Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

29.–30. 3. 2023
Jarní škola Zdravých měst
30. 3.–1. 4. 2023
Urbatech 2023
30.–31. 3. 2023
Dobrá praxe v obcích
31. 3. 2023
Data a životní prostředí 4
4. 4. 2023
Den malých obcí (Praha)
11. 4. 2023
Výzvy finanční a energetické krize
18.–19. 4. 2023
Dopravní infrastruktura
19. 4. 2023
Digital Trust & Paperless
20. 4. 2023
Digitální technická mapa
20. 4. 2023
(Ne)vymahatelnost práva

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.