Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

1. 12. 2023
Participativní bydlení
7. 12. 2023
Nový stavební zákon pohledem obcí
8. 12. 2023
Lex Ukrajina 6
11. 12. 2023
Zakládání energetických společenství
12. 12. 2023
Sociální začleňování v Česku
18.–19. 1. 2024
Participace – energetika – dobrá praxe
13.–14. 5. 2024
ISSS 2024

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.