Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

19.–23. 9. 2023
For Arch 2023
5.–7. 10. 2023
Konference Město a životní prostředí
5.–6. 10. 2023
XXIII. Konference pozemkových úprav 2023
10.–11. 10. 2023
Národní dny prevence 2023
12.–13. 10. 2023
Energetické výzvy a limity obcí a měst
12.–13. 10. 2023
Fórum rodinné politiky 2023
13. 10. 2023
Změna financování veřejně prospěšných prací
18.–19. 10. 2023
BIM DAY 2023
18.–20. 10. 2023
Podzimní škola Zdravých měst
19. 10. 2023
Dostupné družstevní bydlení v ČR

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.