Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
28. 6. 2016 Hranická rozvojová, s.r.o. – financování politických stran v praxi Bez korupce
28. 6. 2016 Předseda Asociace krajů ČR dnes v Praze předal analýzu k otázce církevních žalob na kraje AKČR
28. 6. 2016 Do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2016 postupují také Sebranice a Rudník SMO ČR
28. 6. 2016 V červenci bude vyhlášena nová výzva na zateplování bytových domů SMO ČR
28. 6. 2016 K blahopřání jubilantům obcemi ÚOOÚ
28. 6. 2016 Šlechtová: Analýza pomůže zlepšit výkon státní správy v územním plánování MMR ČR
28. 6. 2016 Olomoucký kraj podpořil výstavbu a rekonstrukci sportovních hal Olomoucký kraj
28. 6. 2016 Vesnicí roku Královéhradeckého kraje je Rudník Královéhradecký kraj
28. 6. 2016 Na Mladoboleslavsku přibude nová rezervace, Středočeský kraj současně vydá informační publikaci o nově vyhlášených chráněných územích Středočeský kraj
28. 6. 2016 Praha představila mapu přístupnosti budov a veřejných prostor Praha
27. 6. 2016 Agentura pro sociální začleňování vzdělávala místní akční skupiny v neformálním a zájmovém vzdělávání APSZ
27. 6. 2016 Unijní eIDAS přichází. O co přijdeme u elektronických podpisů? Lupa
27. 6. 2016 Kraje a obce chtějí změnu rozpočtového určení daní. A stažení církevních žalob SMO ČR
27. 6. 2016 Výzva na Šablony pro mateřské a základní školy vyhlášena MŠMT ČR
27. 6. 2016 Schváleny první projekty, do česko-bavorského pohraničí míří miliony eur MMR ČR
24. 6. 2016 Nová výzva z IROP na zateplování bytových domů přináší výhodnější podmínky MMR ČR
24. 6. 2016 Krajský úřad získal certifikáty potvrzující, že funguje kvalitně a ekologicky Moravskoslezský kraj
23. 6. 2016 Zdravé město Chrudim se připravuje na klimatickou změnu NSZM
23. 6. 2016 Lidé si na služební zákon zatím zvykají Veřejný ochránce práv
23. 6. 2016 K projektu Pošta Partner ÚOOÚ
23. 6. 2016 MMR seznamuje s novým zákonem o zadávání zakázek, proškoleno již 3500 úředníků MMR ČR
23. 6. 2016 ROP Severovýchod končí, kraj díky němu investoval 3 miliardy korun Královéhradecký kraj
23. 6. 2016 V uplynulém roce hospodařil kraj v kladných číslech a dosáhl rekordních hodnot Liberecký kraj
22. 6. 2016 Kvalita dopravní infrastruktury je v Česku nízká, na vině jsou průtahy v povolování EurActiv.cz
22. 6. 2016 Aktuálně k financování regionálního školství SMS ČR
22. 6. 2016 Z OP VVV půjde na společné vzdělávání více než miliarda MŠMT ČR
22. 6. 2016 Program obnovy venkova Vysočiny: Kraj rozděluje sedmdesát miliónů korun pro venkov Kraj Vysočina
22. 6. 2016 Krajské zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Kraje Vysočina Kraj Vysočina
22. 6. 2016 Krajská podpora horským záchranářům je největší mezi regiony Pardubický kraj
22. 6. 2016 Nové principy pro zadávací řízení a soutěže Praha
21. 6. 2016 Úřad kontroluje, zda projekty fungují i po proplacení dotace ESIF
21. 6. 2016 Informace pro obce: jak nakládat s majetkem po 1. červenci 2016 SMO ČR
21. 6. 2016 EK schválila dálnici D3 Tábor–Veselí nad Lužnicí za 9 miliard korun MŽP ČR
21. 6. 2016 Vesnicí Olomouckého kraje roku 2016 je Hněvotín Olomoucký kraj
21. 6. 2016 Výrava a Jílovice dostanou od kraje mimořádnou dotaci na likvidaci škod po povodních Královéhradecký kraj
21. 6. 2016 Stav krajských silnic a mostů se postupně daří zlepšovat Liberecký kraj
20. 6. 2016 Plnění povinnosti transparentnosti. Nová povinnost poskytovatelů zveřejňovat určité údaje o podporách ÚOHS
20. 6. 2016 Majetek krajů a církevní restituce Nejvyšší soud ČR
20. 6. 2016 Hejtman Netolický: Místní akční skupiny pomáhají kraji v rozvoji Pardubický kraj
20. 6. 2016 Kraj se stal členem asociace čínských a evropských regionů Karlovarský kraj
17. 6. 2016 Stanovisko ministerstva vnitra k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. 7. 2016 SMO ČR
17. 6. 2016 Vymezení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná Ústavní soud
17. 6. 2016 Základní registry uskutečnily miliardu transakcí MV ČR
17. 6. 2016 Metodický pokyn ke svazkovým školám MŠMT ČR
17. 6. 2016 Křišťálová popelnice míří na Vysočinu Kraj Vysočina
17. 6. 2016 Vesnicí Středočeského kraje roku 2016 je obec Úholičky Středočeský kraj
17. 6. 2016 Veřejnost dostane šanci podílet se na vznikajícím územním plánu Praha
17. 6. 2016 Pražský magistrát uspěl v soutěži o rovných příležitostech Praha
16. 6. 2016 Vláda schválila spravedlivější financování pro regionální školy Vláda ČR
16. 6. 2016 Vláda intenzivně vyjednává u EK výjimku pro 10 klíčových dopravních staveb. Dnes schválila novelu zákona EIA, který má předejít riziku jejich zdržení MŽP ČR
16. 6. 2016 Metodika čerpání neinvestičních dotací Programu prevence kriminality na rok 2016 MV ČR
16. 6. 2016 Úřad roku „Půl na půl“ 2016 MV ČR
16. 6. 2016 Vláda schválila reformu financování regionálního školství MŠMT ČR
16. 6. 2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015 MF ČR
16. 6. 2016 Olomoucký kraj i letos podpoří vysoké školy v regionu Olomoucký kraj
15. 6. 2016 Premiér Sobotka: S finanční podporou, která zlepší práci dobrovolných hasičů, počítá vláda i příští rok Vláda ČR
15. 6. 2016 MŽP se s Libereckým krajem a zástupci obcí dohodlo na společném postupu při řešení vlivu těžby v dole Turów MŽP ČR
15. 6. 2016 Zlínský kraj hodnotil strategii bezpečnosti silničního provozu za rok 2015 Zlínský kraj
15. 6. 2016 Pětileté martyrium je u konce. Nebezpečná skládka z Boru u Skutče je pryč Pardubický kraj
15. 6. 2016 Kraj poradí obcím a městům jak na nové evropské dotace Královéhradecký kraj
14. 6. 2016 Výstavba D8 má 15 let zpoždění, stále chybí posledních 17 kilometrů dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi NKÚ
14. 6. 2016 Podání prostřednictvím datové schránky je rovnocenné elektronickému podpisu Veřejný ochránce práv
14. 6. 2016 Další peníze na podporu bydlení v ČR ze strany MMR MMR ČR
14. 6. 2016 Hasiči, záchranáři a policejní útvary jsou pro IROP jednou z priorit. Dvě miliardy korun jsou k dispozici MMR ČR
14. 6. 2016 Kraj Vysočina vydal výroční zprávu 2015 Kraj Vysočina
14. 6. 2016 Prevence se kraji vyplatí i v sociálních službách Pardubický kraj
14. 6. 2016 Kačerov je novou vesnickou památkovou zónou v Královéhradeckém kraji Královéhradecký kraj
14. 6. 2016 Městské úřady napříč republikou se utkaly o titul Přívětivý úřad Ústecký kraj
14. 6. 2016 Vesnicí roku v regionu je Nové Sedlo na Lounsku Ústecký kraj
14. 6. 2016 Radní Karlovarského kraje jednali se svými protějšky v Chebu Karlovarský kraj
14. 6. 2016 Členové Rady Plzeňského kraje jednali se starosty Rokycanska Plzeňský kraj
14. 6. 2016 Zastupitelé schválili dotace obcím po povodních Plzeňský kraj
14. 6. 2016 Město České Budějovice má nejpřívětivější úřad v kraji Jihočeský kraj
14. 6. 2016 Z navýšeného krajského rozpočtu půjde 70 milionů na obecní vodovody a kanalizace Středočeský kraj
13. 6. 2016 Výstavba D8 má 15 let zpoždění, stále chybí posledních 17 kilometrů dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi NKÚ
13. 6. 2016 Kontinuální výzvy v programu Nová zelená úsporám se osvědčují více než dobře. Lidé si od října 2015 požádali už o miliardu. MŽP ČR
13. 6. 2016 Metodický pokyn ke svazkovým školám MŠMT ČR
13. 6. 2016 Krajský úřad Kraje Vysočina zvítězil v soutěži Úřad roku Půl na půl už pošesté Kraj Vysočina
13. 6. 2016 Evropské peníze na Vysočině přispěly k vyhlášení 17 zvláště chráněných území Kraj Vysočina
11. 6. 2016 Opět se rozběhla česko-slovenska přeshraniční spolupráce SMO ČR
10. 6. 2016 Jak v ČR zlepšit e-Government? Opisovat ze zahraničí a rozšířit elektronickou identifikaci EurActiv.cz
10. 6. 2016 MŽP v boji se suchem MŽP ČR
10. 6. 2016 V žádostech o podporu na nákup techniky pro integrovaný záchranný systém je aktuálně téměř 2,5 miliardy korun MMR ČR
10. 6. 2016 Veřejné projednání Aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina Kraj Vysočina
10. 6. 2016 Kraj chystá modernizaci křižovatek a silnic na Žluticku Karlovarský kraj
9. 6. 2016 MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 51 milionů půjde na přípravu i spolufinancování projektů MŽP ČR
9. 6. 2016 Karla Šlechtová zajistila start proplácení prostředků z česko-slovenské přeshraniční spolupráce MMR ČR
9. 6. 2016 V soutěži Vesnice Kraje Vysočina čtyřikrát bodovali realizátoři místní Agendy 21 Kraj Vysočina
9. 6. 2016 Boj o titul Vesnice roku se rozhořívá naplno Královéhradecký kraj
8. 6. 2016 Vysokorychlostní internet pro obce a venkov ČR SMS ČR
8. 6. 2016 Vítězem krajského kola Vesnice roku 2016 ve Zlínském kraji je Kašava Zlínský kraj
8. 6. 2016 Olomoucký kraj patří k české špičce v třídění odpadů. Nejlepší jsou Ostružná, Grygov, Jeseník a Olomouc Olomoucký kraj
8. 6. 2016 Liberecký kraj se připojí k novému systému zveřejňování smluv Liberecký kraj
8. 6. 2016 Obyvatelé Středočeského kraje mohou připomínkovat, co by se mělo zlepšit v dojížďce do Prahy Středočeský kraj
7. 6. 2016 Jak regulovat hluk při venkovní hudební produkci? EnviWeb
7. 6. 2016 Ústavní soud zrušil část nařízení obce Štěpánovice: Obec nemůže sama sebe vyjmout z působnosti tržního řádu Ústavní soud
7. 6. 2016 Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňové varovné systémy MŽP ČR
7. 6. 2016 Dotace v Programu prevence kriminality na rok 2016 MV ČR
7. 6. 2016 Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a hl. m. Prahu pro rok 2016 v oblasti podpory výkonu sociální práce MPSV ČR
7. 6. 2016 Zvyšujeme možnosti na získání sociálního bydlení. IROP poskytne více než 1 miliardu korun MMR ČR
7. 6. 2016 MF připravilo pro obce návod, jak bojovat proti nelegálním hernám MF ČR
7. 6. 2016 Vyjádření MD ke kontrole NKU zaměřené na informační systémy na Ministerstvu dopravy MD ČR
7. 6. 2016 Vítězem krajského kola Vesnice roku 2016 ve Zlínském kraji je Kašava Zlínský kraj
7. 6. 2016 Olomoucký kraj úspěšný: v letech 2007–2013 vyčerpal všechny evropské dotace na silnice II. a III. třídy Olomoucký kraj
7. 6. 2016 Praha při zajištění dostatečných kapacit ve školství vede boj na více frontách Praha
6. 6. 2016 Světlá Hora – žaloba zastupitele na uveřejnění doplňující informace Bez korupce
6. 6. 2016 Informační systémy za stamiliony na Ministerstvu dopravy: žádná strategie, průtahy a zakázky bez soutěže NKÚ
6. 6. 2016 Obce žádají na protipovodňová opatření a hospodaření s vodou přes miliardu korun SFŽP ČR
6. 6. 2016 Olomoucký kraj v roce 2015 lákal, navštívilo ho více lidí Olomoucký kraj
6. 6. 2016 Kraj chystá nové memorandum o akutní, následné i sociálně-zdravotní péči Jihomoravský kraj
3. 6. 2016 Operační program přeshraniční spolupráce Slovensko–ČR SMS ČR
3. 6. 2016 Svaz měst a obcí ČR a Česká školní inspekce podepsaly dohodu o spolupráci SMO ČR
3. 6. 2016 Ministr zemědělství Jurečka: Vodní nádrže jsou na sucho připraveny MZe ČR
3. 6. 2016 Přes 83 milionů půjde na rozvoj cestovního ruchu MMR ČR
3. 6. 2016 Fond Vysočiny 2015: 710 úspěšných žadatelů o krajskou podporu Kraj Vysočina
3. 6. 2016 Na veřejných zakázkách kraj už letos ušetřil přes 125 mil. Kč, chystá další nákup přes elektronickou aukci Liberecký kraj
2. 6. 2016 Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR a České lékařské komory ke kritické situaci v českém zdravotnictví SMO ČR
2. 6. 2016 MŽP uvolní další peníze na sanaci akutních ekologických havárií MŽP ČR
2. 6. 2016 Rejstřík trestů uzavřel smlouvu na vytvoření informačního systému evidence přestupků MSp ČR
2. 6. 2016 Prováděcí právní předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek MMR ČR
2. 6. 2016 Městská agenda pro EU stvrzena Amsterdamským paktem MMR ČR
2. 6. 2016 Ministerstvo dopravy vypsalo novou soutěž na provozování Centrálního registru vozidel MD ČR
2. 6. 2016 Odstartovala série veřejných projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj
2. 6. 2016 Možnosti financování rozvojových projektů v sociálních službách Kraj Vysočina
2. 6. 2016 Karlovarský kraj se úspěšně brání proti finančním postihům Karlovarský kraj
2. 6. 2016 Představitelé kraje jednali se starosty Karlovarský kraj
2. 6. 2016 Středočeský kraj chce pomoci městu Sázavě s řešením problematické dopravní situace na přivaděči od brněnské dálnice Středočeský kraj
1. 6. 2016 Uzavírky silnic mapuje nový geoportál. Je výsledkem domluvy krajů s ŘSD AKČR
1. 6. 2016 Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy MV ČR
1. 6. 2016 Fond Vysočiny: Krajské dotace pomohou s modernizací základních škol v regionu Kraj Vysočina
1. 6. 2016 O titul Vesnice roku Libereckého kraje roku 2016 bojuje 17 obcí Liberecký kraj
1. 6. 2016 Středočeský kraj a město Čelákovice spojí úsilí, aby společně mohly v roce 2018 vybudovat silniční obchvat Středočeský kraj
31. 5. 2016 Ministr zemědělství: Na opatření proti suchu půjdou navíc tři miliardy ročně MZe ČR
31. 5. 2016 Splavnění Odry až do Ostravy a Mošnova přinese regionům v příhraničí hospodářské oživení EnviWeb
31. 5. 2016 Další schválené projekty za více než 4 miliardy na zajištění pitné vody v období sucha MŽP ČR
31. 5. 2016 Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2016 MF ČR
31. 5. 2016 Vesnicí roku Kraje Vysočina je obec Lípa Kraj Vysočina
31. 5. 2016 Nový plán dopravní obslužnosti kraje prošel prvním projednáním Ústecký kraj
31. 5. 2016 Rada kraje jednala s představiteli města Sokolov Karlovarský kraj
30. 5. 2016 Vesnice roku 2016 má prvního finalistu: Velké Hoštice z Moravskoslezského kraje SMO ČR
30. 5. 2016 Olomoucký kraj hospodařil bez jediné chybičky. Potvrdila to kontrola ministerstva financí Olomoucký kraj

[ >> Další >> ]