Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
27. 9. 2022 Exhibice politiků za veřejné peníze, aneb radniční zpravodaje pod lupou Oživení
27. 9. 2022 Polovina obyvatel Česka žila při Sčítání 2021 ve svém rodišti ČSÚ
27. 9. 2022 Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek MV ČR
27. 9. 2022 Vláda zasáhne proti nelegální migraci a dočasně obnoví kontroly na státní hranici se Slovenskem MV ČR
27. 9. 2022 IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy MMR ČR
27. 9. 2022 Česká republika má schváleny všechny evropské programy pro období 2021–2027 MMR ČR
27. 9. 2022 Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč MF ČR
27. 9. 2022 Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků MF ČR
27. 9. 2022 Proinvestiční rozpočet na rok 2023 zajistí pokračování výstavby dálnic a modernizaci železnic MD ČR
27. 9. 2022 Vedení Vysočiny podporuje zachování stavebních úřadů co nejblíže občanům Kraj Vysočina
27. 9. 2022 Evropská komise schválila finance pro uhelné regiony Karlovarský kraj
26. 9. 2022 Správa obce v době mezi konáním voleb SMS ČR
26. 9. 2022 Voliči vybrali nové zastupitele a zvolili tři senátory ČSÚ
26. 9. 2022 Více než miliarda korun pro lepší fungování sociálních služeb MMR ČR
26. 9. 2022 Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022 MF ČR
26. 9. 2022 Kraj opět pomůže venkovským prodejnám, ty obdrží dvakrát více peněz než vloni Zlínský kraj
26. 9. 2022 Kraj vysočina podepsal s Jihočeským a Jihomoravským krajem a s Dolním Rakouskem společný Pracovní program na další čtyři roky Kraj Vysočina
26. 9. 2022 Kraj uspořádal už šestou konferenci ke společenské odpovědnosti Kraj Vysočina
26. 9. 2022 Jak se vypořádat s financováním středisek volného času podle nového systému Ministerstva školství? Kraj nabídl řešení Pardubický kraj
26. 9. 2022 Karlovarský kraj postupoval v zakázce na nákup CNG autobusů bezchybně Karlovarský kraj
26. 9. 2022 Volby do zastupitelstev obcí konané 23.–24. 9. 2022 ČSÚ
23. 9. 2022 Ministr spravedlnosti požádal starosty a primátory o součinnost při propagaci projektu Milostivého léta II MS ČR
23. 9. 2022 Architekt obci 2022 SMO ČR
23. 9. 2022 Příjem žádostí v programu INTERREG Bavorsko–Česko 2021–2027 je zahájen, během sedmi let poskytne téměř 100 milionů eur MMR ČR
23. 9. 2022 V Luhačovicích se hovořilo o možnostech rozvoje dopravní infrastruktury na Střední Moravě Zlínský kraj
22. 9. 2022 Fondy EU přispěly rozšířením i větší bezpečností informačních a komunikačních technologií v celé České republice ESIF
22. 9. 2022 Vláda schválila změnu normativních nákladů, výrazně se tak zvýší příspěvek na bydlení Vláda ČR
22. 9. 2022 Listnáčů se sází stále více, jejich podíl při osazování nových lesů roste MZe ČR
22. 9. 2022 Blíží se zahájení přeshraničního programu Interreg AT-CZ 2021–2027 Kraj Vysočina
22. 9. 2022 Vyhodnocení první etapy měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina Kraj Vysočina
22. 9. 2022 Kraj podpoří více než třemi miliony korun ročně environmentální projekty na česko-polském pomezí Liberecký kraj
22. 9. 2022 Rozklikávací rozpočet zvyšuje transparentnost Plzeňský kraj
22. 9. 2022 Podepsáno memorandum o spolupráci s obcemi a městy na využití bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice–Mladá Středočeský kraj
21. 9. 2022 Kraj podpoří projekt inteligentních vesnic Jihomoravský kraj
21. 9. 2022 Praxe udělování finančních darů a odměn starostům činí obcím stále potíže Oživení
21. 9. 2022 Známe vítěze soutěže Vesnice roku 2022 SMS ČR
21. 9. 2022 Právo na informace a platy úředníků ePravo.cz
21. 9. 2022 Zveřejňování majetkových přiznání politických veřejných funkcionářů, starostů, radních anebo zastupitelů na internetu Ministerstvem spravedlnosti v průběhu roku 2020 nebylo nesprávným úředním postupem, byť jím došlo k zásahu do práva uvedených osob na sou Nejvyšší soud ČR
21. 9. 2022 Bartoš: Máme další zjednodušení staveb solárních panelů MMR ČR
21. 9. 2022 Kraj poskytne na oblast životního prostředí tři miliony korun Královéhradecký kraj
21. 9. 2022 Středočeský kraj intenzivně řeší situaci s nedostatkem řidičů autobusů Středočeský kraj
20. 9. 2022 Diskuse s NÚKIB k připravované směrnici EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti NIS2 SMO ČR
20. 9. 2022 Obecní zastupitele budou v Česku volit i občané EU, kandidovat jako členové stran či politických hnutí ale stále nesmějí Veřejný ochránce práv
20. 9. 2022 Program INTERREG Rakousko–Česko 2021–2027 je schválen Evropskou komisí MMR ČR
20. 9. 2022 Třeštice uspěla v republikovém kole Vesnice roku 2022, patří jí 2. místo i cena veřejnosti Kraj Vysočina
20. 9. 2022 Kostelní Lhota na Nymbursku zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2022 Středočeský kraj
19. 9. 2022 Předání ocenění Vzdělaný úřad SMO ČR
19. 9. 2022 Jaká jsou úskalí přístupnosti voleb? S naplněním volebního práva mohou mít problém nejen lidé s postižením, ale například i ti omezení na svobodě Veřejný ochránce práv
19. 9. 2022 Kostelní Lhota je Vesnicí roku 2022 MMR ČR
19. 9. 2022 Bartoš: Strukturálně postižené regiony už získaly skoro 10 miliard korun, potřebují ale daleko více pozornosti MMR ČR
19. 9. 2022 Informace k centralizovaným veřejným zakázkám MF ČR
19. 9. 2022 Diskuse v Senátu se zaměřila na výměnu zkušeností s transformací uhelných regionů Karlovarský kraj
16. 9. 2022 Upozornění na některé aktuální a chystané změny právních předpisů na základě tzv. DEPO zákona ePravo.cz
16. 9. 2022 Na Integrovaný záchranný systém půjde z IROP více než 7 miliard korun MMR ČR
16. 9. 2022 Podpora pro venkovské prodejny se opět navýší Pardubický kraj
16. 9. 2022 Na regionální rozvoj půjde přes 26 milionů korun Královéhradecký kraj
16. 9. 2022 Na rostoucí ceny energií musí Středočeský kraj reagovat i ve svých školách a školských zařízeních Středočeský kraj
15. 9. 2022 SMS ČR o přínosu komplexních pozemkových úprav SMS ČR
15. 9. 2022 Pravidelné setkání leaderů odpovědného veřejného zadávání akcentovalo vznik národní strategie veřejného nakupování SOVZ
15. 9. 2022 Ministryně Hubáčková: Chytání dešťovky a protipovodňová opatření podpoříme dvěma a půl miliardami MŽP ČR
15. 9. 2022 Odborníci v kraji diskutují o kybernetické bezpečnosti i řešení krizových situací Zlínský kraj
15. 9. 2022 Místní akční skupiny podporují hospice či terénní služby Královéhradecký kraj
15. 9. 2022 Zajištění elektrické energie pro klíčové firmy či nemocnice v regionu, takový je společný plán Karlovarského kraje a Sokolovské uhelné Karlovarský kraj
15. 9. 2022 Do rozpočtu kraje i příspěvkovek může nahlédnout každý Středočeský kraj
15. 9. 2022 Katalog pražských hřbitovů se rozšíří, bude se věnovat také jejich budoucímu rozvoji Praha
14. 9. 2022 Ústí nad Labem může z fondů EU získat v příštích pěti letech až půl miliardy Euroskop
14. 9. 2022 Jak na krajinu odolnou vůči klimatické změně? Odborníci představují v Praze úspěšné adaptační projekty z celé Evropy MŽP ČR
14. 9. 2022 Kraj pomůže obcím s obnovou vodohospodářské infrastruktury Olomoucký kraj
14. 9. 2022 Už jen měsíc lze žádat o dotaci na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny. Stát uhradí například náklady na výsadbu dřevin, péči o významné stromy, tvorbu remízků nebo likvidaci invazních druhů Kraj Vysočina
14. 9. 2022 Kraj Vysočina podpoří cyklopropojení dalších měst a zafinancuje cyklopointy u škol, finanční podporu obcím nabídne prostřednictvím Fondu Vysočiny Kraj Vysočina
14. 9. 2022 Na méně vytížených trasách by mohly jezdit poptávkové autobusy Pardubický kraj
14. 9. 2022 Kraj plánuje v Kladně vybudovat Kulturní a kreativní centrum za téměř 128 milionů korun Středočeský kraj
13. 9. 2022 V ČR vznikne koordinační centrum výzkumu a vývoje kyberbezpečnosti Euroskop
13. 9. 2022 Energie: Vládu jsme seznámili s konkrétními problémy obcí SMS ČR
13. 9. 2022 Analýza zkušeností regionálních orgánů spojených s uprchlickou krizí SMO ČR
13. 9. 2022 Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí SMO ČR
13. 9. 2022 Vláda představila pravidla pro zastropování cen elektřiny a plynu pro všechny maloodběratele Vláda ČR
13. 9. 2022 Počty obyvatel a obydlených bytů ze Sčítání 2021 i za nejmenší územní jednotky ČSÚ
13. 9. 2022 Pohyb obyvatelstva – 1. pololetí 2022 ČSÚ
13. 9. 2022 Je či není výkopová zemina odpadem…? ČIŽP
13. 9. 2022 Kraj bude od roku 2024 při rekonstrukcích silnic používat inovativní metody Pardubický kraj
13. 9. 2022 Liberecký kraj letos vynakládá na veřejnou dopravu bezmála miliardu korun, jízdné ale zdražovat nehodlá Liberecký kraj
13. 9. 2022 Zastupitelstvo schválilo dalších 57 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 30 milionů korun Středočeský kraj
13. 9. 2022 Zastupitelé schválili 6. Aktualizaci zásad územního rozvoje. Řeší Bezděčínskou spojku Středočeský kraj
12. 9. 2022 Mezinárodní setkání městských policií v Ostravě MV ČR
12. 9. 2022 Bartoš: Solární panely lze stavět bez stavebního povolení. Další zjednodušení ještě chystáme MMR ČR
12. 9. 2022 Krajské dotace poputují do výstavby cyklostezek Středočeský kraj
12. 9. 2022 Kraj poskytne 200 miliónů korun jako návratnou finanční výpomoc pro sociální služby Středočeský kraj
9. 9. 2022 Jaké má obec možnosti zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem? SMO ČR
9. 9. 2022 Blíží se účinnost prováděcího zákona k whistleblowingu? ePravo.cz
9. 9. 2022 Jan Břížďala: Střediska volného času nemají být ohrožována reformou jejich financování Kraj Vysočina
9. 9. 2022 Zlatá popelnice 2021: nejvíc vytřídili v Albrechticích, Kořenově a Doksech Liberecký kraj
9. 9. 2022 Na další cestě do obcí řešili zástupci kraje opravy památek i dotace Karlovarský kraj
9. 9. 2022 Kraj podpoří výsadbu stromů ve středočeských obcích Středočeský kraj
8. 9. 2022 Zveřejňování otevřených dat v Česku roste, kvalita ale kulhá Lupa
8. 9. 2022 Se zkouškami řidičů mohou pomoci vojenští zkušební komisaři SMO ČR
8. 9. 2022 Problematika „přesoutěžení“ trvajícího závazku z veřejné zakázky s ohledem na principy 3E a z hlediska jednání řádného hospodáře ePravo.cz
8. 9. 2022 2 miliardy z OPŽP pomohou likvidovat staré ekologické zátěže i staré skládky a zmodernizují ekocentra MŽP ČR
8. 9. 2022 Nejpřívětivější úřad v ČR má opět Kolín MV ČR
8. 9. 2022 16 dní do voleb – Ministerstvo vnitra na svých sociálních sítích spouští informační kampaň MV ČR
8. 9. 2022 Bartoš: Městům a obcím pomůžeme 2,55 miliardami korun navíc, prioritou je pomoc s energetickými úsporami MMR ČR
8. 9. 2022 Vláda schválila program pro podporu inovací Doprava 2030, přinese nová řešení pro moderní dopravu MD ČR
8. 9. 2022 Cvičení u luhačovické přehrady prověřilo systém nouzového zásobování pitnou vodou Zlínský kraj
7. 9. 2022 Správní právo pod mikroskopem – tajemník obecního úřadu ePravo.cz
7. 9. 2022 Počet elektronických Identit občanů překonal hranici 10 milionů MV ČR
7. 9. 2022 Čtvrtletní zpráva o migraci za 2. čtvrtletí 2022 MV ČR
7. 9. 2022 Národní plán obnovy i v tomto školním roce podpoří vzdělávání MŠMT ČR
7. 9. 2022 Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupci MMR ČR
7. 9. 2022 Z Fondu ochrany vod – Programu vodohospodářských akcí 2022 – poskytl kraj žadatelům prvních bezmála 9 milionů Liberecký kraj
7. 9. 2022 Příjmy kraje jsou v roce 2022 vyšší, než byl předpoklad Liberecký kraj
7. 9. 2022 Soutěže obcí Jihočeského kraje v třídění odpadů za rok 2021 už znají své vítěze Jihočeský kraj
6. 9. 2022 Jak využít možnosti mezinárodní spolupráce v práci s mládeží na úrovni obcí SMO ČR
6. 9. 2022 Zpráva MV o počtech a závěrech z výkonu dozoru nad zákonností OZV obcí stanovujících školské obvody se zaměřením na segregační charakter těchto vyhlášek za rok 2021 MV ČR
6. 9. 2022 Z Programu 2022 půjde dobrovolným hasičům 21 milionů korun Ústecký kraj
6. 9. 2022 Praha aktualizuje svou protikorupční strategii, navazuje na opatření zaváděná v tomto volebním období Praha
5. 9. 2022 Politika soudržnosti je účinným nástrojem i v těžké době MMR ČR
5. 9. 2022 Ve Studnicích to žije, stuha za společenský život v soutěži Vesnice roku je ve správných rukou Pardubický kraj
5. 9. 2022 Dotace z programu Karlovarského kraje podpoří obnovu dopravních hřišť Karlovarský kraj
2. 9. 2022 Tři základní umělecké školy v regionu mění zřizovatele, z kraje přecházejí na města Středočeský kraj
2. 9. 2022 Hlavní město plánuje omezit tranzit nákladních vozidel nad 12 tun v rezidenčních čtvrtích Praha
2. 9. 2022 Přihlaste své pohledávky za Sberbank CZ do insolvence! SMO ČR
2. 9. 2022 Možnosti pomoci v současné krizi z hlediska veřejné podpory ÚOHS
2. 9. 2022 Od 1. září do 30. listopadu je možné se zbavit dluhů, začalo Milostivé léto II MS ČR
2. 9. 2022 Operační program Technická pomoc vyhlašuje pět výzev pro programové období 2021–2027 MMR ČR
2. 9. 2022 Turistická a informační centra získala krajské dotace Pardubický kraj
2. 9. 2022 Na upravené kapacity sociálních služeb vydá kraj necelých 9 milionů korun Středočeský kraj
1. 9. 2022 Ombudsman popsal vládě problematické fungování úřadů v době pandemie a doporučil jí úpravu krizového zákona Veřejný ochránce práv
1. 9. 2022 Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách – pracovní pozice APK a DP – Vyhlášení operačního programu financovaného ESF MV ČR
1. 9. 2022 Moderní sanitky i snížení energetické závislosti výjezdových základen – IROP podpoří zdravotnické záchranné služby částkou 1,8 miliardy korun MMR ČR
1. 9. 2022 Pro města a obce chceme 1,3 miliardy korun navíc na jejich rozvoj MMR ČR
1. 9. 2022 Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji MF ČR
1. 9. 2022 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 4. čtvrtletí 2022 MF ČR
1. 9. 2022 Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů MF ČR
1. 9. 2022 Zlínský kraj si nechá vypracovat plán pro zvládání sucha Zlínský kraj
1. 9. 2022 Krajští radní podpořili 12 vodohospodářských projektů obcí Zlínský kraj
1. 9. 2022 Vysočina upraví letošní rozpočet. Příjmové straně rozpočtu pomohly daňové výnosy Kraj Vysočina
1. 9. 2022 Ústecký a Karlovarský kraj založily společnou Destinační agenturu Krušnohoří Ústecký kraj
31. 8. 2022 O měsíc prodlužujeme program na pomoc obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek MMR ČR
31. 8. 2022 Zlínský kraj má jako jediný energie nakoupeny do konce roku 2024 Zlínský kraj
31. 8. 2022 Startuje program Interreg Česko-Polsko 2021–2027 pro třetí období česko-polské spolupráce Liberecký kraj
31. 8. 2022 Od srpna loňského roku navštívili zástupci kraje přes 70 obcí Karlovarský kraj
31. 8. 2022 UNESCO chválí Metropolitní plán, městské části podaly k jeho návrhu o polovinu méně připomínek než v roce 2018 Praha
30. 8. 2022 Vítáme snahu senátorů „rozmrazit“ odměny představitelů samospráv SMS ČR
30. 8. 2022 Metodika MMR k poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení SMO ČR
30. 8. 2022 MMR vyloučí duplicitní žádosti v dotačním programu kyberbezpečnost a chystá systémová opatření MMR ČR
30. 8. 2022 První modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií ITI pro programové období 2021–2027 MMR ČR
30. 8. 2022 Moravskoslezský kraj pomůže s provozem malých prodejen na venkově Moravskoslezský kraj
30. 8. 2022 Kraj vyzval své organizace k hledání dalších energetických úspor, ceny elektřiny trhají rekordy Pardubický kraj
30. 8. 2022 Karlovarský kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb Karlovarský kraj
29. 8. 2022 Asociace krajů vyzývá vládu k urychlenému řešení energetické krize – navrhuje kroky ke stabilizaci cen pro domácnosti, veřejný sektor i firmy AKČR
29. 8. 2022 Železniční tratě se konzervovat nebudou SMS ČR
29. 8. 2022 Hospodaření ČR v roce 2021: rekordní schodek státního rozpočtu, nejrychleji se zadlužující země v EU a ekonomický růst jeden z nejnižších NKÚ
29. 8. 2022 Sdílené ubytování dostalo pravidla, ministerstvo vydalo metodiku, po které volal jak ombudsman, tak hlavní město Praha Veřejný ochránce práv
29. 8. 2022 Stavebník a povinnost zadržovat vodu v krajině ePravo.cz
29. 8. 2022 Novela stavebního zákona vytvoří jasné, moderní a hlavně předvídatelné prostředí nejen pro stavebníky MMR ČR
29. 8. 2022 Výstavba kanalizace v Krouně přispěla k lepšímu stavu vody a životního prostředí Pardubický kraj
29. 8. 2022 Netolický: Kraje dávají vlastní návrh pro řešení vysokých cen energií Pardubický kraj
29. 8. 2022 Ústecký kraj pomáhá s likvidací následků požáru v Českém Švýcarsku i obnovou regionu Ústecký kraj
29. 8. 2022 Karlovarský kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb Karlovarský kraj
29. 8. 2022 Rada doporučila zastupitelstvu schválit dalších 57 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 30 milionů korun Středočeský kraj

[ >> Další >> ]