Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
18. 9. 2014 Metod boje s původci černých skládek je stále více a velmi rychle se rozvíjejí EnviWeb
18. 9. 2014 Vítěz Vesnice roku 2014 bude vyhlášen v sobotu 20. září FS ČR
18. 9. 2014 V říjnu zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů Veřejný ochránce práv
18. 9. 2014 Informace pro žadatele v programu MŽP „Likvidace škod po živelních pohromách“ SFŽP ČR
18. 9. 2014 Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení MŽP ČR
18. 9. 2014 Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 MMR ČR
17. 9. 2014 Bylo zahájeno hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno × Zavřeno 2014 Otevřete.cz
17. 9. 2014 Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy EnviWeb
17. 9. 2014 Metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů EnviWeb
17. 9. 2014 Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí SMO ČR
17. 9. 2014 Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Ústavní soud
17. 9. 2014 Premiér Bohuslav Sobotka předal cenu nejlepšímu starostovi Jihomoravského kraje Vláda ČR
17. 9. 2014 Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů OPŽP
17. 9. 2014 Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Prevence korupčního jednání“ v roce 2015 MV ČR
17. 9. 2014 MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol MŠMT ČR
17. 9. 2014 MD přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd MD ČR
16. 9. 2014 Nové operační programy čeká ještě dlouhá cesta SMS ČR
16. 9. 2014 Ministr schválil žádosti z LIII., LVIII., LIX., LX., LXI. a LXII. výzvy OPŽP OPŽP
16. 9. 2014 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavba „Dopravní napojení Letiště Vodochody na silniční a dálniční síť“ MV ČR
16. 9. 2014 Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 MMR ČR
16. 9. 2014 Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem MMR ČR
16. 9. 2014 Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD MF ČR
15. 9. 2014 NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013 NKÚ
15. 9. 2014 Premiér Sobotka navštívil Jihomoravský kraj Vláda ČR
15. 9. 2014 Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie MŽP ČR
15. 9. 2014 Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2015 MV ČR
15. 9. 2014 Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií MK ČR
15. 9. 2014 Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury nabývá účinnosti, investoři staveb začnou obesílat vlastníky pozemků s novými nabídkami MD ČR
15. 9. 2014 Středočeský kraj je nejmladším krajem ČR ČSÚ
12. 9. 2014 Zprávy Ministerstva financí 2/2014 MF ČR
12. 9. 2014 Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy SMO ČR
12. 9. 2014 Stanovisko ÚOOÚ č. 4/2014 – Transparentní účty a ochrana osobních údajů ÚOOÚ
12. 9. 2014 Premiér a ministr vnitra jednali se zástupci bezpečnostních sborů. Zajímali se o problémy ve Středočeském kraji MV ČR
12. 9. 2014 Vláda schválila prodej zrušené regionální dráhy na Novojičínsku, bude z ní cyklostezka MD ČR
11. 9. 2014 Vláda prosadila ve sněmovně novelu služebního zákona Vláda ČR
11. 9. 2014 Zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2013 EnviWeb
11. 9. 2014 Nová zelená úsporám zrychluje registraci žádostí. Stále není pozdě žádost podat SFŽP ČR
11. 9. 2014 Ministerstvo vnitra na konferenci k ICT: Už žádné sliby, přecházíme od slov k činům MV ČR
11. 9. 2014 Počet obyvatel po loňském úbytku opět roste ČSÚ
10. 9. 2014 Nejen školy, ale také běžné bytové domy mají často nezdravé vnitřní prostředí. Málo se větrá EnviWeb
10. 9. 2014 Neuspokojivé podmínky záchytné služby mohou vést až k protiprávnosti Veřejný ochránce práv
10. 9. 2014 Ministr Brabec podepsal dotace pro další zásobníkové projekty za 651 milionů MŽP ČR
10. 9. 2014 Středočeši vyčerpali dotaci na výměnu kotlů v rekordním čase MŽP ČR
10. 9. 2014 Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě materiál „Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků“ MF ČR
9. 9. 2014 Svaz by měl být víc zapojen do naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí SMO ČR
9. 9. 2014 Euroobčané, máte právo účastnit se komunálních voleb Veřejný ochránce práv
9. 9. 2014 Milan Chovanec ve Znojmě: musíme více investovat do vybavení bezpečnostních sborů MV ČR
8. 9. 2014 Zapojte se do Registru sítí SMO ČR
8. 9. 2014 9. výzva – kotlíkové dotace pro Středočeský kraj SFŽP ČR
8. 9. 2014 Dobrovolní hasiči budou mít možnost dosáhnout na peníze z Evropské unie MV ČR
8. 9. 2014 Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude účinná od 13. září MD ČR
5. 9. 2014 Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů VII–VIII/2014 NSZM
5. 9. 2014 Milan Chovanec navštívil Hradecký a Pardubický kraj. Podpořil místní policisty a hasiče MV ČR
5. 9. 2014 Výzva obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst MF ČR
4. 9. 2014 Kdo je Nejlepší starosta/primátor 2010–2014, bude jasné 16. září SMO ČR
4. 9. 2014 Ministerstvo životního prostředí připravuje program na podporu nízkoemisních zón SFŽP ČR
4. 9. 2014 Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – nespolehlivý plátce MF ČR
4. 9. 2014 Pokyn GFŘ D-17 – k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně MF ČR
3. 9. 2014 Právní aspekty církevních restitucí SMO ČR
3. 9. 2014 Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou MZe ČR
3. 9. 2014 Ministerstvo vnitra odesílá poslanecký návrh zákona o registru smluv na koaliční radu MV ČR
2. 9. 2014 Kontrola přepravy odpadů přes hranice nezjistila žádné závažné porušení zákona MŽP ČR
2. 9. 2014 Úřad práce začne častěji vyplácet některé dávky v poukázkách MPSV ČR
2. 9. 2014 Akce ve Vyšším Brodě úspěšně završila dny přeshraniční spolupráce MMR ČR
2. 9. 2014 Vyhláška č. 86/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů MF ČR
1. 9. 2014 Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách SMO ČR
1. 9. 2014 Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává NKÚ
1. 9. 2014 Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování OPŽP
1. 9. 2014 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT ČR
1. 9. 2014 MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase MF ČR
29. 8. 2014 Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát SMO ČR
29. 8. 2014 Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) pro projekty OPŽP 2007–2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel OPŽP
29. 8. 2014 Prodloužení termínu uzávěrky přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu KUS MZe ČR
29. 8. 2014 Státní pozemkový úřad mění sazbu nájemného za pozemky MZe ČR
29. 8. 2014 Ministerstvo vnitra a ombudsmanka hledají řešení pravidel volebního práva cizinců MV ČR
29. 8. 2014 Ministerstvo vnitra zintenzivní spolupráci s Hospodářskou komorou ČR MV ČR
29. 8. 2014 MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory MPSV ČR
29. 8. 2014 MMR upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů MMR ČR
29. 8. 2014 Ze zrušené regionální dráhy na Novojičínsku bude cyklostezka MD ČR
29. 8. 2014 Nové předpisy v ochraně přírody a krajiny EnviWeb
29. 8. 2014 Lhůta pro vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území EnviWeb
29. 8. 2014 Zástupci krajů ČR dnes s čínskými partnery podepsali „Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy“ AKČR
29. 8. 2014 Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání Veřejný ochránce práv
29. 8. 2014 Estonsko zavádí dočasnou ochranu svých hranic MV ČR
29. 8. 2014 Noví asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách MV ČR
29. 8. 2014 Ministryně Marksová představila novou vizi fungování ICT systémů na MPSV MPSV ČR
29. 8. 2014 Ministryně obdržela čestné členství sdružení tajemníků MMR ČR
29. 8. 2014 Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky MMR ČR
29. 8. 2014 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – červenec 2014 ČSÚ
28. 8. 2014 Špatné zacházení se seniory v neregistrovaném zařízení Veřejný ochránce práv
28. 8. 2014 Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Největší mezinárodní agrosalon v České republice by měl zvýšit prestiž českého zemědělství MZe ČR
28. 8. 2014 Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů MSp ČR
28. 8. 2014 Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Velehrad MPSV ČR
28. 8. 2014 Ministryně pozvala na úřad všechny prvňáčky zaměstnanců MMR ČR
28. 8. 2014 Ministr Herman navštíví kulturní krajinu hřebčína v Kladrubech nad Labem MK ČR
28. 8. 2014 2013: Ekonomika a kvalita života ČSÚ
28. 8. 2014 Drahé kovy se v Česku netěží už 20 let, neprobíhají ani průzkumy EnviWeb
28. 8. 2014 Ústavní soud odmítl stížnost Ústředí muslimských obcí, která se týkala policejního zásahu v prostorách muslimských modliteben v Praze Ústavní soud
28. 8. 2014 Vláda schválila přesun agendy státní služby na Ministerstvo vnitra Vláda ČR
28. 8. 2014 Ministři podpořili změny ve školském zákoně MŠMT ČR
28. 8. 2014 Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti rozšiřující trestní odpovědnost právnických osob MSp ČR
28. 8. 2014 Z ústavu do svého. Zlínský kraj zruší dva ústavy pro mentálně postižené MPSV ČR
28. 8. 2014 Vláda schválila darování munice Kurdům MO ČR
28. 8. 2014 Statistika ústřední vlády – Pokladní plnění státního rozpočtu. MF ČR
28. 8. 2014 Ministr dopravy jednal s čínským protějškem o leteckém spojení ČR a Číny MD ČR
28. 8. 2014 Zemřel ředitel Státní plavební správy MD ČR
28. 8. 2014 Seznam kandidátů pro nadcházející volby zveřejněn ČSÚ
27. 8. 2014 Ministerstvo zemědělství otevřelo pro veřejnost nové komunikační kanály MZe ČR
27. 8. 2014 Asistenti prevence kriminality jsou pro Karvinou velkým přínosem MV ČR
27. 8. 2014 Chceme podpořit justici v dosahování strategických cílů a být dobrým příkladem čerpání dotací MSp ČR
27. 8. 2014 Zájem o pěstounskou péči roste MPSV ČR
27. 8. 2014 Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách MMR ČR
27. 8. 2014 Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou MMR ČR
27. 8. 2014 Případ nošení muslimských šátků ve škole dosud není ukončen Veřejný ochránce práv
27. 8. 2014 Ústavní soud odmítl stížnost České pirátské strany ohledně loňských podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Ústavní soud
27. 8. 2014 Premiér Sobotka: Schválením dohody o partnerství si udržujeme rychlé tempo v přípravě na čerpání nových fondů EU Vláda ČR
27. 8. 2014 Ministr zemědělství: Dvacátý ročník soutěže Vesnice roku svědčí o vzniku tradice motivující obyvatele aktivně rozvíjet své obce MZe ČR
27. 8. 2014 Státní volební komise rozhodla o formátu hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy MV ČR
27. 8. 2014 Jak se žije seniorům v srdci metropole? Jana Hanzlíková navštívila Středisko sociálních služeb na Praze 1 MPSV ČR
27. 8. 2014 Ministryně Marksová navštívila Zlínský kraj MPSV ČR
27. 8. 2014 Ministr kultury jednal s hornorakouským zemským hejtmanem MK ČR
26. 8. 2014 Úřad povolil převzetí CPI Hotels skupinou GSG ÚOHS
26. 8. 2014 Do tvorby nových dokumentů k administraci OPŽP 2014-2020 chceme zapojit i odbornou veřejnost OPŽP
26. 8. 2014 Ministr Jurečka: Je důležité motivovat žáky ke studiu zemědělství a lesnictví a zajistit kvalitní odbornou výuku MZe ČR
26. 8. 2014 Rozhovor s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti o připravované novele občanského zákoníku MSp ČR
26. 8. 2014 Pakt zaměstnanosti přinesl další peníze MPSV ČR
26. 8. 2014 Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem trvá již téměř dvacet let MMR ČR
26. 8. 2014 Ministr kultury zahájil 132. sezónu Národního divadla MK ČR
26. 8. 2014 Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální novelu zákona o odpadech EnviWeb
26. 8. 2014 Podzimní kolo grantového programu na podporu sousedské pospolitosti SMO ČR
26. 8. 2014 Pracovní skupina předloží vládě souhrn dopadů sankcí a jejich řešení Vláda ČR
26. 8. 2014 Výstava „Nesmíme zapomenout“ MŠMT ČR
26. 8. 2014 Na pracovištích v ČR vloni vzrostl počet úmrtí MPSV ČR
26. 8. 2014 Kdy lze čerpat ošetřovné na nemocné dítě? MPSV ČR
26. 8. 2014 MMR zve na celostátní konferenci: Úspěchy a nové cíle MMR ČR
26. 8. 2014 Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie MF ČR
25. 8. 2014 Druhá letošní konference o aktuálních otázkách veřejné podpory proběhně na ÚOHS 22. října ÚOHS
25. 8. 2014 Zástupci MPSV jednali s občany Děčína o sociálně vyloučených lokalitách MPSV ČR
25. 8. 2014 Armáda si na Cihelně opět připomněla mobilizaci z roku 1938 MO ČR
25. 8. 2014 Poradní mise ICOMOS/WHC jednala o problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově MK ČR
25. 8. 2014 Ministr kultury se zúčastnil Dubských slavností MK ČR
25. 8. 2014 Na dopravní stavby v ČR má příští rok jít 95 miliard MD ČR
25. 8. 2014 Inovace v protihlukových opatřeních je vhodná zejména do obytných zón EnviWeb
25. 8. 2014 SFŽP ČR apeluje na žadatele o podporu OPŽP
25. 8. 2014 Ministerstvo školství podpoří logopedickou prevenci 10 miliony MŠMT ČR
25. 8. 2014 Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný MSp ČR
25. 8. 2014 Nemáš praxi? Nevadí. Úřad práce ji zaplatí MPSV ČR
22. 8. 2014 Expertka z institutu městského plánování: Praha sází na chytrá řešení EurActiv.cz
22. 8. 2014 Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu SMO ČR
22. 8. 2014 Ministerstvo zdravotnictví chybovalo v zakázce na provozovatele vrtulníků záchranné služby ÚOHS
22. 8. 2014 Podle NSS turnaje v pokeru naplňující loterijním zákonem stanovené podmínky spadají do režimu tohoto zákona Nejvyšší správní soud
22. 8. 2014 Ministři Mládek a Zaorálek diskutovali s exportéry o nových příležitost pro export MPO ČR
22. 8. 2014 Smlouva o předávání odsouzených Vietnamců bude podepsána na podzim MV ČR
22. 8. 2014 Program 12. Tankového dne ve Vojenském technickém muzeu Lešany MO ČR
22. 8. 2014 Ministr kultury se setká s zemským hejtmanem Horního Rakouska MK ČR
22. 8. 2014 Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zákony a související právní předpisy MF ČR
22. 8. 2014 Jak dále v odškodňování pracovních úrazů EnviWeb
22. 8. 2014 Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci na Šumavě vrátila do přírody už 40 zvířat MŽP ČR
22. 8. 2014 Uctění památky romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu MŠMT ČR
22. 8. 2014 Jsme s vámi – buďte s námi! MO ČR
21. 8. 2014 Na Islandu ožívá další vulkán, experti varují před sopečným prachem EurActiv.cz
21. 8. 2014 Také česká obchodní centra zelenají – navenek, technologiemi i nabídkou sortimentu EnviWeb
21. 8. 2014 Návštěva zástupců německého parlamentu na NKÚ NKÚ
21. 8. 2014 Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců Veřejný ochránce práv
21. 8. 2014 Za problémy s Taurusy si České dráhy mohou samy ÚOHS
21. 8. 2014 Vznikne centrální matrika sportovců, MŠMT podle ní bude vypočítávat dotace na sport MŠMT ČR
21. 8. 2014 Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku MSp ČR
21. 8. 2014 Viditelnost a reflexní prvky cyklistů: pro jejich přežití na silnici klíčové MD ČR
20. 8. 2014 Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK A 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti EnviWeb
20. 8. 2014 Ústavní soud odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení novely horního zákona Ústavní soud
20. 8. 2014 Ministerstvo vnitra připravuje novelu shromažďovacího zákona MV ČR
20. 8. 2014 Státní pobídky pěstounům zabraly MPSV ČR
20. 8. 2014 Pietní akt k výročí srpnových událostí roku 1968 před budovou Českého rozhlasu MK ČR
20. 8. 2014 Rozhovor s Ondřejem Závodským ohledně prodeje pozemků v majetku státu MF ČR
20. 8. 2014 Ředitelství silnic a dálnic obnoví úsek pro kontrolu kvality staveb MD ČR
20. 8. 2014 MŠMT podepsalo s Českým rozhlasem memorandum o spolupráci MŠMT ČR
20. 8. 2014 Do CRABu jsme se zapojili už v pilotní části MSp ČR
20. 8. 2014 Ministryně Válková poslala koaličním partnerům část návrhu novely občanského zákoníku MSp ČR
20. 8. 2014 Ministr Mládek navštívil společnost AERO Vodochody MPO ČR
20. 8. 2014 Kurzarbeit pomůže nejen firmám ohroženým ruským embargem MPSV ČR
19. 8. 2014 Zeman bude v Číně jednat hlavně o ekonomice SFŽP
19. 8. 2014 Aktuality z Ústavního soudu nově také na Facebooku a Twitteru Ústavní soud
19. 8. 2014 Pracovní skupina jednala o sankcích, vládě navrhne zavedení tzv. kurzarbeit Vláda ČR
19. 8. 2014 Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru mylnou interpretaci novely vyhlášky MSp ČR
19. 8. 2014 Ústeckému kraji se podařilo získat 20 milionů na nová pracovní místa MPSV ČR
19. 8. 2014 Stát platí firmám mzdu za čtyři tisíce mladých zaměstnanců. Pro velký zájem jich přibude MPSV ČR
19. 8. 2014 Ministryně Michaela Marksová bude se zástupci firem jednat o budoucnosti IT technologií na MPS MPSV ČR
19. 8. 2014 Udělejte něco pro zdraví a podpořte dobrou věc! MO ČR
19. 8. 2014 Česko-saská spolupráce přináší dobré výsledky MMR ČR

[ >> Další >> ]