Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
30. 10. 2014 Důležité upozornění pro všechny příjemce podpory z OPŽP OPŽP
30. 10. 2014 Strategie sociálního začleňování 2014–2020 MPSV ČR
30. 10. 2014 Vážných následků dopravních nehod ubývá v ČR i v EU ČSÚ
29. 10. 2014 Změna výzvy v oblasti sociálních služeb umožní i podporu seniorů RR Moravskoslezsko
29. 10. 2014 Pozemkové úpravy a Soutěž Společné zařízení roku SMO ČR
29. 10. 2014 Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 SMO ČR
29. 10. 2014 Vláda projednala zákon o odpovědnosti veřejných úředníků za škodu a zprávu o plnění úmluvy OSN Vláda ČR
29. 10. 2014 Vláda schválila dofinancování sociálních služeb a zavedení registru přestupků Vláda ČR
29. 10. 2014 Program předcházení vzniku odpadů ČR schválila vláda MŽP ČR
29. 10. 2014 Centrální evidence přestupků pomůže účinněji postihovat drobnou kriminalitu MSp ČR
27. 10. 2014 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013 EnviWeb
27. 10. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů EnviWeb
27. 10. 2014 Úložiště jaderného odpadu – co se do reportáže ČT nevešlo MŽP ČR
27. 10. 2014 Stanovisko MMR k proplácení nákladů na uložení popela zemřelého v rámci sociálních pohřbů MMR ČR
27. 10. 2014 Vláda schválila úpravu sazeb mýtného MD ČR
24. 10. 2014 Závazné termíny a instrukce pro podání žádosti o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2014 SFŽP
24. 10. 2014 Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her – zákony a související právní předpisy MF ČR
24. 10. 2014 Ministerstvo dopravy předložilo návrh novely zákona o dráhách MD ČR
23. 10. 2014 Referendum o hazardu v Ústí nad Labem bylo vyhlášeno platně Nejvyšší správní soud
23. 10. 2014 Úřady, kraje, obce, veřejné instituce a jiné tzv. povinné subjekty musí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných prostředků Nejvyšší správní soud
23. 10. 2014 ČHMÚ vydává vše o „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“ MŽP ČR
23. 10. 2014 Česko-německá komise pro životní prostředí na MŽP jednala o spolupráci na přeshraničních projektech i klimaticko-energetické politice MŽP ČR
23. 10. 2014 Nová zelená úsporám prodloužena do konce roku MŽP ČR
23. 10. 2014 MŽP dalo do meziresortního řízení tzv. Euronovelu zákona o odpadech MŽP ČR
23. 10. 2014 Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu: „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2015 MV ČR
22. 10. 2014 Stromem roku 2014 je borovice z Blanenska MŽP ČR
22. 10. 2014 Pro masivní kupčení s voličskými hlasy podává Oživení a Transparency International trestní oznámení na průběh voleb ve městech po celé republice Bez korupce
22. 10. 2014 Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? SMO ČR
22. 10. 2014 Nejen o zavedení centrálního registru přestupků jednalo vedení Svazu s vládou SMO ČR
22. 10. 2014 Spolupráce samospráv může obcím snížit náklady SMO ČR
22. 10. 2014 Navrhovaná pomoc obcím zbavit se ubytoven povede k bezdomovectví Veřejný ochránce práv
22. 10. 2014 Ex-post monitoring vodohospodářských projektů OPŽP z podoblasti podpory 1.1.1 a 1.2 OPŽP
22. 10. 2014 Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2015 dle podmínek OPŽP 2007–2013 OPŽP
22. 10. 2014 Projekty „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit MV ČR
22. 10. 2014 MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících MŠMT ČR
21. 10. 2014 Asociace cykloměst bude zásadním způsobem připomínkovat novelu silničního zákona 361/2000 Sb. EnviWeb
21. 10. 2014 Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les EnviWeb
21. 10. 2014 Závěry Národní konference Venkov 2014 SPOV
21. 10. 2014 Obce mohou žádat o dotace na vodovody a kanalizace SMO ČR
21. 10. 2014 Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o dotace na sociální služby pro rok 2015 MPSV ČR
20. 10. 2014 Ministerstvo financí představilo zákon o prokazování původu majetku MF ČR
17. 10. 2014 zIndex – hodnocení měst podle zakázek v letech 2011–2013 Bez korupce
17. 10. 2014 Lidé dali nejkrásnějším radnicím a obecním úřadům téměř tři a půl tisíce hlasů SMO ČR
17. 10. 2014 Zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků SMO ČR
17. 10. 2014 Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro SMO ČR
17. 10. 2014 Státní občanství – blížící se konec některých lhůt MV ČR
17. 10. 2014 Zaměstnanci veřejných služeb si od listopadu polepší MPSV ČR
17. 10. 2014 Ministerstvo financí se zaměří na ochranu mladistvých před hazardními hrami MF ČR
17. 10. 2014 Do Vídně bude čtyřpruh, potvrdilo Ministerstvo dopravy MD ČR
16. 10. 2014 Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní EnviWeb
16. 10. 2014 MŽP vyhlásilo výzvu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MŽP ČR
16. 10. 2014 Obec Zbytiny má nový most, mostovou konstrukci se souhlasem MD darovalo ŘSD MD ČR
16. 10. 2014 Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích MD ČR
15. 10. 2014 Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2013 EnviWeb
15. 10. 2014 Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? Nové informativní materiály zveřejněny na stránkách Úřadu ÚOHS
14. 10. 2014 Přerov chce na asistenty prevence kriminality dotaci MPSV ČR
14. 10. 2014 MPSV chce sociálním službám přidat 500 milionů MPSV ČR
13. 10. 2014 Státní volební komise projednala výsledky voleb MV ČR
13. 10. 2014 Cizinci u voleb fronty neudělají, do seznamů se zapsal jen zlomek EurActiv.cz
13. 10. 2014 Ministerstvo zemědělství vypisuje výzvu na dotace pro pitnou vodu a čistírny vod odpadních včetně vodovodů a kanalizací Asio
13. 10. 2014 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ČSÚ
10. 10. 2014 Reakce MŽP na nepřesné informace v médiích týkající se cen za skládkování odpadu MŽP ČR
10. 10. 2014 Změny ve financování sociálních služeb MPSV ČR
10. 10. 2014 V roce 2015 půjdou na opravy silnic nižších tříd až tři miliardy korun, stát bude krajům přispívat i v dalších letech MD ČR
10. 10. 2014 Množství tříděného odpadu stagnuje ČSÚ
10. 10. 2014 Sledujeme zneužívání radničních novin a informačních kampaní pro politickou propagaci: Oživení spouští projekt Hlásnátrouba.cz Bez korupce
10. 10. 2014 Povolování kácení dřevin ve vztahu k územnímu řízení EnviWeb
10. 10. 2014 Sucho a nedostatek vodních zdrojů v ČR bude řešit meziresortní pracovní skupina MZe ČR
10. 10. 2014 Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena, Česká republika se velmi aktivně podílela na vyjednávání textu charty MMR ČR
10. 10. 2014 Nový zákon přináší průlom v regulaci hazardu na území České republiky MF ČR
9. 10. 2014 Hledá se dřevěné hřiště roku SMO ČR
9. 10. 2014 Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu Veřejný ochránce práv
9. 10. 2014 Vláda schválila koncepci dopravních staveb a další pomoc Jihomoravskému kraji Vláda ČR
9. 10. 2014 Karla Šlechtová je novou ministryní pro místní rozvoj MMR ČR
8. 10. 2014 Návrhy změn v ochraně přírody a krajiny se vlastníkům obecních lesů příliš nelíbí EnviWeb
8. 10. 2014 Informatici Svazu představili poslancům Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+ SMO ČR
8. 10. 2014 Informujte SMO ČR, jaké výzvy nebo žaloby evidujete v souvislosti s církevními restitucemi SMO ČR
8. 10. 2014 Ministr vnitra zavítal na Mladoboleslavsko, zajímal se o bezpečnostní situaci i poštu MV ČR
8. 10. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj vyzve Hlavní město Prahu k nápravě ve věci nařízení č. 11/2014 Sb., kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze MMR ČR
8. 10. 2014 Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013 MF ČR
8. 10. 2014 Materiály ze semináře – Pomocný analytický přehled MF ČR
7. 10. 2014 Měli by obyvatelé obcí zdarma odevzdávat kovový odpad? EnviWeb
7. 10. 2014 Hospodaření s dešťovou vodou: Získávají nejen občané a obce EnviWeb
7. 10. 2014 Nákup elektřiny a zemního plynu pro obce SMS ČR
7. 10. 2014 Do konce tohoto týdne mohou lidé podepsat petici za veřejný pořádek a sociální stabilitu SMO ČR
7. 10. 2014 Spolupráce měst a obcí s Českou poštou bude pokračovat. Je důležitá pro lidi SMO ČR
7. 10. 2014 Modernizace veřejné podpory ÚOHS
7. 10. 2014 I v Lovosicích bude referendum o hazardu společně s komunálními volbami Nejvyšší správní soud
7. 10. 2014 Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP OPŽP
7. 10. 2014 Při startu nového období 2014+ pomáhá ministerstvu tým expertů MMR ČR
7. 10. 2014 Informativní přehled povolených technických herních zařízení – stav k 30. 9. 2014 MF ČR
7. 10. 2014 Ministr poslal do připomínkového řízení věcný záměr zákona o liniových stavbách MD ČR
6. 10. 2014 Ministr podpořil obchvat Znojma, ministerstvo odmítlo spekulace MD ČR
3. 10. 2014 Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů IX/2014 NSZM
3. 10. 2014 Referendum o hazardu ve Štětí bude společně s komunálními volbami Nejvyšší správní soud
3. 10. 2014 Premiér uklidnil veřejnost: pošta se privatizovat nebude, pobočky udržíme Vláda ČR
3. 10. 2014 Aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.10 a s tím souvisejících dokumentů OPŽP
3. 10. 2014 Doporučení postupu předkládání žádostí o platbu pro projekty OPŽP menšího rozsahu OPŽP
3. 10. 2014 Podpis ministra má už 5. část zásobníkových projektů s podporou 33,5 milionu MŽP ČR
3. 10. 2014 MŽP jde při přípravě Programu předcházení vzniku odpadů příkladem: Před budovu dalo kontejner na textil MŽP ČR
3. 10. 2014 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 9. 2014 MF ČR
3. 10. 2014 Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi MF ČR
2. 10. 2014 Hejtman Jiří Zimola se obrátí se na předsedu vlády i ministra dopravy ohledně další výstavby dálnice D3 AKČR
2. 10. 2014 Primátoři statutárních měst Ústeckého kraje apelují na vládu a Parlament, aby řešily sociální situaci SMO ČR
2. 10. 2014 Správné předání úřadu je základem úspěchu SMO ČR
2. 10. 2014 Při ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad „dohlédnout“ na vlastníka Veřejný ochránce práv
2. 10. 2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 1 OPŽP
2. 10. 2014 Za opravy přehrad a koryt řek poničených při povodních vydalo Ministerstvo zemědělství v minulých letech téměř 6,6 miliardy korun MZe ČR
2. 10. 2014 Ministerstvo přijalo 16 projektů na podporu cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů MMR ČR
2. 10. 2014 Vyhlášení výběrového dotačního řízení Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2015 MK ČR
2. 10. 2014 Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2014 MF ČR
2. 10. 2014 Více než dvě stovky dopravních staveb v hodnotě 230 mld. Kč plánuje MD zahájit do konce roku 2016 MD ČR
1. 10. 2014 Vláda schválila poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji Vláda ČR
1. 10. 2014 Konzultační dny pro žadatele o příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy a výstavbu i údržbu cyklistických stezek SMO ČR
1. 10. 2014 Resort vnitra je pro možnost zabavovat auta i řidičům, kteří řídí vypůjčené vozidlo MV ČR
1. 10. 2014 Ministryně slíbila v Ústí změny sociálních zákonů MPSV ČR
30. 9. 2014 Výsledky soutěže Otevřeno × Zavřeno 2014 Otevřete.cz
30. 9. 2014 Závazné termíny pro podání žádosti o platbu OPŽP – podle termínu ukončení realizace projektu OPŽP
30. 9. 2014 Poskytnutí seznamu/soupisu, které obce a města mají zřízenu městskou nebo obecní policii MV ČR

[ >> Další >> ]