Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
25. 1. 2022 Kdo je a není pro banku „politicky exponovanou osobou“ SMO ČR
25. 1. 2022 Byl vyhlášen nový ročník oblíbené soutěže Zlatý erb, v celostátním kole můžete soutěžit v pěti kategoriích SMO ČR
25. 1. 2022 Novela vodního zákona je nezbytná, shodl se ombudsman s ministryní životního prostředí Veřejný ochránce práv
25. 1. 2022 Krajské statistiky pod drobnohledem ČSÚ
25. 1. 2022 Finanční vypořádání akce smluvní podpory za rok 2021 a finančně platební kalendář na rok 2022 SFŽP ČR
25. 1. 2022 Karlovarský kraj připravil nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu Karlovarský kraj
25. 1. 2022 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022 Plzeňský kraj
25. 1. 2022 Praha podporuje městské části v budování udržitelné dopravní infrastruktury. Letos poskytne dotace na lávky či cyklostezky za 118 milionů korun Praha
24. 1. 2022 Konference NSZM: Investice měst v praxi – záznam NSZM
24. 1. 2022 Vláda jednala s hejtmany o zdravotnictví, přerozdělování daní či o financování oprav krajských silnic Vláda ČR
24. 1. 2022 IROP 2021–2027 učinil další krok ke schválení MMR ČR
24. 1. 2022 Studie mapuje možnosti vzniku malých vodních nádrží v kraji Olomoucký kraj
24. 1. 2022 Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji Pardubický kraj
24. 1. 2022 Konference představila obcím nové možnosti pro rozvoj regionu Královéhradecký kraj
24. 1. 2022 Na cyklotrasy a běžecké stopy chce kraj dát více peněz Karlovarský kraj
21. 1. 2022 Digitalizace ano, ale rušení stavebních úřadů ne SMS ČR
21. 1. 2022 Novelizace pravidel v oblasti doručování a zřizování datových schránek ePravo.cz
21. 1. 2022 Vláda jednala s hejtmany o zdravotnictví, přerozdělování daní či o financování oprav krajských silnic Vláda ČR
21. 1. 2022 Ministr Bartoš uspořádal kulatý stůl k novele stavebního zákona MMR ČR
21. 1. 2022 Kraj uvolnil dotace pro hasiče, záchranáře i Červený kříž Zlínský kraj
21. 1. 2022 Radní schválili smlouvu o spolupráci s Pardubickým krajem na zajištění veřejné dopravy mezi kraji Středočeský kraj
21. 1. 2022 Rada Středočeského kraje schválila uzavření smluv o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s prvními 310 obcemi Středočeský kraj
21. 1. 2022 Kraj přispěje na rekonstrukci vodovodu u Obříství, který zásobuje vodou 200 000 Středočechů Středočeský kraj
20. 1. 2022 Nevydání vyhlášky o poplatku za komunální odpad a jeho důsledky ePravo.cz
20. 1. 2022 Ministerstva životního prostředí a zemědělství společně připravila Plány pro zvládání povodňových rizik a Národní plány povodí na příštích šest let MŽP ČR
20. 1. 2022 Nakládání s prostředky, které obce získávají ze sdílených daní na základě počtu dětí a žáků MF ČR
20. 1. 2022 Dokládání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů v žádosti o poskytnutí dotace MF ČR
20. 1. 2022 Rozpočet školské příspěvkové organizace ÚSC MF ČR
20. 1. 2022 Slevy ve veřejné dopravě budou 50 procent, výdaje státu na kompenzace se sníží až o třetinu MD ČR
20. 1. 2022 Veřejná doprava v regionu: Základní páteř regionální dopravy tvoří dotované spoje pro širokou veřejnost. Podmínky pro komerční dopravce mají jasnou podobu Kraj Vysočina
20. 1. 2022 Celkem 540 milionů vyšších daňových příjmů z loňského roku míří zejména na opravy silnic, krajské investice či do oblasti školství a kultury Liberecký kraj
20. 1. 2022 Rada kraje schválila vyhlášení čtyř programů v oblasti požární ochrany a prevence kriminality Liberecký kraj
20. 1. 2022 Hejtman: Podněty z našich výjezdů do obcí řešíme obratem Karlovarský kraj
19. 1. 2022 Nový stavební zákon: přinesou nová procesní pravidla zrychlení stavebního řízení? ePravo.cz
19. 1. 2022 Sociální politika Pardubického kraje může jít příkladem pro ostatní kraje Pardubický kraj
19. 1. 2022 Prorodinné aktivity a rozšiřující sociální služby budou moci využít nový dotační program Královéhradecký kraj
18. 1. 2022 Karlovarský kraj dostane od EU šest miliard na transformaci, některé projekty budí kritiku EurActiv.cz
18. 1. 2022 Jak na likvidaci nedopalků v souladu se zákonem o jednorázových plastech – dotazník k modelu, který bude sloužit k úhradě uvedených nákladů obcím SMO ČR
18. 1. 2022 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. – obecné aspekty I. ePravo.cz
18. 1. 2022 Informace pro žadatele o dotaci z OPŽP k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem OPŽP
18. 1. 2022 Miroslav Houška: Je stávající rozdělení daňových příjmů krajům opravdu nespravedlivé? Kraj Vysočina
18. 1. 2022 Kraj jedná o lepším pokrytí území signálem mobilních operátorů a vysokorychlostním internetem Karlovarský kraj
18. 1. 2022 Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Ukazuje cestu, jak snížit produkci odpadu a emisí v metropoli Praha
17. 1. 2022 Co nás čeká od 17. ledna – shrnutí pravidel (nejen) pro obce SMS ČR
17. 1. 2022 Vše na jednom místě. Právní předpisy obcí a krajů jsou nově na internetu MV ČR
17. 1. 2022 Kraj získal certifikát, který potvrzuje jeho společenskou odpovědnost Olomoucký kraj
17. 1. 2022 Zákon o cestovním ruchu je opět ve hře Pardubický kraj
17. 1. 2022 Plzeňský kraj vypisuje první dotační tituly v letošním roce Plzeňský kraj
14. 1. 2022 Školám budou proplaceny AG testy pro zaměstnance Pedagogická komora
14. 1. 2022 Zdravotní pojišťovny proplatí samosprávám náklady na povinné testování prováděné od 17. 1. 2022 SMO ČR
14. 1. 2022 Informace pro obce – fungování obecních orgánů od 17. ledna 2022 MV ČR
14. 1. 2022 Czech POINTy už lidem vydaly 27 milionů výpisů, kontaktních míst je přes 7 tisíc MV ČR
14. 1. 2022 Kraj rozjíždí projekty reagující na změny klimatu Moravskoslezský kraj
14. 1. 2022 Loňský rok v Kraji Vysočina z pohledu vodního hospodářství Kraj Vysočina
14. 1. 2022 Pro Bylany je prioritou přestavba obecního úřadu a přístavba požární zbrojnice Pardubický kraj
14. 1. 2022 Kraj připravuje v okolí Skutče modernizace silnic za 150 milionů Pardubický kraj
14. 1. 2022 V Královéhradeckém kraji za posledních deset let ubylo 9600 obyvatel Královéhradecký kraj
14. 1. 2022 Se starosty Valů a Velké Hleďsebe diskutovali zástupci kraje Karlovarský kraj
14. 1. 2022 Rada kraje schválila další dotační programy na rok 2022 Středočeský kraj
14. 1. 2022 Rada schválila dalších 23 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 14 milionů korun Středočeský kraj
13. 1. 2022 Jak bude probíhat testování na obcích? SMS ČR
13. 1. 2022 Energetickou chudobu nedopustíme SMO ČR
13. 1. 2022 Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ÚÚR
13. 1. 2022 Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu pro rok 2022 MF ČR
13. 1. 2022 Nároky na ředitele krajských škol se změní Jihomoravský kraj
13. 1. 2022 Kraj již pomohl dobrovolným hasičům s pořízením 214 dopravních automobilů Pardubický kraj
13. 1. 2022 Otevírají se další fondy Středočeského kraje, rozdělí přes 200 milionů Středočeský kraj
12. 1. 2022 Zdanění odměny člena okrskové volební komise MF ČR
12. 1. 2022 Na podporu malých prodejen v kraji míří téměř dva miliony korun Královéhradecký kraj
12. 1. 2022 Kraj spustil inovovaný Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje Liberecký kraj
12. 1. 2022 Projekty z Karlovarského kraje získají další evropské finance Karlovarský kraj
11. 1. 2022 Nevydání vyhlášky o poplatku za komunální odpad a jeho důsledky SMO ČR
11. 1. 2022 Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR aneb Co nového chystáme pro obce a města OPŽP
11. 1. 2022 Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění MF ČR
11. 1. 2022 Fond strategických rezerv kraje posílil o téměř 800 milionů korun Kraj Vysočina
11. 1. 2022 Staré a opuštěné stavby mají šanci na renovaci a nové využití Středočeský kraj
11. 1. 2022 Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu Praha
10. 1. 2022 Vláda zveřejnila programové prohlášení, chce Česko posunout mezi nejvyspělejší země světa Vláda ČR
10. 1. 2022 Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy, přírodně cenných území i klimatu MŽP ČR
10. 1. 2022 Od ledna mohou ženy používat příjmení v nepřechýleném tvaru bez jakýchkoli dalších podmínek MV ČR
10. 1. 2022 Ivan Bartoš: Prioritou MMR je podpora bydlení a stavební zákon MMR ČR
10. 1. 2022 Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2021 MF ČR
10. 1. 2022 Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2021 MF ČR
10. 1. 2022 Zbyněk Stanjura: Prioritou MF bude stabilizace veřejných rozpočtů, zvýšení limitu DPH a rozšíření paušální daně MF ČR
10. 1. 2022 Hejtman Netolický: Prioritou je dokončení velkých staveb ve zdravotnictví Pardubický kraj
10. 1. 2022 Kam se bude ubírat síť sociálních služeb v kraji v dalších třech letech Pardubický kraj
10. 1. 2022 Imaginární hranice mizí. Praha a Středočeský kraj podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci Praha
7. 1. 2022 Nové podmínky testování zaměstnanců na covid-19 SMO ČR
7. 1. 2022 Věcná břemena – otázky a odpovědi MF ČR
7. 1. 2022 Obce mohou žádat kraj o dotace pro své dobrovolné hasiče Zlínský kraj
7. 1. 2022 Kraj má pojistku, jak ochránit vzácné přírodní lokality. Pozemky může vykoupit Kraj Vysočina
7. 1. 2022 Kam se bude ubírat síť sociálních služeb v kraji v dalších třech letech Pardubický kraj
7. 1. 2022 Do Rovné a Březové u Sokolova mířili zástupci kraje na svém letošním prvním výjezdu Karlovarský kraj
7. 1. 2022 Středočeský kraj je připraven podpořit realizaci 9 strategických projektů pro zajištění pitné vody Středočeský kraj
7. 1. 2022 Rada kraje schválila nová pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci Středočeský kraj
6. 1. 2022 Samosprávy žádají o proplácení testů pro své zaměstnance SMS ČR
6. 1. 2022 Co dělat, když po obci a jeho představitelích někdo požaduje podnícení svolání krizového štábu? SMO ČR
6. 1. 2022 MŽP spustilo nový systém plnění ohlašovacích povinností MŽP ČR
6. 1. 2022 Kraj schválil dotační programy na kulturní akce regionálního významu a na obnovu kulturních památek Zlínský kraj
6. 1. 2022 Poslední možnost pro malé projekty v tomto období Kraj Vysočina
6. 1. 2022 Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun Středočeský kraj
5. 1. 2022 Ceny stavebních materiálů rostou. Kraj a hospodářská komora chtějí po státu jednoznačný návrh řešení ve vztahu k veřejným zakázkám Pardubický kraj
5. 1. 2022 Kraj nabízí obcím možnost posouzení návrhů plánovaných nařízení ještě před schválením příslušným orgánem Středočeský kraj
4. 1. 2022 Knihovna v obci – příručka pro starosty SMO ČR
4. 1. 2022 S počátkem roku 2022 vstoupila v platnost nová mapa regionální podpory ÚOHS
4. 1. 2022 Whistleblowing z pohledu územních samosprávných celků ePravo.cz
4. 1. 2022 Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2020 Cenia
4. 1. 2022 Zprávy o životním prostředí v krajích ČR 2020 Cenia
4. 1. 2022 Vyhláška č. 419/2001 Sb. o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů MF ČR
4. 1. 2022 Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky MF ČR
4. 1. 2022 Spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi Kraj Vysočina
3. 1. 2022 Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ OPŽP
3. 1. 2022 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – místní poplatky MV ČR
3. 1. 2022 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – obecná část MV ČR
3. 1. 2022 Pozor na dopravní přestupky. Za neuhrazenou pokutu může policie zadržet registrační značku i dát na vůz botičku MV ČR
31. 12. 2021 Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků MD ČR
31. 12. 2021 Studie zmapovala, kde by mohly v kraji vzniknout malé vodní nádrže Karlovarský kraj
30. 12. 2021 Česko zaostává v rozvoji přeshraniční spolupráce. Důvodem je hlavně mentalita lidí EurActiv.cz
30. 12. 2021 Možnost pořizování změn územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007 ÚÚR
30. 12. 2021 Kotlíkové dotace budou v Olomouckém kraji pokračovat i v roce 2022. Cílem je motivovat majitele domů k výměně starých kotlů Olomoucký kraj
29. 12. 2021 Valorizace platů ve veřejné sféře: Přidáno dostanou pracovníci v sociálních službách, zdravotníci či učitelé MPSV ČR
29. 12. 2021 Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun Liberecký kraj
28. 12. 2021 Zprávy Ministerstva financí 3/2021 MF ČR
28. 12. 2021 Obec zadala zakázku firmě svého radního. Podle ÚOHS se o střet zájmů nejedná. Oživení
28. 12. 2021 K cyklu webinářů s názvem 12 výzev regionálního rozvoje vyšel sborník prezentací SMO ČR

[ >> Další >> ]