosazovat a prosadit změny ve veřejné správě
14.–15. 6. 2023
Konference o veřejné podpoře
15. 6. 2023
Fórum chytrých řešení pro města
20. 6. 2023
Komunitní energetika
21. 6. 2023
Přeshraniční spolupráce – Smart Agenda
22. 6. 2023
Tvorba krajiny v kontextu pozemkových úprav
8. 7. 2023
Future City Tech 2023
12. 9. 2023
Město a světlo
10.–11. 10. 2023
Národní dny prevence 2023

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.