Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
18. 7. 2014 Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám EnviWeb
18. 7. 2014 Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory OPŽP
18. 7. 2014 MŽP opakuje „ne“ těžbě zlata MŽP ČR
18. 7. 2014 K návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu se vyjádřily Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska a ČKAIT MK ČR
17. 7. 2014 Vyšla nová kvalitní odpadářská publikace EnviWeb
17. 7. 2014 Programové období 2014–2020: Které posuny a změny přináší? EnviWeb
17. 7. 2014 Vláda schvaluje OP a další dokumenty pro CLLD SPOV
17. 7. 2014 Evropská komise schválila dosud největší projekt OPŽP SFŽP ČR
17. 7. 2014 Komentář k článku v HN: „Ministerstvo zná obce, které přijdou o miliardy dotací“ MŽP ČR
17. 7. 2014 Ministerstvo vnitra vydává šestou zprávu o stavu obchodování s lidmi MV ČR
17. 7. 2014 Ministerstvo dopravy vypsalo otevřenou soutěž na dodavatele registračních značek MD ČR
16. 7. 2014 K připomínkování – novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení EnviWeb
16. 7. 2014 Nebuďte starostu, když máte obecní policii Veřejný ochránce práv
16. 7. 2014 Rekonstrukce nebezpečné křižovatky u Lipníka byla zahájena MD ČR
15. 7. 2014 Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba SMO ČR
15. 7. 2014 Statistiky o veřejných zakázkách z profilů zadavatele jsou volně přístupné SMO ČR
15. 7. 2014 Veřejné opatrovnictví by měly vykonávat obce všech typů SMO ČR
15. 7. 2014 Na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR se můžou aktivně podílet i obce SMO ČR
15. 7. 2014 Operační programy pro čerpání peněz z EU jsou komplet schváleny MMR ČR
15. 7. 2014 Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR MMR ČR
15. 7. 2014 Ministerstvo zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele MMR ČR
15. 7. 2014 Informace Národní koordinační jednotky pro potencionální žadatele Fondu Partnerství MF ČR
15. 7. 2014 Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 7/2014 SPOV
14. 7. 2014 ČR se dohodla s Bruselem na novém čerpání z fondů EU EurActiv.cz
14. 7. 2014 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 EnviWeb
14. 7. 2014 Podzemní voda podraží, má to ochránit její klesající zásoby EnviWeb
14. 7. 2014 O dotacích na sociální služby by mělo rozhodovat krajské zastupitelstvo, na rozdíl od rady kraje totiž jedná veřejně SMO ČR
14. 7. 2014 Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra v roce 2013 SMO ČR
11. 7. 2014 ČR jedná s Bruselem o fondech, problémy může dělat služební zákon a školky EurActiv.cz
11. 7. 2014 I zaplocená cesta může být účelovou komunikací Veřejný ochránce práv
11. 7. 2014 Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám Vláda ČR
11. 7. 2014 Ministr Brabec na cestě k obnově česko-bavorské spolupráce na Šumavě MŽP ČR
11. 7. 2014 Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR MPSV ČR
11. 7. 2014 Vláda schválila sedm z devíti programů pro čerpání peněz z EU MMR ČR
10. 7. 2014 Obec, kde lidé drží pospolu, získá 100 tisíc korun SMS ČR
10. 7. 2014 Bulletin ÚOOÚ 1/2014 ÚOOÚ
10. 7. 2014 Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020 Vláda ČR
10. 7. 2014 Cesta k čistšímu ovzduší v Praze: Ministerstvo životního prostředí připravilo podmínky pro 1. nízkoemisní zónu v ČR MŽP ČR
10. 7. 2014 Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014–2020 MZe ČR
10. 7. 2014 Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu MMR ČR
10. 7. 2014 Dohoda o partnerství mezi ČR a EU je skoro dojednána MMR ČR
9. 7. 2014 Městský soud v Praze nařídil Dopravnímu podniku vydat faktury Bez korupce
9. 7. 2014 Restituce veřejného prostranství a účel zákona o půdě Ústavní soud
9. 7. 2014 Priorita: OPŽP v národních parcích OPŽP
9. 7. 2014 Evropská komise schválila velký projekt OPŽP v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží MŽP ČR
9. 7. 2014 MŠMT je pro rovný přístup ve školství MŠMT ČR
9. 7. 2014 Česko může od EU získat téměř 60 miliard korun na podporu zaměstnanosti a boj proti chudobě MPSV ČR
9. 7. 2014 Ministerstvo připravilo dvě veřejná projednání návrhu aktualizované Politiky územního rozvoje ČR MMR ČR
9. 7. 2014 Ministerstvo odeslalo do mezirezortu návrh novely zákona o veřejných zakázkách MMR ČR
8. 7. 2014 Města v ČR si užijí méně výfuků z autobusů. Díky fondům EU EurActiv.cz
8. 7. 2014 Informace o dalších předpisech přijatých v rámci modernizace pravidel veřejné podpory ÚOHS
8. 7. 2014 Projekt „Domovník“ – první krok k bezpečné lokalitě MV ČR
7. 7. 2014 Datovým schránkám je pět let, jak je správně používat ale dodnes není jasné Lupa
7. 7. 2014 MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů EnviWeb
7. 7. 2014 Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly NKÚ
4. 7. 2014 Ministr životního prostředí píše předsedovi Svazu o stavu legislatovy k odpadovému hospodářství SMO ČR
4. 7. 2014 Centrální registr smluv by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích Vláda ČR
4. 7. 2014 Agentura pro sociální začleňování začíná spolupráci s Ostravou, ministr Dienstbier chce pomoci dalším městům Vláda ČR
4. 7. 2014 Ministerstvo schválilo program na likvidaci škod po povodních SFŽP ČR
4. 7. 2014 O dotaci z programu Nová zelená úsporám je zájem SFŽP ČR
4. 7. 2014 MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů MŽP ČR
4. 7. 2014 Optimalizace vojenského újezdu: není čas otálet MO ČR
4. 7. 2014 Nejvyšší nárůst zahájených zakázek zaznamenalo ministerstvo u stavebních prací MMR ČR
4. 7. 2014 Ministerstvo přijalo 215 projektů na podporu rozvoje ICT v obcích a rozdělí 400 milionů MMR ČR
4. 7. 2014 Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů MMR ČR
4. 7. 2014 MD chystá nový systém vydávání registračních značek, vláda proto navrhla roční odklad značek na přání MD ČR
3. 7. 2014 Postup matrik v případě domácích porodů musí být přiměřený Veřejný ochránce práv
3. 7. 2014 Standardní cenové indexy použité při tvorbě cen vodného a stočného OPŽP
3. 7. 2014 Nová vize Evropské komise ve směřování odpadového a obalového hospodářství MŽP ČR
3. 7. 2014 Kulturní památka – zámek Vimperk – bude v péči nejvyšší kulturní instituce MŽP ČR
3. 7. 2014 Konec odmítání dětí? Vláda spustila fond pro rozšiřování školek MPSV ČR
3. 7. 2014 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 6. 2014 MF ČR
3. 7. 2014 Evropská komise schválila další velký projekt OPD „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ MD ČR
2. 7. 2014 Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi městy Vláda ČR
2. 7. 2014 Projekt Rok v obci pomůže starostům „vládnout“ SMS ČR
2. 7. 2014 Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní SMO ČR
2. 7. 2014 Obce můžou žádat o peníze na stavbu nových a rekonstrukci stávajících škol a školek SMO ČR
2. 7. 2014 MŽP znovu odeslalo do mezirezortu novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu MŽP ČR
2. 7. 2014 Ministr Chovanec: V oblasti sociálního bydlení státu ujel vlak, vidíme už jen koncová světla MV ČR
2. 7. 2014 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Radiměř MV ČR
2. 7. 2014 Ministři zemí Rady Evropy odpovědní za územní plánování přijali tři závěry MMR ČR
2. 7. 2014 Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní MMR ČR
1. 7. 2014 Ministr školství vyhlásil fond na rozvoj kapacit MŠ a ZŠ MŠMT ČR
1. 7. 2014 Evropské fondy podpořily v ČR řadu projektů, které by jinak nevznikly EurActiv.cz
1. 7. 2014 Jak z pohledu zákona na architektonické a urbanistické soutěže SMO ČR
1. 7. 2014 Ministr Chovanec: Reforma veřejné správy může proběhnout jen na základě dohody s obcemi MV ČR
1. 7. 2014 Trutnov navštívila ministryně práce a sociálních věcí MPSV ČR
1. 7. 2014 Územně analytické podklady – data za rok 2013 ČSÚ
1. 7. 2014 Data pro Místní akční skupiny ČSÚ
30. 6. 2014 V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů NKÚ
30. 6. 2014 Ministr schválil žádosti z L., LVII. a LX. výzvy OPŽP OPŽP
30. 6. 2014 Podpořené projekty 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014 MV ČR
30. 6. 2014 Ministryně se setkala s primátory a náměstky MMR ČR
30. 6. 2014 NKÚ potvrdil zjištění MF ohledně systému CRAB MF ČR
30. 6. 2014 Stanovisko MD k omezení jízd kamionů MD ČR
27. 6. 2014 Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť na Letní škole Zdravých měst EnviWeb
27. 6. 2014 Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady EnviWeb
27. 6. 2014 Venkov Pardubického kraje obdrží více prostředků SMS ČR
27. 6. 2014 Už jen pár dnů zbývá na přihlášku do soutěže Nejlepší starosta SMO ČR
27. 6. 2014 Záznam ze Zahajovací konference programu CZ10 v rámci Norských fondů MF ČR
27. 6. 2014 Zahajovací konference Norských fondů v oblasti odhalování a vyšetřování korupce MF ČR
27. 6. 2014 Finanční zpravodaj číslo 3/2014 MF ČR
27. 6. 2014 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013 MF ČR
27. 6. 2014 Ministerstvo dopravy vykonalo kontrolu zneužívání státem nařízených slev v osobní dopravě MD ČR
26. 6. 2014 Obcím nebudou uloženy povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti SMO ČR
26. 6. 2014 Restituování pozemků sloužících jako komunikace Veřejný ochránce práv
26. 6. 2014 Středočeské obce spolu s ministerstvem dopravy chystají propojovací komunikaci MD ČR
25. 6. 2014 Konference „Obce a veřejné opatrovnictví“ SMO ČR
25. 6. 2014 Ochránkyně varuje před nelegálními sociálními službami Veřejný ochránce práv
25. 6. 2014 Informace pro vlastníky a uživatele lesů MZe ČR
25. 6. 2014 V Brně proběhla první porada zástupců vnitra a tajemníků obcí s rozšířenou působností MV ČR
25. 6. 2014 Češi prosázeli 124 miliard korun MF ČR
25. 6. 2014 Zahajovací konference EHP fondů v oblasti ochrany dětí a mládeže MF ČR
25. 6. 2014 Novela zákona o pozemních komunikacích stanoví veřejnou prospěšnost dopravních staveb MD ČR
24. 6. 2014 Josef Řihák rezignoval na funkci hejtmana Středočeského kraje AKČR
24. 6. 2014 Ministr Brabec se dohodl s Evropskou komisí, novela zákona EIA dostala zelenou MŽP ČR
24. 6. 2014 Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007–2013 MF ČR
24. 6. 2014 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě MD ČR
23. 6. 2014 Veřejnost může nominovat úřady do 12. ročníku soutěže Otevřeno × Zavřeno Otevřete.cz
23. 6. 2014 Předběžná tržní konzultace Ministerstva zemědělství při zadávání veřejných zakázek má úspěch MZe ČR
23. 6. 2014 Nových veřejných soutěží je více, rizikem ale zůstává vysoký podíl zrušených zakázek MMR ČR
23. 6. 2014 Novela zákona odblokuje výkupy pozemků pro dopravní infrastrukturu MD ČR

[ >> Další >> ]