Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
29. 7. 2015 Městská část Praha 8 se při schvalování zakladatelské listiny řídila manuálem na zvýšení transparentnosti městských společností Bez korupce
29. 7. 2015 Při zkoumání odpovědnosti vlastníka místní komunikace za škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti, je nutno zkoumat, zda a v jakém rozsahu se skutečně prováděla zimní údržba Ústavní soud
29. 7. 2015 Střípky z práce asistentů prevence kriminality MV ČR
29. 7. 2015 Informace o možném zprovoznění areálu v Bálkové MV ČR
29. 7. 2015 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014 MF ČR
29. 7. 2015 Hejtman Hašek se sešel se starosty mikroregionu Mohyla míru, bavili se o investicích i silnicích Jihomoravský kraj
29. 7. 2015 Nová služba krajské SÚS pro samosprávy: Obce budou mít přehled o všem, co se děje na silnicích Královéhradecký kraj
29. 7. 2015 S argumenty proti rozšíření dolu v Turówě pomohou Libereckému kraji i Němci Liberecký kraj
29. 7. 2015 Regionální stálá konference schválila další dokumenty a postupy Ústecký kraj
28. 7. 2015 Ministři jednali o uprchlících AKČR
28. 7. 2015 Ministryně Karla Šlechtová: Čerpání dotací by mohlo být mnohem lepší MMR ČR
28. 7. 2015 Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích MMR ČR
28. 7. 2015 Ministerstvo dopravy chce více podporovat bezmotorovou dopravu ve městech MD ČR
28. 7. 2015 V Černotíně oslavili prvenství v soutěži Vesnice roku 2015 Olomoucký kraj
28. 7. 2015 Připomínkové řízení k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 Kraj Vysočina
28. 7. 2015 Železniční dopravu řešíme koncepčně na území celého kraje Ústecký kraj
28. 7. 2015 Finanční úřad blokuje vrácení desítek milionů korun na DPH krajským společnostem Karlovarský kraj
28. 7. 2015 Dobrovolní hasiči si mohou do konce roku 2015 z krajské dotace rozdělit téměř šest milionů korun Středočeský kraj
28. 7. 2015 Středočeští zastupitelé otevřeli prostor pro pokračování přípravy důležité stavby dálnice D3 Středočeský kraj
28. 7. 2015 V Praze vzniká plán systematické podpory cyklistiky Praha
27. 7. 2015 Vymezení pojmu „proluka“ pro účely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) MŽP ČR
27. 7. 2015 Ministerstvo zemědělství uveřejňuje na svém webu smlouvy nad 50 000 korun MZe ČR
27. 7. 2015 Ministr Marian Jurečka: Soutěž Vesnice roku motivuje obyvatele k zájmu o rozvoj a zvelebování jejich obce MZe ČR
27. 7. 2015 Plzeňský kraj byl třetí v pořadí, Karla Šlechtová zavítala do Evropského města kultury MMR ČR
27. 7. 2015 Zákon o řízení a kontrole veřejných financí MF ČR
27. 7. 2015 Krajský úřad projednal své plány na území kraje s dotčenými orgány a sousedními kraji Moravskoslezský kraj
27. 7. 2015 Nejen obce, ale i veřejnost může sledovat aktuální počasí ve Zlínském kraji Zlínský kraj
27. 7. 2015 Zlínský kraj se připojil k podpisu regionálních sektorových dohod Zlínský kraj
27. 7. 2015 Dobré zprávy pro klienty sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlínský kraj
27. 7. 2015 Hejtman navštívil Jevíčko, řešil silnice, průmyslovou zónu či gymnázium Pardubický kraj
27. 7. 2015 Plán oprav silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje pro rok 2015 Ústecký kraj
27. 7. 2015 Kraj rozdělí příspěvek od Českého olympijského výboru Karlovarský kraj
27. 7. 2015 Ministryně Karla Šlechtová zavítala do Plzeňského kraje Plzeňský kraj
24. 7. 2015 Národní elektronický nástroj je jednoduchý a šetří náklady MMR ČR
23. 7. 2015 Vláda jednala v Moravskoslezském kraji, schválila nové průmyslové zóny, podporu dopravní infrastruktury a kroky k zlepšení ovzduší v kraji Vláda ČR
23. 7. 2015 Smart City a Smart Region: Nová šance pro Ostravu a Moravskoslezský kraj MŽP ČR
23. 7. 2015 MŽP posiluje aktivity ke zlepšení ovzduší v MSK MŽP ČR
23. 7. 2015 Školy mohou získat další peníze z evropských fondů MŠMT ČR
23. 7. 2015 Vláda schválila dotace pro průmyslovou zónu Nad Barborou – přinesou až 2000 pracovních míst MPO ČR
23. 7. 2015 Vláda jednala o významných stavbách v Moravskoslezském kraji MD ČR
23. 7. 2015 Organizace poskytující sociální služby budou potřebovat více než 1,1 miliardy Liberecký kraj
23. 7. 2015 Kraj opět přispěje na realizaci protipovodňových opatření Karlovarský kraj
23. 7. 2015 Školy v kraji mohou získat další evropské peníze Karlovarský kraj
23. 7. 2015 Hejtman Petera projednal s náměstkem primátorky Dolínkem možnost rozšíření integrace dopravy o Kladensko Středočeský kraj
23. 7. 2015 Za loňský rok skončila Praha v třídění odpadů opět nad průměrem republiky Praha
22. 7. 2015 Podali jsme trestní oznámení na radní města Jablonec nad Nisou Bez korupce
22. 7. 2015 Možnosti financování asistentů prevence kriminality po ukončení projektu MV ČR
22. 7. 2015 Ministryně Karla Šlechtová pochválila vybrané projekty v Pardubickém kraji MMR ČR
22. 7. 2015 Karla Šlechtová navrhne program na podporu demolic vysídlených budov v obcích MMR ČR
22. 7. 2015 MF výrazně posílilo investice do likvidací ekologických škod v Moravskoslezském kraji MF ČR
22. 7. 2015 Sociální projekty i valorizace příspěvku na péči Jihomoravský kraj
22. 7. 2015 ÚOHS dal za pravdu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny Kraj Vysočina
22. 7. 2015 Ministryně pochválila kraj za přístup k čerpání evropských fondů Pardubický kraj
21. 7. 2015 Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS 7/2015 SPOV
21. 7. 2015 Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem MZe ČR
21. 7. 2015 Sborník příspěvků z 2. odborného workshopu „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“ MV ČR
21. 7. 2015 Dotace na výstavbu obecních vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod Kraj Vysočina
21. 7. 2015 V Královéhradeckém kraji byl realizován projekt I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj
21. 7. 2015 Premiér Bohuslav Sobotka navštívil Ústecký kraj Ústecký kraj
21. 7. 2015 Vranští slavili titul Vesnice roku 2015 ve Středočeském kraji Středočeský kraj
20. 7. 2015 Dotační zdroje, participativní rozpočty a zapojení mládeže na Škole NSZM ČR v Jilemnici NSZM
20. 7. 2015 Zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednoduší současný nepřehledný systém MF ČR
20. 7. 2015 Dotace na výměnu kotlů pomohou občanům i v našem kraji Karlovarský kraj
17. 7. 2015 Z Integrovaného regionálního operačního programu chce Liberecký kraj získat více než 1 miliardu Kč na silnice Liberecký kraj
16. 7. 2015 Vicepremiér Bělobrádek: Probíhá digitální revoluce, Digitální Česko 2.0 je překonané, musíme mířit výš Vláda ČR
16. 7. 2015 Reakce MMR k závěrům NKÚ k nedočerpání evropských fondů MMR ČR
16. 7. 2015 Kraj Vysočina schválil celkovou politiku informační bezpečnosti Kraj Vysočina
16. 7. 2015 Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina Kraj Vysočina
16. 7. 2015 Za účasti premiéra se opět jednalo o R6 Karlovarský kraj
16. 7. 2015 Ministerstvo školství vyhlásilo 15. července 2015 výzvu č. 57 k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Plzeňský kraj
16. 7. 2015 Kotlíkové dotace Jihočeský kraj
15. 7. 2015 MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové „kotlíkové dotace“ a vyhlásilo výzvy pro kraje, na výměnu starých kotlů je 9 miliard MŽP ČR
15. 7. 2015 Evropská komise jednala v Praze o dočerpání evropských fondů končícího programového období MMR ČR
15. 7. 2015 Zákon o zadávání veřejných zakázek míří na vládu MMR ČR
15. 7. 2015 Mýty kolem nového zákona o zadávání veřejných zakázek MMR ČR
15. 7. 2015 Kraj podpořil sociální služby stovkami milionů, další desítky ještě rozdělí Jihomoravský kraj
15. 7. 2015 Vývoj inkasa daňových příjmů Libereckého kraje zaznamenal v červnu pozitivní obrat, na rok 2014 to ale stále nestačí Liberecký kraj
15. 7. 2015 Ústecký kraj požádá o dotace pro domácnosti na výměnu starých kotlů za nové, ekologické Ústecký kraj
14. 7. 2015 Výzva pro předkládání žádostí tzv. Místních akčních skupin nejpozději od srpna SMO ČR
14. 7. 2015 Kameny kolem silnice mohou zhoršit bezpečnost provozu Veřejný ochránce práv
14. 7. 2015 Rýsuje se plán, jak zpřístupnit Brdy návštěvníkům MŽP ČR
14. 7. 2015 Plocha lesních pozemků v České republice roste MZe ČR
14. 7. 2015 Čtvrtletní zpráva MV o extremismu MV ČR
14. 7. 2015 Kraj přispěje obcím na nákup a modernizaci požární techniky i prostředků požární ochrany Zlínský kraj
14. 7. 2015 Kraj podpoří stavební úpravy hasičských zbrojnic v menších obcích Zlínský kraj
14. 7. 2015 Úspěšné obce si rozdělí finanční odměnu Královéhradecký kraj
14. 7. 2015 Sociální služby v kraji se budou rozvíjet podle akčního plánu Karlovarský kraj
13. 7. 2015 Na co si musejí dávat pozor obce sdružené v dobrovolných svazcích EnviWeb
13. 7. 2015 Pomozte zpřehlednit situaci s církevními restitucemi SMO ČR
13. 7. 2015 Vláda přijala návrh zákona o celostátním referendu Vláda ČR
13. 7. 2015 Novela stavebního zákona ulehčí život stavebníkům MMR ČR
10. 7. 2015 Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele MMR ČR
10. 7. 2015 35 milionů na dofinancování sociálních služeb rozdělí kraj dle metodiky Plzeňský kraj
10. 7. 2015 Výši nedočerpaných dotací se podařilo zásadně snížit Praha
9. 7. 2015 Návrh na rozšíření národního seznamu evropsky významných lokalit zamířil k připomínkám rezortů MŽP ČR
9. 7. 2015 Zvýhodněné průmyslové zóny: vyšší podpora přinese více pracovních míst MPO ČR
9. 7. 2015 Výzva pro předkládání žádostí tzv. Místních akčních skupin nejpozději od srpna MMR ČR
8. 7. 2015 Poslanci schválili novelu zákona o odpadech, má zavést i definici bezhotovostní platby za šrot MŽP ČR
8. 7. 2015 Elektronické aukce ušetřily Libereckému kraji více než 3 miliony korun Liberecký kraj
7. 7. 2015 „Odtemnění“ nenastalo, zveřejňování smluv se podle plánu vlády do voleb nestíhá Bez korupce
7. 7. 2015 Počet žen ve vedení obcí roste, téměř čtvrtinu všech starostů a starostek tvoří ženy SMO ČR
7. 7. 2015 Dusí nás administrativa, píší vládě ve společném memorandu obce SMO ČR
7. 7. 2015 Liberecký kraj opět sbírá projektové záměry Liberecký kraj
3. 7. 2015 Na sociální služby bude kraj žádat půl miliardy Pardubický kraj
3. 7. 2015 Uveřejnění harmonogramu výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 Fondy Evropské unie
3. 7. 2015 Kopírování něco stojí! Výzkum srovnal sazebníky úřadů Otevřená společnost
3. 7. 2015 Česká a polská sdružení požadují splavnění Odry až za Ostravu EnviWeb
3. 7. 2015 Rozpočtovým určením daní se bude zabývat expertní tým Ministerstva financí a Svazu měst a obcí SMO ČR
3. 7. 2015 Financování projektů v roce 2015 a 2016, využití zálohových faktur OPŽP
3. 7. 2015 Inovace v oblasti životního prostředí i klimatu podpoří program LIFE, MŽP žadatelům navíc přispěje financemi ve výši 15 % MŽP ČR
3. 7. 2015 Vláda schválila výstavbu protipovodňových opatření v povodí Bečvy MZe ČR
3. 7. 2015 Podpora výstavby vodovodů a kanalizací v obcích MZe ČR
3. 7. 2015 Krajský úřad zahájil projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezský kraj
3. 7. 2015 Kraj hledá řešení pro nevyužité objekty svých škol Jihomoravský kraj
3. 7. 2015 Hejtmani chtějí více peněz pro kraje Pardubický kraj
3. 7. 2015 Komunálních voleb je letos v kraji více než jiné roky Královéhradecký kraj
2. 7. 2015 Ministr financí jednal se zástupci obcí o rozpočtovém určení daní i vývoji daňových příjmů MF ČR
2. 7. 2015 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí – stav k 30. 6. 2015 MF ČR
2. 7. 2015 Město Havlíčkův Brod díky získané dotaci zlepšilo funkčnost technologického centra Fondy Evropské unie
2. 7. 2015 135 přijatých nominací do soutěže Otevřeno × Zavřeno Otevřená společnost
2. 7. 2015 Začíná soutěž Komunální politik roku 2015 SMS ČR
2. 7. 2015 Umožňuje-li zákon o svobodném přístupu k informacím dva výklady, je třeba upřednostnit ten, který je ve prospěch poskytnutí informace Ústavní soud
2. 7. 2015 Rozsáhlý zásah proti kvízomatům MV ČR
2. 7. 2015 Nižší administrativní zátěž pro podnikatele díky digitalizaci a elektronizaci MPO ČR
2. 7. 2015 Sečteno podtrženo – žádostí na podporu komunitního bydlení seniorů se sešla celá řada MMR ČR
2. 7. 2015 Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2015 MMR ČR
2. 7. 2015 Vítězem soutěže Vesnice roku 2015 Libereckého kraje je obec Mříčná Liberecký kraj
2. 7. 2015 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 Jihočeský kraj
1. 7. 2015 Začíná soutěž Komunální politik roku 2015 SMS ČR
1. 7. 2015 Kudy vede cesta aneb má být školka povinná? SMO ČR
1. 7. 2015 Demolice staveb v havarijním stavu se snad konečně rozběhnou Veřejný ochránce práv
1. 7. 2015 Výluka soudního přezkumu u pozastavení výplaty dotace byla protiústavní Ústavní soud
1. 7. 2015 Nová data pro Územně analytické podklady a Místní akční skupiny ČSÚ
1. 7. 2015 Rada schválila investice do škol zřizovaných Zlínským krajem Zlínský kraj
1. 7. 2015 Zlínský kraj i v letošním roce podpoří provoz dětských dopravních hřišť Zlínský kraj
1. 7. 2015 Jižní Morava chce opět nejlépe čerpat evropské dotace Jihomoravský kraj
1. 7. 2015 Šlechtová: Město může pořizovat územní plán i bez schválených Zásad územního rozvoje kraje Jihomoravský kraj
1. 7. 2015 Pro posílení spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem bude k dispozici více než 97 milionů € Kraj Vysočina
1. 7. 2015 Hradecko-pardubická aglomerace chce získat až šest miliard z evropských peněz Pardubický kraj
1. 7. 2015 Kraj je připraven žádat finance na sanaci ve Vitce Brněnec a Boru u Skutče Pardubický kraj
1. 7. 2015 Memorandum o spolupráci v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti podepsáno Královéhradecký kraj
1. 7. 2015 Kraj hospodařil dobře, dostal certifikát Ústecký kraj
30. 6. 2015 Národní rozvojový program mobility pro všechny – II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2016 Vláda ČR
30. 6. 2015 Vláda bude jednat s hejtmany o státním rozpočtu pro rok 2016 Vláda ČR
30. 6. 2015 První výsledky vyhlášky MŽP o bezhotovostním výkupu kovů: Krádeží je letos o 55 % méně MŽP ČR
30. 6. 2015 Ministr Mládek hovořil na kraji o limitech Ústecký kraj
30. 6. 2015 Kraj zadá studii ke zlepšení dopravní situace na Říčansku Středočeský kraj

[ >> Další >> ]