Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
26. 11. 2014 Kalkulačka RUD 2015 SMO ČR
25. 11. 2014 ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky, jak nakládat s odpady ČAOH
25. 11. 2014 Jak převzít radnici? Bez korupce
25. 11. 2014 Klíčový rozsudek Nejvyššího správního soudu: informace o platech se opravdu poskytují! Otevřete.cz
25. 11. 2014 Jsou dotace spásou, či spíše rizikem? EnviWeb
25. 11. 2014 Čerpání prostředků „Programu švýcarsko-české spolupráce“ ovlivňuje příliš složitý systém administrace NKÚ
25. 11. 2014 Letošní financování projektů z OPŽP končí 5. prosince 2014 OPŽP
25. 11. 2014 Stát posiluje podporu hospodářského růstu a rozvoj informační společnosti MV ČR
25. 11. 2014 Vláda udělala další krok k odpolitizování státní správy MV ČR
25. 11. 2014 Levný úvěr už nejen pro oběti povodní MMR ČR
25. 11. 2014 MMR pomůže s bydlením seniorů MMR ČR
25. 11. 2014 Nový zákon podstatně zlepší kontrolu veřejných peněz, nyní budou odpovědní přímo ti, kdo rozhodují MF ČR
25. 11. 2014 Doplnění k Výzvě obcím č. 2 – Prodloužení termínu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst MF ČR
24. 11. 2014 Vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce SMO ČR
24. 11. 2014 Ministerstvo životního prostředí podpoří ozdravné pobyty dětí 40 miliony korun SFŽP ČR
21. 11. 2014 Má už Vaše město či kraj svůj zdravotní plán? NSZM
21. 11. 2014 Ministerstvo financí představí městům a obcím nový zákon o kontrole ve veřejné správě SMO ČR
21. 11. 2014 Informace pro žadatele o platby v OPŽP z řad měst a obcí u projektů se spolufinancováním z Fondu OPŽP
21. 11. 2014 Na financování projektu OPŽP stále není pozdě! OPŽP
21. 11. 2014 Zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality MV ČR
21. 11. 2014 Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020 MF ČR
20. 11. 2014 ČR chce prodloužit lhůtu na dočerpání evropských dotací EurActiv.cz
20. 11. 2014 Soud prohlásil za neplatné hlasování v Chomutově a Bílině Bez korupce
20. 11. 2014 Města a obce mohou žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí a na snižování domácího násilí SMO ČR
20. 11. 2014 Zájemci požádali o téměř 800 milionů z programu NZÚ SFŽP
20. 11. 2014 Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014 OPŽP
20. 11. 2014 Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání MŽP ČR
20. 11. 2014 Účetnictví veřejného sektoru MF ČR
19. 11. 2014 Proces rušení hazardu v Blansku je úspěšný MěÚ Blansko
19. 11. 2014 Nové vyhlášky v ochraně přírody EnviWeb
19. 11. 2014 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance EnviWeb
19. 11. 2014 Propagační semináře programů nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 a Danube a programů meziregionální spolupráce Interreg Europe a ESPON 2020 byly plně obsazeny MMR ČR
18. 11. 2014 Problémy datových schránek pokračují: informační web byl půl dne mimo provoz Lupa
18. 11. 2014 Psáry – kasační stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zamítnuta! Bez korupce
18. 11. 2014 Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2014“ MPSV ČR
18. 11. 2014 Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok 2013 MŽP ČR
18. 11. 2014 Projekt Bezpečnostní dobrovolník MV ČR
18. 11. 2014 Historický okamžik v Šanghaji: Česko podepsalo memorandum o spolupráci v cestovním ruchu jako první ze zemí 16+1 MMR ČR
14. 11. 2014 Úspěch politiky soudržnosti je především v přípravě kvalitních projektů MMR ČR
14. 11. 2014 Kupčení v Brně-sever prokázáno. Volby jsou neplatné! Bez korupce
14. 11. 2014 Nejen veřejné platy se mají valorizovat. Také příspěvky městům a obcím SMO ČR
14. 11. 2014 Vláda schválila kritéria pro vyhlašování výzev v programovém období 2014–2020 před schválením programů ze strany Evropské komise MMR ČR
13. 11. 2014 Dostaly spolky novou zbraň v územním plánování? SMO ČR
13. 11. 2014 Starostové z celé republiky se sejdou na Celostátní finanční konferenci SMO ČR
13. 11. 2014 Kdy se má odhlásit neuvolněný starosta ze zdravotního pojištění? SMO ČR
13. 11. 2014 Agenda druhého dne Svatomartinské konference 2014 ÚOHS
13. 11. 2014 Dobrá zpráva pro občany: Česká pošta se privatizovat nebude MV ČR
13. 11. 2014 Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT ČR
13. 11. 2014 Evropské dotace podpoří Svatou Horu v Příbrami MMR ČR
12. 11. 2014 Strategický rámec rozvoje veřejné správy – a jak dál? SMO ČR
12. 11. 2014 Na Svatomartinské konferenci se už po osmé diskutuje o soutěžním právu ÚOHS
11. 11. 2014 Rozhodování o dotacích na sociální služby bude díky Svazu veřejné SMO ČR
11. 11. 2014 Češi a Němci budou více spolupracovat při řešení příhraniční kriminality SMO ČR
11. 11. 2014 Pokud ČÚZK nebude mít zajištěny peníze na provoz registru RUIAN, hrozí riziko, že bude muset vracet dotace z EU na jeho vybudování NKÚ
11. 11. 2014 Pravomoci obcí v oblasti regulace hazardu posílí MF ČR
10. 11. 2014 Nejlepší starostové pojedou do Štrasburku SMO ČR
10. 11. 2014 Návrh prezidenta republiky na zrušení tzv. služebního zákona Ústavní soud
10. 11. 2014 Které ovocné dřeviny se mohou kácet? MŽP ČR
10. 11. 2014 Ministerstvo financí a Finanční správa vysvětlují důvody pro zavedení kontrolního hlášení MF ČR
7. 11. 2014 Stáhněte si publikaci „Jak otevírat data“ SMO ČR
7. 11. 2014 Ministerstvo financí informuje Svaz o daních nejen v kontextu s dary SMO ČR
7. 11. 2014 Jaká obec je nejvíc přátelská rodině? Řekne další ročník soutěže SMO ČR
7. 11. 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce je těsně před vydáním SMO ČR
7. 11. 2014 Evidence přestupků přes ochranné brýle soukromí ÚOOÚ
7. 11. 2014 Správa Národního parku Podyjí ocenila Dobrý skutek pro Podyjí 2014 MŽP ČR
7. 11. 2014 Moravskoslezský kraj uspořádal odborný seminář k problematice veřejných shromáždění Moravskoslezský kraj
6. 11. 2014 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Nových Heřminov na Bruntálsku Nejvyšší správní soud
6. 11. 2014 Dětské skupiny budou, nahradí chybějící školky i jesle a rodiče si je odečtou z daní MPSV ČR
5. 11. 2014 Aktuální a připravované investiční dotace základním školám SMS ČR
5. 11. 2014 Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství OPŽP
5. 11. 2014 LXIII. výzva – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní OPŽP
5. 11. 2014 e-learningové školení Procesní modelování agend pro zástupce státních orgánů, měst a obcí MV ČR
5. 11. 2014 Informativní přehled povolených technických herních zařízení – stav k 31. 10. 2014 MF ČR
4. 11. 2014 Proč je pro samosprávy důležitý městský architekt SMO ČR
4. 11. 2014 Financování projektů z OPŽP končí 5. prosince OPŽP
4. 11. 2014 Zcela nový návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností jde do mezirezortu MŽP ČR
4. 11. 2014 Ministerstvo práce jedná o příspěvku na školní obědy pro chudé děti a o školních autobusech pro děti z venkova a vyloučených lokalit MPSV ČR
4. 11. 2014 Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2014“ MPSV ČR
4. 11. 2014 Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2014 MF ČR
3. 11. 2014 Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS 10–11/2014 SPOV
3. 11. 2014 Projekty modernizace vodních cest se prodražují, podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný NKÚ
3. 11. 2014 MŽP posílá do připomínkového řízení novou vyhlášku k třídění bioodpadu a kovů MŽP ČR
3. 11. 2014 Od 1. listopadu se mění podmínky pro kácení stromů MŽP ČR
3. 11. 2014 MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2013 MPSV ČR
3. 11. 2014 Mimorozvahová PPP MF ČR
31. 10. 2014 Městská část Praha 2 žaluje bývalého starostu Palusku o náhradu škody Bez korupce
31. 10. 2014 Program Architektura pro komunální politiku SMO ČR
31. 10. 2014 Více než polovina komunálního odpadu končí na skládkách ČSÚ
30. 10. 2014 Důležité upozornění pro všechny příjemce podpory z OPŽP OPŽP
30. 10. 2014 Strategie sociálního začleňování 2014–2020 MPSV ČR
30. 10. 2014 Vážných následků dopravních nehod ubývá v ČR i v EU ČSÚ
29. 10. 2014 Změna výzvy v oblasti sociálních služeb umožní i podporu seniorů RR Moravskoslezsko
29. 10. 2014 Pozemkové úpravy a Soutěž Společné zařízení roku SMO ČR
29. 10. 2014 Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 SMO ČR
29. 10. 2014 Vláda projednala zákon o odpovědnosti veřejných úředníků za škodu a zprávu o plnění úmluvy OSN Vláda ČR
29. 10. 2014 Vláda schválila dofinancování sociálních služeb a zavedení registru přestupků Vláda ČR
29. 10. 2014 Program předcházení vzniku odpadů ČR schválila vláda MŽP ČR
29. 10. 2014 Centrální evidence přestupků pomůže účinněji postihovat drobnou kriminalitu MSp ČR
27. 10. 2014 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013 EnviWeb
27. 10. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů EnviWeb
27. 10. 2014 Úložiště jaderného odpadu – co se do reportáže ČT nevešlo MŽP ČR
27. 10. 2014 Stanovisko MMR k proplácení nákladů na uložení popela zemřelého v rámci sociálních pohřbů MMR ČR
27. 10. 2014 Vláda schválila úpravu sazeb mýtného MD ČR

[ >> Další >> ]