Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

16. 8. 2022
Pád Sberbank II
17.–18. 8. 2022
Program rozvoje venkova v jižních Čechách
9. 9. 2022
MOM – Odpadové hospodářství
9. 9. 2022
eRozvojovna
12.–14. 9. 2022
Životní prostředí – prostředí pro život
13. 9. 2022
Zadávání veřejných zakázek
19. 9. 2022
Rozvoj venkovských oblastí
20.–24. 9. 2022
For Arch 2022
21.–23. 9. 2022
Biologicky rozložitelné odpady 2022
13.–14. 10. 2022
BIM DAY 2022

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]