Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

19. 10. 2021
Nové komunikační nástroje veřejné správy
21.–22. 10. 2021
XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR
21. 10. 2021
Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí
21. 10. 2021
Inteligentní specializace regionu 2021
22. 10. 2021
Burza partnerství
27. 10. 2021
Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání
1. 11. 2021
Potenciál místní ekonomiky 2021
2.–5. 11. 2021
Provoz vodovodů a kanalizací 2021
2. 11. 2021
Životní prostředí ve velkém městě
4. 11. 2021
Odpovědné veřejné zadávání 2021

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]