Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
27. 11. 2015 Spolupráce Úřadu práce ČR a Svazu měst a obcí ČR podporuje zaměstnanost SMO ČR
27. 11. 2015 Podpora cestovního ruchu prospěje široké veřejnosti SMO ČR
27. 11. 2015 Liberec hostil konferenci o menšinách Policie ČR
27. 11. 2015 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prošel prvním čtením MMR ČR
27. 11. 2015 Nový informační systém evidence památek ČR a zpřístupnění digitalizované dokumentace ze sbírek NPÚ MK ČR
27. 11. 2015 Účetní konsolidace státu – materiály ze semináře pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje MF ČR
27. 11. 2015 Kraj chce opět podpořit činnost romských domovníků Zlínský kraj
27. 11. 2015 Veřejnost se může vyjádřit k plánu odpadového hospodářství v kraji do roku 2025 Zlínský kraj
27. 11. 2015 Královéhradecký kraj je druhým nejlepším místem pro život v celé ČR Královéhradecký kraj
27. 11. 2015 Plzeňský kraj je třetí nejlepší místo pro život v ČR Plzeňský kraj
27. 11. 2015 Praha se stala Místem pro život 2015 Praha
26. 11. 2015 Tři české kraje dnes podepsaly se Saskem dohodu o přeshraničních zásazích záchranářů AKČR
26. 11. 2015 Žadatelé mají právo vědět, proč dotaci nedostali Veřejný ochránce práv
26. 11. 2015 Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP OPŽP
26. 11. 2015 Otevírání dat veřejné správy MV ČR
26. 11. 2015 Po železnici na Vysočině bude v příštím roce jezdit stejný počet vlaků jako letos Kraj Vysočina
26. 11. 2015 Kraj otevíral další opravené silnice za pomoci evropských dotací Středočeský kraj
25. 11. 2015 Kdo se chystá vybrat peníze za vodu lidem z peněženek? Ten, kdo je z jejich peněženek vybírá dlouhodobě. Vodohospodářské společnosti MŽP ČR
25. 11. 2015 Klíčový zákon o zadávání veřejných zakázek jde do prvního čtení MMR ČR
25. 11. 2015 V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena výzva na kulturní památky MK ČR
25. 11. 2015 I v příštím roce kraj podpoří rozvoj venkova a vodohospodářské infrastruktury Zlínský kraj
25. 11. 2015 Krajská rada schválila dotace na regionální rozvoj v příštím roce Zlínský kraj
25. 11. 2015 Zásady MA21 a Zdraví 21 jsou příkladem dobré praxe Kraj Vysočina
25. 11. 2015 V Jihlavě se uskuteční seminář pro realizátory MA21 Kraj Vysočina
25. 11. 2015 Nejlepší kroniku mají v Karlových Varech Karlovarský kraj
25. 11. 2015 Kraj má plán dopravní obslužnosti do roku 2028 Karlovarský kraj
25. 11. 2015 Nejlepší kronikáře mají v Korytech, Žihli a Starém Plzenci Plzeňský kraj
25. 11. 2015 Odpadky nemusí skončit na skládkách Jihočeský kraj
25. 11. 2015 Další úspěšná akce ve Středočeském inovačním centru – nová strategie pomůže školám i podnikům v regionu Středočeský kraj
25. 11. 2015 Kraj dá v příštím roce více peněz nejen do škol a školek Středočeský kraj
24. 11. 2015 Zveřejňují úřady transparentně zakázky? Analýza objevila půl milionu chyb a nedohledatelných smluv Bez korupce
24. 11. 2015 Evropské dotace poskytnuté na úsporu energie svůj účel splnily, dosažení závazných cílů v této oblasti se ale ČR nemusí podařit NKÚ
24. 11. 2015 Zveřejnění standardních cenových indexů použitých pro tvorbu cen vodného a stočného OPŽP
24. 11. 2015 Zpráva o životním prostředí ČR 2014: Po roce 2010 se zlepšování kvality životního prostředí zpomalilo MŽP ČR
24. 11. 2015 Národní akční plán čisté mobility pomůže rozvoji elektromobilů a vozů na alternativní paliva MPO ČR
24. 11. 2015 Historické památky se dočkají obnovy díky nové výzvě v IROP MMR ČR
24. 11. 2015 Iniciativa JESSICA v Integrovaném operačním programu podpořila 6000 bytů MMR ČR
24. 11. 2015 Záznam z konference Souvislosti regulace hazardních her v ČR MF ČR
24. 11. 2015 Ministerstvo dopravy podporuje čistou energetiku v dopravě MD ČR
24. 11. 2015 Státní fond dopravní infrastruktury schválil v tomto roce historicky nejvyšší částku na bezpečnost chodců a cyklistů na silnicích MD ČR
24. 11. 2015 Plošné obnovy zkvalitnily dopravu na 36 kilometrech silnic Zlínský kraj
24. 11. 2015 Asociace krajů ČR zahájí jednání s odborovým svazem dopravy Jihomoravský kraj
24. 11. 2015 Liberecký kraj intenzivně podporuje obnovu tzv. brownfieldů Liberecký kraj
24. 11. 2015 Kraj pomůže poskytovatelům sociálních služeb zápůjčkami Karlovarský kraj
24. 11. 2015 Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje Jihočeský kraj
24. 11. 2015 Městské části mohou získat 45 dnů navíc na seznámení s návrhem územního plánu Praha
23. 11. 2015 Ministerstvo otevře v příštím roce nové programy na obnovu kulturního dědictví venkova MZe ČR
23. 11. 2015 Samosprávy by měly dostat vyšší podíl z daní, shoduje se prezident Miloš Zeman se SMO SMO ČR
23. 11. 2015 Nová zelená úsporám: Za měsíc 813 žádostí za více než 181 milionů korun MŽP ČR
23. 11. 2015 Rozhodnutí ERÚ existenčně ohrožuje zamědělce i malé obce MPO ČR
23. 11. 2015 Asociace krajů ČR zahájí jednání s odborovým svazem dopravy Jihomoravský kraj
23. 11. 2015 Kraj vymění stovky označníků na autobusových zastávkách Karlovarský kraj
23. 11. 2015 Plzeňský kraj v USA! Plzeňský kraj
23. 11. 2015 Seminář o možnostech čerpání finanční podpory v oblasti sportu Jihočeský kraj
19. 11. 2015 Návrh koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje jde do zastupitelstva Královéhradecký kraj
19. 11. 2015 Kraj pomůže vyrovnat hospodaření liberecké ZOO částkou 2,3 mil. Kč Liberecký kraj
19. 11. 2015 Praha bezpečně online 2015 Praha
19. 11. 2015 Evropský venkovský parlament schválili ambiciózní Manifest SMO ČR
19. 11. 2015 ÚP ČR podpořil ve Středočeském kraji přes 250 firem a živnostníků MPSV ČR
19. 11. 2015 Dobrovolným hasičům rozdělí kraj víc peněz Plzeňský kraj
16. 11. 2015 Kontrolní činnost NKÚ musí upravit Ústava, apelují obce SMS ČR
16. 11. 2015 Státní fond životního prostředí půjčí obcím půl miliardy na kofinancování vodohospodářských projektů SMO ČR
16. 11. 2015 Veřejné pojednání návrhu koncepcí: Programy zlepšování kvality ovzduší Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a Zóna Moravskoslezsko a SEA MŽP ČR
16. 11. 2015 Ministerstvo kultury má již jmenované všechny náměstky podle zákona o státní službě MK ČR
16. 11. 2015 Podzimní práce v přírodních památkách a rezervacích v Kraji Vysočina vrcholí Kraj Vysočina
16. 11. 2015 Pardubický kraj zvítězil se svým EPC projektem Pardubický kraj
16. 11. 2015 Kraj ocenil příkladnou spolupráci škol a zaměstnavatelů Královéhradecký kraj
16. 11. 2015 Krajská nemocnice bude spolupracovat s 3. lékařskou fakultou UK Karlovarský kraj
16. 11. 2015 Hejtman jednal o budoucnosti letiště Benešov Středočeský kraj
11. 11. 2015 Druhé číslo Zpravodaje projektu Adaptace sídel na změnu klimatu Adaptace sídel
11. 11. 2015 Řídicí orgán IOP vydává upozornění pro příjemce Fondy Evropské unie
11. 11. 2015 Poplatky za pozemky pro veřejně prospěšné stavby je třeba zrušit SMO ČR
11. 11. 2015 Dobrá zpráva z AOPK ČR: První projekty v OPŽP 2014–2020 přijaty MŽP ČR
11. 11. 2015 Pestrý program Noci divadel 2015 doprovází i řada speciálních akcí MK ČR
11. 11. 2015 Česko je letos turisticky atraktivnější ČSÚ
11. 11. 2015 Seminář nabídl zkušenosti s digitalizací dokumentů paměťových institucí Zlínský kraj
11. 11. 2015 Kraj Vysočina patří stále mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR Kraj Vysočina
11. 11. 2015 Turisté zůstávají v Pardubickém kraji stále častěji přes noc Pardubický kraj
11. 11. 2015 Trhliny v krajské silnici jsou zřejmě dílem přírody Královéhradecký kraj
11. 11. 2015 Hračky putují do výslechových místností krajské policie Hračky putují do výslechových místností krajské policie Ústecký kraj
11. 11. 2015 Nové pracoviště Středočeské vědecké knihovny zpřístupní kroniky a další dokumenty Středočeský kraj
9. 11. 2015 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy EnviWeb
9. 11. 2015 KONFERENCE Národní sítě Zdravých měst – Praha, 1.12. NSZM
9. 11. 2015 Odstraňovat bariéry v budovách radnic bude možné díky národním dotacím SMO ČR
9. 11. 2015 Konference „Otevřená data veřejné správy ČR“ MV ČR
9. 11. 2015 Horníci mohou do důchodu dříve, schválila vláda MPSV ČR
9. 11. 2015 Elektronické aukce znamenají milionové úpory pro krajskou pokladnu Liberecký kraj
9. 11. 2015 Nejlepší knihovníci jsou z Kostomlat Ústecký kraj
9. 11. 2015 Kraj zvýší bezpečnost žáků i pedagogů na středních školách Karlovarský kraj
9. 11. 2015 Zprávy Ministerstva financí 5/2015 MF ČR
5. 11. 2015 V průběhu listopadu je putovní výstava Integrovaného operačního programu v Brně a Ostravě Fondy Evropské unie
5. 11. 2015 Na podporu cestovního ruchu je připraveno 70 milionů korun SMO ČR
5. 11. 2015 Klíč k památkám míří do notebooků, tabletů, chytrých telefonů a škol MK ČR
5. 11. 2015 Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na Vysočině Kraj Vysočina
5. 11. 2015 Svazek obcí Pardubická labská pomůže cyklostezce Pardubický kraj
5. 11. 2015 Určitě si poradíte Jihočeský kraj
5. 11. 2015 Praha představila zimní opatření pro osoby bez přístřeší Praha
2. 11. 2015 Národní konference VENKOV 2015 již 12.–13. 11. 2015 SPOV
2. 11. 2015 MŠMT spustilo testování gramotností dospělých – PIAAC online MŠMT ČR
2. 11. 2015 Veřejné zakázky jsou tématem číslo jedna MMR ČR
2. 11. 2015 Ministerstvo financí očekává pro letošní rok největší růst od roku 2007 MF ČR
2. 11. 2015 Kraj Vysočina získal ocenění za podporu bezpečnosti na silnicích Kraj Vysočina
2. 11. 2015 Peníze pro obce na ICT SMO ČR
2. 11. 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří začleňování sociálně vyloučených MMR ČR
2. 11. 2015 Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu 2015 MK ČR
2. 11. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU – 2. čtvrtletí 2015 ČSÚ
2. 11. 2015 Klienty domovů by mohly v budoucnu lokalizovat speciální hodinky Kraj Vysočina
29. 10. 2015 Seminář pro žadatele k 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“ Fondy Evropské unie
29. 10. 2015 Úsporné budovy budou nutností. I kvůli změnám klimatu EnviWeb
29. 10. 2015 Rezervujte si 17. prosinec a zlepšete hospodaření s energiemi SMO ČR
29. 10. 2015 Krajská stipendia v novém školním roce s vyšší motivací ke studiu Kraj Vysočina
29. 10. 2015 Boj s invazními rostlinami nekončí Boj s invazními rostlinami nekončí Karlovarský kraj
29. 10. 2015 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 Plzeňský kraj

[ >> Další >> ]