Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
1. 9. 2014 Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách SMO ČR
1. 9. 2014 Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává NKÚ
1. 9. 2014 Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování OPŽP
1. 9. 2014 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT ČR
1. 9. 2014 MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase MF ČR
29. 8. 2014 Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát SMO ČR
29. 8. 2014 Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) pro projekty OPŽP 2007–2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel OPŽP
29. 8. 2014 Prodloužení termínu uzávěrky přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu KUS MZe ČR
29. 8. 2014 Státní pozemkový úřad mění sazbu nájemného za pozemky MZe ČR
29. 8. 2014 Ministerstvo vnitra a ombudsmanka hledají řešení pravidel volebního práva cizinců MV ČR
29. 8. 2014 Ministerstvo vnitra zintenzivní spolupráci s Hospodářskou komorou ČR MV ČR
29. 8. 2014 MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory MPSV ČR
29. 8. 2014 MMR upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů MMR ČR
29. 8. 2014 Ze zrušené regionální dráhy na Novojičínsku bude cyklostezka MD ČR
29. 8. 2014 Nové předpisy v ochraně přírody a krajiny EnviWeb
29. 8. 2014 Lhůta pro vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území EnviWeb
29. 8. 2014 Zástupci krajů ČR dnes s čínskými partnery podepsali „Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy“ AKČR
29. 8. 2014 Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání Veřejný ochránce práv
29. 8. 2014 Estonsko zavádí dočasnou ochranu svých hranic MV ČR
29. 8. 2014 Noví asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách MV ČR
29. 8. 2014 Ministryně Marksová představila novou vizi fungování ICT systémů na MPSV MPSV ČR
29. 8. 2014 Ministryně obdržela čestné členství sdružení tajemníků MMR ČR
29. 8. 2014 Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky MMR ČR
29. 8. 2014 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – červenec 2014 ČSÚ
28. 8. 2014 Špatné zacházení se seniory v neregistrovaném zařízení Veřejný ochránce práv
28. 8. 2014 Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Největší mezinárodní agrosalon v České republice by měl zvýšit prestiž českého zemědělství MZe ČR
28. 8. 2014 Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů MSp ČR
28. 8. 2014 Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Velehrad MPSV ČR
28. 8. 2014 Ministryně pozvala na úřad všechny prvňáčky zaměstnanců MMR ČR
28. 8. 2014 Ministr Herman navštíví kulturní krajinu hřebčína v Kladrubech nad Labem MK ČR
28. 8. 2014 2013: Ekonomika a kvalita života ČSÚ
28. 8. 2014 Drahé kovy se v Česku netěží už 20 let, neprobíhají ani průzkumy EnviWeb
28. 8. 2014 Ústavní soud odmítl stížnost Ústředí muslimských obcí, která se týkala policejního zásahu v prostorách muslimských modliteben v Praze Ústavní soud
28. 8. 2014 Vláda schválila přesun agendy státní služby na Ministerstvo vnitra Vláda ČR
28. 8. 2014 Ministři podpořili změny ve školském zákoně MŠMT ČR
28. 8. 2014 Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti rozšiřující trestní odpovědnost právnických osob MSp ČR
28. 8. 2014 Z ústavu do svého. Zlínský kraj zruší dva ústavy pro mentálně postižené MPSV ČR
28. 8. 2014 Vláda schválila darování munice Kurdům MO ČR
28. 8. 2014 Statistika ústřední vlády – Pokladní plnění státního rozpočtu. MF ČR
28. 8. 2014 Ministr dopravy jednal s čínským protějškem o leteckém spojení ČR a Číny MD ČR
28. 8. 2014 Zemřel ředitel Státní plavební správy MD ČR
28. 8. 2014 Seznam kandidátů pro nadcházející volby zveřejněn ČSÚ
27. 8. 2014 Ministerstvo zemědělství otevřelo pro veřejnost nové komunikační kanály MZe ČR
27. 8. 2014 Asistenti prevence kriminality jsou pro Karvinou velkým přínosem MV ČR
27. 8. 2014 Chceme podpořit justici v dosahování strategických cílů a být dobrým příkladem čerpání dotací MSp ČR
27. 8. 2014 Zájem o pěstounskou péči roste MPSV ČR
27. 8. 2014 Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách MMR ČR
27. 8. 2014 Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou MMR ČR
27. 8. 2014 Případ nošení muslimských šátků ve škole dosud není ukončen Veřejný ochránce práv
27. 8. 2014 Ústavní soud odmítl stížnost České pirátské strany ohledně loňských podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Ústavní soud
27. 8. 2014 Premiér Sobotka: Schválením dohody o partnerství si udržujeme rychlé tempo v přípravě na čerpání nových fondů EU Vláda ČR
27. 8. 2014 Ministr zemědělství: Dvacátý ročník soutěže Vesnice roku svědčí o vzniku tradice motivující obyvatele aktivně rozvíjet své obce MZe ČR
27. 8. 2014 Státní volební komise rozhodla o formátu hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy MV ČR
27. 8. 2014 Jak se žije seniorům v srdci metropole? Jana Hanzlíková navštívila Středisko sociálních služeb na Praze 1 MPSV ČR
27. 8. 2014 Ministryně Marksová navštívila Zlínský kraj MPSV ČR
27. 8. 2014 Ministr kultury jednal s hornorakouským zemským hejtmanem MK ČR
26. 8. 2014 Úřad povolil převzetí CPI Hotels skupinou GSG ÚOHS
26. 8. 2014 Do tvorby nových dokumentů k administraci OPŽP 2014-2020 chceme zapojit i odbornou veřejnost OPŽP
26. 8. 2014 Ministr Jurečka: Je důležité motivovat žáky ke studiu zemědělství a lesnictví a zajistit kvalitní odbornou výuku MZe ČR
26. 8. 2014 Rozhovor s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti o připravované novele občanského zákoníku MSp ČR
26. 8. 2014 Pakt zaměstnanosti přinesl další peníze MPSV ČR
26. 8. 2014 Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem trvá již téměř dvacet let MMR ČR
26. 8. 2014 Ministr kultury zahájil 132. sezónu Národního divadla MK ČR
26. 8. 2014 Dvě největší sdružení odpadových firem odmítají aktuální novelu zákona o odpadech EnviWeb
26. 8. 2014 Podzimní kolo grantového programu na podporu sousedské pospolitosti SMO ČR
26. 8. 2014 Pracovní skupina předloží vládě souhrn dopadů sankcí a jejich řešení Vláda ČR
26. 8. 2014 Výstava „Nesmíme zapomenout“ MŠMT ČR
26. 8. 2014 Na pracovištích v ČR vloni vzrostl počet úmrtí MPSV ČR
26. 8. 2014 Kdy lze čerpat ošetřovné na nemocné dítě? MPSV ČR
26. 8. 2014 MMR zve na celostátní konferenci: Úspěchy a nové cíle MMR ČR
26. 8. 2014 Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie MF ČR
25. 8. 2014 Druhá letošní konference o aktuálních otázkách veřejné podpory proběhně na ÚOHS 22. října ÚOHS
25. 8. 2014 Zástupci MPSV jednali s občany Děčína o sociálně vyloučených lokalitách MPSV ČR
25. 8. 2014 Armáda si na Cihelně opět připomněla mobilizaci z roku 1938 MO ČR
25. 8. 2014 Poradní mise ICOMOS/WHC jednala o problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově MK ČR
25. 8. 2014 Ministr kultury se zúčastnil Dubských slavností MK ČR
25. 8. 2014 Na dopravní stavby v ČR má příští rok jít 95 miliard MD ČR
25. 8. 2014 Inovace v protihlukových opatřeních je vhodná zejména do obytných zón EnviWeb
25. 8. 2014 SFŽP ČR apeluje na žadatele o podporu OPŽP
25. 8. 2014 Ministerstvo školství podpoří logopedickou prevenci 10 miliony MŠMT ČR
25. 8. 2014 Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný MSp ČR
25. 8. 2014 Nemáš praxi? Nevadí. Úřad práce ji zaplatí MPSV ČR
22. 8. 2014 Expertka z institutu městského plánování: Praha sází na chytrá řešení EurActiv.cz
22. 8. 2014 Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu SMO ČR
22. 8. 2014 Ministerstvo zdravotnictví chybovalo v zakázce na provozovatele vrtulníků záchranné služby ÚOHS
22. 8. 2014 Podle NSS turnaje v pokeru naplňující loterijním zákonem stanovené podmínky spadají do režimu tohoto zákona Nejvyšší správní soud
22. 8. 2014 Ministři Mládek a Zaorálek diskutovali s exportéry o nových příležitost pro export MPO ČR
22. 8. 2014 Smlouva o předávání odsouzených Vietnamců bude podepsána na podzim MV ČR
22. 8. 2014 Program 12. Tankového dne ve Vojenském technickém muzeu Lešany MO ČR
22. 8. 2014 Ministr kultury se setká s zemským hejtmanem Horního Rakouska MK ČR
22. 8. 2014 Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zákony a související právní předpisy MF ČR
22. 8. 2014 Jak dále v odškodňování pracovních úrazů EnviWeb
22. 8. 2014 Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci na Šumavě vrátila do přírody už 40 zvířat MŽP ČR
22. 8. 2014 Uctění památky romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu MŠMT ČR
22. 8. 2014 Jsme s vámi – buďte s námi! MO ČR
21. 8. 2014 Na Islandu ožívá další vulkán, experti varují před sopečným prachem EurActiv.cz
21. 8. 2014 Také česká obchodní centra zelenají – navenek, technologiemi i nabídkou sortimentu EnviWeb
21. 8. 2014 Návštěva zástupců německého parlamentu na NKÚ NKÚ
21. 8. 2014 Ombudsmanka chce zvýšit ochranu pojištěnců Veřejný ochránce práv
21. 8. 2014 Za problémy s Taurusy si České dráhy mohou samy ÚOHS
21. 8. 2014 Vznikne centrální matrika sportovců, MŠMT podle ní bude vypočítávat dotace na sport MŠMT ČR
21. 8. 2014 Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku MSp ČR
21. 8. 2014 Viditelnost a reflexní prvky cyklistů: pro jejich přežití na silnici klíčové MD ČR
20. 8. 2014 Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK A 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti EnviWeb
20. 8. 2014 Ústavní soud odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení novely horního zákona Ústavní soud
20. 8. 2014 Ministerstvo vnitra připravuje novelu shromažďovacího zákona MV ČR
20. 8. 2014 Státní pobídky pěstounům zabraly MPSV ČR
20. 8. 2014 Pietní akt k výročí srpnových událostí roku 1968 před budovou Českého rozhlasu MK ČR
20. 8. 2014 Rozhovor s Ondřejem Závodským ohledně prodeje pozemků v majetku státu MF ČR
20. 8. 2014 Ředitelství silnic a dálnic obnoví úsek pro kontrolu kvality staveb MD ČR
20. 8. 2014 MŠMT podepsalo s Českým rozhlasem memorandum o spolupráci MŠMT ČR
20. 8. 2014 Do CRABu jsme se zapojili už v pilotní části MSp ČR
20. 8. 2014 Ministryně Válková poslala koaličním partnerům část návrhu novely občanského zákoníku MSp ČR
20. 8. 2014 Ministr Mládek navštívil společnost AERO Vodochody MPO ČR
20. 8. 2014 Kurzarbeit pomůže nejen firmám ohroženým ruským embargem MPSV ČR
19. 8. 2014 Zeman bude v Číně jednat hlavně o ekonomice SFŽP
19. 8. 2014 Aktuality z Ústavního soudu nově také na Facebooku a Twitteru Ústavní soud
19. 8. 2014 Pracovní skupina jednala o sankcích, vládě navrhne zavedení tzv. kurzarbeit Vláda ČR
19. 8. 2014 Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru mylnou interpretaci novely vyhlášky MSp ČR
19. 8. 2014 Ústeckému kraji se podařilo získat 20 milionů na nová pracovní místa MPSV ČR
19. 8. 2014 Stát platí firmám mzdu za čtyři tisíce mladých zaměstnanců. Pro velký zájem jich přibude MPSV ČR
19. 8. 2014 Ministryně Michaela Marksová bude se zástupci firem jednat o budoucnosti IT technologií na MPS MPSV ČR
19. 8. 2014 Udělejte něco pro zdraví a podpořte dobrou věc! MO ČR
19. 8. 2014 Česko-saská spolupráce přináší dobré výsledky MMR ČR
18. 8. 2014 Ekonomika Francie děsí eurozónu EurActiv.cz
18. 8. 2014 Smlouvy na svoz odpadu je nutné soutěžit Bez korupce
18. 8. 2014 Aktuálně k registru smluv SMS ČR
18. 8. 2014 Obce usilují o vyšší výnosy z třídění odpadu SMS ČR
18. 8. 2014 Finále přípravy nového programového období 2014-2020 SMO ČR
18. 8. 2014 Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů MSp ČR
18. 8. 2014 Vláda rozhodne, zda se bude ČR ucházet o pořadatelství celosvětové konference MMR ČR
18. 8. 2014 Využití pracích vod z filtrace bazénů v aquaparku v Poreči EnviWeb
18. 8. 2014 Ani kapka nazmar EnviWeb
18. 8. 2014 Jsou, jsou na potoce raci EnviWeb
18. 8. 2014 Pokud chcete využít nepotřebnou vojenskou techniku, přečtěte si dopis z Ministerstva obrany SMO ČR
18. 8. 2014 V účetní závěrce Ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun NKÚ
18. 8. 2014 Jak získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizovat projekt OPŽP
18. 8. 2014 Ministr Brabec na den strážcem šumavské přírody MŽP ČR
18. 8. 2014 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu MF ČR
18. 8. 2014 Základní teze účetní konsolidace státu MF ČR
15. 8. 2014 Pavilon interny v opavské nemocnici bude dotovaný z EU
15. 8. 2014 Regionální rada Moravskoslezsko upravila podmínky veřejné podpory
15. 8. 2014 Zaorálek míří do Bruselu. Téma Irák a Ukrajina SFŽP
15. 8. 2014 Europoslanec Polčák: Evropské fondy přežijí, ale s menším významem EurActiv.cz
15. 8. 2014 V Operačním programu Rybářství rozdělí Ministerstvo zemědělství dalších 40 milionů korun MZe ČR
15. 8. 2014 Modernizace armádních budov bude výrazně levnější MO ČR
15. 8. 2014 Zákaz vjezdu tzv. samobalančních dvoukolek „segway“ do areálu Klementina MK ČR
15. 8. 2014 Výběr z aktuálních výstupů Českého statistického úřadu ČSÚ
15. 8. 2014 Petr Havelka z ČAOH k návrhu POH ČR EnviWeb
15. 8. 2014 Reakce Ministerstva vnitra na článek v deníku Insider – Babiš a Chovanec se dohodli na rozdělení státních IT systémů MV ČR
15. 8. 2014 Reakce MŠMT na tiskovou zprávu společnosti EDUin k jednotným přijímacím zkouškám MŠMT ČR
15. 8. 2014 Vyhlášení výběrových dotačních řízení Odboru regionální a národnostní kultury na rok 2015 MK ČR
14. 8. 2014 Odborná porota se sešla na druhém jednání SMO ČR
14. 8. 2014 Poskytování informací o kandidátech SMO ČR
14. 8. 2014 Spočítejte si výši dotace v programu Nová zelená úsporám SFŽP
14. 8. 2014 Ekofarmáři, výrobci a prodejci biopotravin mají možnost propagovat své akce prostřednictvím speciálního webu MZe ČR
14. 8. 2014 Došlo k úspěšnému dojednání dvoustranné smlouvy s Vietnamem o předávání odsouzených osob MSp ČR
14. 8. 2014 Upozornění: v pátek 15. srpna uplyne lhůta pro předložení kandidatur na funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie MSp ČR
14. 8. 2014 MPSV ve veřejných zakázkách zohledňuje sociální kritéria MPSV ČR
14. 8. 2014 Charitativní koncert podpořil rodiny padlých vojáků MO ČR
14. 8. 2014 Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP – Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2015 MK ČR
14. 8. 2014 Prezident Zeman podepsal zákon zvyšující výkupní ceny půdy pro dálnice, účinnosti nabude začátkem září MD ČR
14. 8. 2014 Vyšetřování monopolních praktik Gazpromu v EU se zadrhává. I kvůli sankcím EurActiv.cz
14. 8. 2014 Kraje pomůžou zemědělcům a potravinářům postiženým v důsledku ruské reakce na sankce EU AKČR
14. 8. 2014 Je třeba zachovat obce II. typu. Kvůli dostupnosti služeb SMO ČR
14. 8. 2014 Pražský magistrát dělil zakázku na implementaci systému PROXIO ÚOHS
13. 8. 2014 Přeplatek mateřské zaviněný úřadem není dluhem Veřejný ochránce práv
13. 8. 2014 Lesy České republiky chybovaly v zakázkách ICT ÚOHS
13. 8. 2014 Ministr zemědělství Marian Jurečka: Státní správa by měla dávat přednost českým potravinám, a zmírnit tím dopady ruských sankcí MZe ČR
13. 8. 2014 Národní zemědělské muzeum hledá strategické partnery pro rekonstrukci MZe ČR
13. 8. 2014 Vysvětlujeme deset nejčastějších mýtů o důchodech MPSV ČR
13. 8. 2014 Jemnický zámek by měl v budoucnu opět sloužit vojákům MO ČR
13. 8. 2014 MMR vyhlásilo výzvu na podporu neziskového sektoru MMR ČR
13. 8. 2014 Upozornění ČD: Výluka v Ústí nad Orlicí dne 16.srpna 2014 MD ČR
12. 8. 2014 Pokuty za černé skládky loni dosáhly 50 milionů korun, končí tam stavební odpad a vysloužilé elektro EnviWeb
12. 8. 2014 Na Úřadu vlády se poprvé sešla Pracovní skupina pro hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Vláda ČR
12. 8. 2014 O kotlíkových dotacích Středočeského kraje více na webu MŽP ČR
12. 8. 2014 Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015–2020 MZe ČR
12. 8. 2014 Ministryně spravedlnosti a ministr vnitra se dohodli na společném postupu proti zdrogovaným řidičům MV ČR
12. 8. 2014 Na kanoistickém světovém šampionátu se Čechům mimořádně dařilo MO ČR
12. 8. 2014 MMR uvádí na pravou míru informace o náměstkyni Dostálové MMR ČR
12. 8. 2014 Ministr kultury Daniel Herman jednal s ministrem financí Andrejem Babišem o navýšení rozpočtu pro rezort kultury MK ČR
11. 8. 2014 JESSICA financuje už 50 projektů za 200 milionů MMR ČR
11. 8. 2014 Ministerstvo poslalo na kampaně na podporu potravin za šest let 1,4 miliardy korun, platily se z nich i indické masáže NKÚ
11. 8. 2014 Odklonění tranzitní kamionové dopravy ze silnic nižších tříd Veřejný ochránce práv
11. 8. 2014 V Moravskoslezském kraji čerpají na kotlíky i o dovolených vysokým tempem SFŽP
11. 8. 2014 Novým náměstkem ministryně spravedlnosti pro trestní politiku je Vladimír Zimmel MSp ČR
11. 8. 2014 V Těchoníně jsou připraveni na možné nebezpečí nákazy ebolou MO ČR
11. 8. 2014 Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem MMR ČR
11. 8. 2014 V rámci dne česko-slovenské spolupráce byly představeny úspěšné projekty MMR ČR
11. 8. 2014 Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Moravské zemské knihovny v Brně MK ČR
11. 8. 2014 Nastal posun v řešení sesuvu na D8 MD ČR
8. 8. 2014 Díky spolupráci se zvyšuje komfort občanů i firem a šetří náklady na elektřinu SMO ČR
8. 8. 2014 Adepty na Nejlepšího starostu 2010–2014 už posuzuje odborná porota SMO ČR
8. 8. 2014 Premiér Sobotka na pracovní cestě po Královéhradecku: Peníze z fondů EU pomáhají rozvíjet české regiony Vláda ČR
8. 8. 2014 Šanci získat letos podporu z OPŽP mají i projekty v zásobnících OPŽP
7. 8. 2014 Vnitro pracuje na plánu vybudování úřadu pro IT Živě.cz
7. 8. 2014 Analýza vymahatelnosti infozákonů ve státních a městských firmách v zemích V4 a Estonsku Bez korupce
7. 8. 2014 Program Panel 2013+ představuje řadu novinek EnviWeb
7. 8. 2014 Pokyny pro žadatele ke schváleným žádostem z 39. Řídicího výboru OPŽP SFŽP ČR
7. 8. 2014 Středočeši mohou využít až 60 tisíc korun dotace na výměnu kotle, druhá kotlíková výzva s alokací 80 milionů korun v tomto kraji startuje v září MŽP ČR
7. 8. 2014 Na stole jsou další možná opatření pro snížení nedočerpaných peněz z EU MMR ČR
7. 8. 2014 Od počátku programového období už bylo schváleno přes 53 tisíc projektů MMR ČR
7. 8. 2014 Nevyčerpání peněz z česko-slovenského programu nehrozí MMR ČR
6. 8. 2014 Prohlášení předsedy Asociace krajů k dohodě o zachování sítě poboček České pošty AKČR
6. 8. 2014 Ministr Brabec schválil projekty OPŽP za více než 3 miliardy OPŽP
6. 8. 2014 Premiér a ministr vnitra se shodli na nutnosti zachování poboček České pošty i na větší aktivitě policistů v ulicích MV ČR
6. 8. 2014 Těžba uranu v Dolní Rožínce zůstane zachována minimálně další dva roky MPO ČR
6. 8. 2014 Rozhovor s Michaelou Marksovou o problematice ubytoven v sociálně vyloučených lokalitách v souvislosti se zneužíváním dávek na bydlení MPSV ČR
6. 8. 2014 Ve Vrchlabí se uskutečnil den česko–polské spolupráce MMR ČR
6. 8. 2014 Dnes byl spuštěn zkušební provoz Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek MMR ČR
6. 8. 2014 Park setkávání v Kladně posílí vazby k lokalitě i mezi lidmi MMR ČR
6. 8. 2014 Ministerstvo financí chrání veřejné rozpočty: padni, komu padni MF ČR
6. 8. 2014 Informativní přehled povolených technických herních zařízení – stav k 31. 7. 2014 MF ČR
5. 8. 2014 Hospodaření Ministerstva dopravy a jeho organizací? Dělení zakázek, útraty za dárky a reklamu i vysoké odměny NKÚ
5. 8. 2014 Fungující systém památkové péče by mohl zabránit případům, jako je Ostravica či havířovské nádraží Veřejný ochránce práv
5. 8. 2014 V programu Nová zelená úsporám evidujeme téměř 1280 žádostí o dotaci SFŽP ČR
5. 8. 2014 JESSICA financuje už 50 projektů za 200 milionů MMR ČR
4. 8. 2014 ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhly záplavové deště SMO ČR
4. 8. 2014 V OPŽP dochází k další akceleraci, která zkrátí dobu mezi vydáním registrace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace! OPŽP

[ >> Další >> ]