Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

1. 2. 2023
Jak pomocí dotací rozvíjet obec
2. 2. 2023
Dotace EU a audity 2023 (Brno)
2. 2. 2023
Dotace EU a audity 2023 (Ostrava)
8. 2. 2023
Dotace EU a audity 2023 (Plzeň)
9.–11. 2. 2023
For Pasiv 2023
9. 2. 2023
Fotovoltaické systémy na památkách
13. 2. 2023
Obec přátelská rodině a seniorům 2023
14. 2. 2023
Dotace EU a audity 2023 (Olomouc)
15.–17. 2. 2023
Právní konference 2023
23. 2. 2023
Komunitní a komunální energetika v praxi

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.