Logo Solón
Logo Solón
 

Příklady vyhledávání

Vzory obecních vyhlášek

Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, hlavního města Prahy a krajů, přehled zákonných zmocnění při tvorbě obecně závazných vyhlášek a vzory právních předpisů obcí. To vše bezesporu potřebujete na svém úřadě, abyste co nejjednodušším způsobem mohli vytvořit všechny potřebné obecní vyhlášky a nařízení.

V Solónovi všechny podklady a metodické pomůcky týkající se této problematiky najdete v kapitole 1.3. Obecně závazné vyhlášky a nařízení, smlouvy. Jednotlivé vzory jsou pochopitelně průběžně aktualizovány, v letošním roce došlo například k aktualizaci vzorových vyhlášek týkajících se místních poplatků, konkrétně místního poplatku ze psů, místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místního poplatku za užívání veřejného prostranství, místního poplatku z ubytovací kapacity, místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Vzory obecních vyhlášek

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. května 2016 a v platnost vstoupilo 24. května 2016, přičemž účinnosti nabylo 25. května 2018.

Solón obsahuje spoustu informací týkajících se GDPR a dopadu tohoto nařízení na obce a města, např. metodické doporučení k problematice pověřenců pro ochranu osobních údajů, příklad pracovní náplně pověřence, záznamy o činnostech zpracování, stanoviska Ministerstva vnitra k souvislostem vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR nebo vzor smlouvy o poskytování činnosti pověřence obcí jiné obci.