Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
15. 10. 2021 Ministerstvo kultury trvá na ochranném pásmu kulturní památky bez ohledu na reálný stav území Veřejný ochránce práv
15. 10. 2021 Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021 MF ČR
15. 10. 2021 Krajské vozovky jsou v nejlepším stavu za poslední desetiletí Zlínský kraj
15. 10. 2021 Národní konference Venkov 2021 Kraj Vysočina
15. 10. 2021 Mapa krajských investic prošla vylepšením. Obsahuje nové snímky a víc údajů o stavbách Liberecký kraj
15. 10. 2021 Zástupci kraje a obcí se setkali v Nebanicích, Bukovanech a v Citicích Karlovarský kraj
15. 10. 2021 Strakonice, Soběslav a Horní Planá získávají Elektrooskary Jihočeský kraj
14. 10. 2021 SMS ČR vyzve k odložení účinnosti stavebního zákona SMS ČR
14. 10. 2021 23. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu ÚÚR
14. 10. 2021 Klára Dostálová: Odklad nového stavebního zákona by byl krokem zpět MMR ČR
14. 10. 2021 Ocenění pro nejlepší knihovnu v kraji letos putuje do Třince Moravskoslezský kraj
14. 10. 2021 Olomoucký kraj usiluje o přeshraniční spolupráci mezi záchrankami Olomoucký kraj
14. 10. 2021 Nedílnou součástí rozvoje Pardubického kraje jsou místní akční skupiny Pardubický kraj
14. 10. 2021 Projekt realizovaný v Karlovarském kraji zaměřený na prevenci šikany a násilí byl oceněn Ministerstvem vnitra Karlovarský kraj
14. 10. 2021 Prague City Data Congress 2021 opět přivede do metropole experty na městská data Praha
13. 10. 2021 Audit potvrdil, že Kraj Vysočina i jeho příspěvkové organizace dobře hospodaří s energií Kraj Vysočina
12. 10. 2021 Publikace – Jak na pitnou vodu SMS ČR
12. 10. 2021 UNESCO rozvíjí síť měst k podpoře vzájemného učení a udržitelnosti SMO ČR
12. 10. 2021 Startuje příjem žádostí v Nové zelené úsporám SFŽP ČR
12. 10. 2021 Luhačovice hostily zasedání Krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Zlínský kraj
12. 10. 2021 Vysočina je spoluvyhlašovatelem nové Ceny inovace v sociálních službách Kraj Vysočina
12. 10. 2021 Regionální stálá konference představí dotační programy v novém období Královéhradecký kraj
12. 10. 2021 Krajská knihovna tradičně ocenila nejlepší knihovníky v Ústeckém kraji Ústecký kraj
12. 10. 2021 Karlovarský kraj přispěje horské službě na nákup vybavení a zdravotnického materiálu Karlovarský kraj
12. 10. 2021 Kraj mění strategii řízení nemocnic s důrazem na snižování provozních nákladů Plzeňský kraj
11. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.–9. 10. 2021 ČSÚ
9. 10. 2021 Obce a kraje mohou žádat o dotace na obnovu majetku po živelní pohromě MMR ČR
9. 10. 2021 Vylepšujeme podporu nájemního dostupného bydlení MMR ČR
8. 10. 2021 Vydali jsme studii „Přínosy sociálního bydlení pro obce“ APSZ
8. 10. 2021 Ministerstvo zemědělství zvýší dotaci ve 12. kole Programu rozvoje venkova minimálně o další půl miliardy korun MZe ČR
8. 10. 2021 Radní doporučili zastupitelstvu přijmout investiční úvěry v celkové výši 6,5 miliardy korun Středočeský kraj
7. 10. 2021 Memorandem chceme podpořit péči o lesy SMO ČR
7. 10. 2021 Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení ePravo.cz
7. 10. 2021 Připravujeme první PPP projekt výstavby nájemního bydlení MMR ČR
7. 10. 2021 Cenová regulace v oboru VaK MF ČR
7. 10. 2021 Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2021 Zlínský kraj
7. 10. 2021 Kraj zveřejnil aktualizovanou analýzu stavu dopravy, kvalita silnic v regionu se zlepšuje Liberecký kraj
6. 10. 2021 Kulatý stůl k dostupnosti stomatologické péče nyní i ze záznamu SMO ČR
6. 10. 2021 Metodické doporučení pro obce v souvislosti se zrušením bezdoplatkových zón SMO ČR
6. 10. 2021 Nárůst uživatelů eGovernmentu. Lidé se státem stále více komunikují elektronicky MV ČR
6. 10. 2021 Olomoucký kraj inicioval významné změny v budoucí podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území Olomoucký kraj
6. 10. 2021 Víceleté financování se ujalo, kraj připravuje pro sociální služby další cyklus Pardubický kraj
6. 10. 2021 Vitráže, náhrobky i zvony. Obnovu památek podpoří kraj deseti miliony Liberecký kraj
6. 10. 2021 Asociace krajů apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby akceptovalo její požadavek navýšit alokaci v programu IROP pro investice do středních škol Praha
5. 10. 2021 Ministerstva vydala stanovisko k oceňování věcných břemen SMS ČR
5. 10. 2021 Program Podpora rozvoje regionů 2022 je otevřen SMO ČR
5. 10. 2021 Milostivé léto odpustí dlužníkům také část dluhů vůči obcím SMO ČR
5. 10. 2021 Technologická agentura ČR zveřejnila metodiku Veřejné zakázky na inovativní řešení SOVZ
5. 10. 2021 Obří sumu investic do životního prostředí v nadcházejícím období doplňuje 61 miliardami OPŽP 2021–2027 MŽP ČR
5. 10. 2021 Stanovisko ODK č. 04/2021 – Udělování výjimek z povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou MV ČR
5. 10. 2021 Metodická doporučení k činnosti ÚSC č. 7.1 Metodické doporučení k postupu obce v případě konání akce typu technoparty MV ČR
5. 10. 2021 Metodická doporučení k činnosti ÚSC č. 4.1 Tvorba obecně závazných vyhlášek – úprava místních záležitostí veřejného pořádku MV ČR
5. 10. 2021 MMR má připraveno 2,1 miliardy korun pro obce na jejich rozvoj MMR ČR
5. 10. 2021 Program Výstavba pro obce vede Středočeský kraj MMR ČR
5. 10. 2021 Mariánské Lázně a Františkovy Lázně zabodovaly v celostátním finále soutěže Zlatý erb Karlovarský kraj
4. 10. 2021 Osobností venkova 2020 a 2021 se stali Josef Bezdíček a Jan Kruml SMO ČR
4. 10. 2021 Kde je nouze o vodovod nebo stokovou síť, pomůže obcím dalších 750 milionů korun na pitnou vodu nebo odkanalizování SFŽP ČR
4. 10. 2021 Vedení kraje jednalo se zástupci mikroregionů Olomoucký kraj
1. 10. 2021 Obce postižené tornádem dostaly účty s finanční pomocí SMS ČR
1. 10. 2021 Jak využít evropské peníze na transformaci kraje? Nové možnosti představili zástupci resortních ministerstev Moravskoslezský kraj
1. 10. 2021 Netolický: Nesmíme se smířit se silovým protlačením rekodifikace stavebního zákona Pardubický kraj
30. 9. 2021 Společný dopis územních partnerů vládě ČR SPOV ČR
30. 9. 2021 Svaz měst a obcí vyjednal miliardu na sportoviště SMO ČR
30. 9. 2021 Dotace 95 milionů korun podpoří výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích SFŽP ČR
30. 9. 2021 Zástupci kraje se zajímají, jak podpořit rozvoj sociálního podnikání v regionu Zlínský kraj
30. 9. 2021 Na opravu kasáren v Josefově by mělo jít z Národního plánu obnovy 600 milionů korun Královéhradecký kraj
30. 9. 2021 Karlovarský kraj přidá další milion korun na podporu ubytování na území regionu Karlovarský kraj
30. 9. 2021 Konzultace k brownfieldům zdarma Středočeský kraj
29. 9. 2021 Vyzvali jsme vládu, aby nepromarnila šance, jež nabízí NPO SMS ČR
29. 9. 2021 Dohoda o partnerství 2021–2027 byla schválena SMO ČR
29. 9. 2021 Pro Dešťovku od 12. října do Nové zelené úsporám SFŽP ČR
29. 9. 2021 Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do Poslanecké sněmovny MF ČR
29. 9. 2021 Miliardy z OP Spravedlivá transformace znamenají příležitost pro celý Ústecký kraj Ústecký kraj
29. 9. 2021 Středočeský kraj připravil nejlepší EPC projekt roku 2020 Středočeský kraj
27. 9. 2021 Mimořádné odměny strážníkům za službu během nouzového stavu SMS ČR
27. 9. 2021 Systémová podjatost paralyzuje největší stavby státu. Nový stavební zákon to změní MMR ČR
27. 9. 2021 Územní partneři se obávají připravenosti Národního plánu obnovy Pardubický kraj
27. 9. 2021 V celostátním kole soutěže Zlatý erb zvítězila Tisá Ústecký kraj
27. 9. 2021 Ústecký kraj pořádal konferenci o odpadovém hospodářství Ústecký kraj
24. 9. 2021 Reakce Svazu měst a obcí ČR na iniciativu nově vzniklého spolku Naše odpadky z.s. SMO ČR
24. 9. 2021 Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám nekončí, plynule se otvírá nová etapa SFŽP ČR
24. 9. 2021 Aktualizovali jsme cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného OPŽP
24. 9. 2021 V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově Olomoucký kraj
24. 9. 2021 Projekt „On the Road“ – využití digitálních technologií při monitoringu pozemních komunikací Kraj Vysočina
24. 9. 2021 Porotu Zlatého erbu zaujala elektronická aplikace Hradec Králové Královéhradecký kraj
24. 9. 2021 Teorie a praxe v odpadovém hospodářství 2021 Ústecký kraj
24. 9. 2021 Kaple v Březové uspěla ve velké konkurenci a zvítězila v soutěži Komunální projekt roku 2021 Karlovarský kraj
24. 9. 2021 Plzeňský kraj podepsal memorandum o spolupráci s dobrovolnými hasiči Plzeňský kraj
23. 9. 2021 Malé vesnické obchody mohou od 22. října žádat kraj o dotaci na provoz Kraj Vysočina
23. 9. 2021 Východočeská vodárenská soustava je na sucho připravena. Další modernizace vodovodů je však nezbytná Pardubický kraj
23. 9. 2021 Krajští zastupitelé schválili Plán spravedlivé územní transformace Karlovarský kraj
23. 9. 2021 Krajský úřad schválil Územní studii krajiny Jihočeského kraje Jihočeský kraj
22. 9. 2021 Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR
22. 9. 2021 IROP 2014–2020 končí, IROP 2021–2027 startuje! MMR ČR
22. 9. 2021 Nejlepší webové stránky v kraji mají Valašské Klobouky a Újezd, nejlepší elektronickou službu nabízí Uherské Hradiště Zlínský kraj
21. 9. 2021 Prachatice se obrátily o pomoc na ombudsmana, péče o odebraná zvířata zatěžuje jejich rozpočet Veřejný ochránce práv
21. 9. 2021 Do poloviny roku 2023 chceme mít funkční systémy pro digitalizaci stavebního řízení. Náklady pokryjí evropské fondy i peníze z Národního plánu obnovy MMR ČR
21. 9. 2021 Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021 MF ČR
21. 9. 2021 ISSS: Vysočina představila Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví Kraj Vysočina
20. 9. 2021 Podpora voliče v pobytové sociální službě SMS ČR
20. 9. 2021 Městem pro byznys se stal Brandýs nad Labem-Stará Boleslav SMO ČR
17. 9. 2021 Ministerstvo vnitra nechce zdražovat komunální odpad. O výši jeho zpoplatnění nerozhoduje MV ČR
17. 9. 2021 Ve Zlínském kraji nejlépe třídí v Uherském Hradišti, Šumicích, Viganticích a Medlovicích Zlínský kraj
17. 9. 2021 Nejlepší webové stránky na Vysočině mají Jihlava a Dolní Město Kraj Vysočina
17. 9. 2021 Milostivé léto usnadní zaplacení dluhů vůči státu, krajům, městům a obcím a jejich organizacím Pardubický kraj
17. 9. 2021 Zlatým erbem byly letos oceněny Svitavy, Krouna a Litomyšl Pardubický kraj

[ >> Další >> ]