Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
17. 12. 2014 Výnosy z půdy by se měly více využívat v území, tedy pomáhat městům a obcím SMO ČR
17. 12. 2014 Informace pro příjemce podpory z OPŽP – okamžité doložení úhrad faktur OPŽP
17. 12. 2014 Kulatý stůl k projektu Asistent prevence kriminality II MV ČR
17. 12. 2014 Doporučení pro rozhodovací proces samosprávy k výběru asistentů prevence kriminality v přípravě jejich vedení příslušníkem Policie ČR MV ČR
17. 12. 2014 Vylepšené vyhledávání datových schránek MV ČR
17. 12. 2014 Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015 MF ČR
16. 12. 2014 Malý lexikon obcí České republiky 2014 ČSÚ
16. 12. 2014 Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015 MŽP ČR
16. 12. 2014 Děkujeme poslancům za odpovědný přístup sněmovny k zákonu o veřejných zakázkách Bez korupce
16. 12. 2014 Obce musejí zajistit třídění bioodpadu. Velká města mají sběrná místa už teď EnviWeb
16. 12. 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce je na cestě ke starostům SMO ČR
16. 12. 2014 NKÚ se příští rok zaměří na ICT zakázky či čerpání evropských dotací, novou prioritou bude kontrola programového financování NKÚ
16. 12. 2014 Státní rozpočet pro rok 2015: Vláda plní své závazky Vláda ČR
16. 12. 2014 Vláda odložila projednání Plánu odpadového hospodářství na příští týden MŽP ČR
15. 12. 2014 Zpravodaj venkova 12/2014 SPOV
15. 12. 2014 Ministerstvo kultury nedodržovalo vlastní pravidla pro poskytování dotací na kulturní akce NKÚ
15. 12. 2014 Změny v dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení od 1. 1. 2015 Veřejný ochránce práv
15. 12. 2014 Informace pro příjemce podpory z OPŽP SFŽP
15. 12. 2014 Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu MŽP ČR
15. 12. 2014 Sněmovna přijala novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR
15. 12. 2014 Souhrnná zpráva o postupu řešení mimořádné události v muničním areálu Vrbětice MV ČR
15. 12. 2014 Sněmovna schválila zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení zbylých újezdů MO ČR
15. 12. 2014 Poslanci schválili novelu zákona o veřejných zakázkách MMR ČR
15. 12. 2014 Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy MMR ČR
15. 12. 2014 Dalších 166 milionů pro posílení integrovaného záchranného systému MMR ČR
15. 12. 2014 Výčet konsolidovaných jednotek státu MF ČR
12. 12. 2014 Začalo připomínkové řízení k dotacím na rychlý internet Živě.cz
12. 12. 2014 Ministerstvo vnitra: Zlepšení přístupu k informacím? Bez korupce
12. 12. 2014 MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce? EnviWeb
12. 12. 2014 Evropské fondy prokazatelně zkvalitňují život lidí v České republice MMR ČR
12. 12. 2014 Vyjádření ministryně k situaci kolem Pražských stavebních předpisů MMR ČR
12. 12. 2014 Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2014 MF ČR
12. 12. 2014 Otázky a odpovědi – Účetní výkaznictví státu MF ČR
12. 12. 2014 Státní pokladna bude nově umět i účetnictví MF ČR
12. 12. 2014 Pohyb obyvatelstva – 1.–3. čtvrtletí 2014 ČSÚ
11. 12. 2014 Starostové nejsou úrazově pojištěni ze zákona. Platby odvádí zbytečně! SMO ČR
11. 12. 2014 Ministerstvo financí představí městům a obcím nový zákon o kontrole ve veřejné správě SMO ČR
11. 12. 2014 Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě Veřejný ochránce práv
11. 12. 2014 Právo na informace versus jejich ochrana MV ČR
11. 12. 2014 Dozor nad orgány veřejné správy ÚOHS
11. 12. 2014 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 byl schválen MMR ČR
10. 12. 2014 Čtvrtým držitelem ceny Bílé Lilie se stalo Oživení Bez korupce
10. 12. 2014 MMR otevřelo výzvu na bezbariérové úpravy budov SMO ČR
10. 12. 2014 Pozor na smlouvy mimo režim zákona o veřejných zakázkách! SMO ČR
10. 12. 2014 Ostrava informuje občany o životním prostředí nejlépe v republice SMO ČR
10. 12. 2014 Kraje a obce budou moci nově regulovat ceny za odstavení vozidel veřejné dopravy SMO ČR
10. 12. 2014 Vláda podpořila rozšíření pravomocí ochránce Veřejný ochránce práv
10. 12. 2014 Nová pravidla pro návrat krajanů do vlasti MV ČR
10. 12. 2014 Nové volby do zastupitelstev několika obcí dne 14. března 2014 MV ČR
10. 12. 2014 MŠMT vyhlásilo další kolo výzvy na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ MŠMT ČR
10. 12. 2014 MPSV informuje o prodloužení termínu pro příjem žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině 2014“ MPSV ČR
10. 12. 2014 Rovných 100 úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Integrovaném operačním programu MMR ČR
10. 12. 2014 MMR pomůže až třiceti tisíci korunami na jeden poškozený byt po sesuvu půdy v Jihomoravském kraji MMR ČR
9. 12. 2014 Liberecký kraj od začátku letošního roku na veřejných zakázkách ušetřil přes 144 mil. Kč Liberecký kraj
9. 12. 2014 Zprávy Ministerstva financí 3/2014 MF ČR
9. 12. 2014 Chystaná Novela zákona o ochraně a využití nerostného bohatství EnviWeb
9. 12. 2014 NKÚ zkontroloval, jak MPSV nakupovalo a rekonstruovalo budovy NKÚ
9. 12. 2014 Ministryně spravedlnosti předložila vládě zprávu s návrhem opatření proti opakování tragédie ve Žďáru nad Sázavou MSp ČR
9. 12. 2014 Dobrá zpráva pro Jihomoravský kraj: MMR vyhlásilo výzvu pro obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách MMR ČR
9. 12. 2014 Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí – prezentace MF ČR
9. 12. 2014 Od ledna platí nové sazby mýtného, dotknou se také autobusů MD ČR
8. 12. 2014 Nová surovinová politika: přísně tajné EnviWeb
8. 12. 2014 Šest let komunitního kompostování v Kutné Hoře EnviWeb
8. 12. 2014 Města a obce by měly mít v budoucnosti více pravomocí při regulaci hazardu SMO ČR
8. 12. 2014 Ministři vnitra Česka a Rakouska podepsali smlouvu o policejní spolupráci MV ČR
8. 12. 2014 Téměř 700 milionů pro zabezpečenější data měst a obcí MMR ČR
8. 12. 2014 Evropská komise jednala v Praze o programu Technická pomoc MMR ČR
5. 12. 2014 Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a o čem píše Zpráva o životním prostředí za rok 2013 EnviWeb
5. 12. 2014 Vláda chce najít model, aby obce nemusely doplácet na přenesenou působnost SMO ČR
4. 12. 2014 Má vlast cestami proměn SMS ČR
4. 12. 2014 Koná se Celostátní finanční konference SMO ČR SMO ČR
4. 12. 2014 Vyhlášena další výzva – na dotace do cestovního ruchu má MMR připraveno 50 milionů Kč, nově mezi žadatele zařazeny i obce MMR ČR
3. 12. 2014 20 milionů pro právníky bez soutěže? Poslanci chtějí novelizovat zákon o veřejných zakázkách Bez korupce
3. 12. 2014 Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby do 30. 11. 2014 OPŽP
3. 12. 2014 Ministerstvo zemědělství připravilo národní dotace pro zemědělce a venkov na příští rok MZe ČR
3. 12. 2014 Novela zákona o veřejných zakázkách odstraní průtahy v zadávacím řízení MMR ČR
2. 12. 2014 MMR otevřelo výzvu na bezbariérové úpravy veřejných budov MMR ČR
2. 12. 2014 Psáry – Veřejný zájem na transparentnosti obce převážil nad zájmem na ochranu soukromí ředitelky Bez korupce
2. 12. 2014 Vodovody a kanalizace České republiky 2013 – publikace Ministerstva zemědělství EnviWeb
2. 12. 2014 Posuňme principy LEADER/CLLD/MAS za horizont roku 2020 SMS ČR
2. 12. 2014 Tripartita projednala aktualizaci energetické koncepce Vláda ČR
2. 12. 2014 Vzor obecní vyhlášky k třídění bioodpadu a kovů MŽP ČR
2. 12. 2014 Nový Plán odpadového hospodářství ČR je vypořádán MŽP ČR
1. 12. 2014 Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů MMR ČR
1. 12. 2014 Vyhlášena výzva – 74 milionů na podporu bydlení MMR ČR
1. 12. 2014 Celostátní finanční konference SMO je za dveřmi SMO ČR
1. 12. 2014 Premiér Sobotka zahájil Fórum udržitelného rozvoje Vláda ČR
1. 12. 2014 Informace pro příjemce se spolufinancováním ze SFŽP ČR – financování na konci r. 2014 OPŽP
1. 12. 2014 MŽP poslalo do Legislativní rady vlády vyhlášku o třídění bioodpadu a kovů MŽP ČR
1. 12. 2014 MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republiky MMR ČR
1. 12. 2014 Výčet konsolidovaných jednotek státu MF ČR
1. 12. 2014 MD schválilo výstavbu další části obchvatu Znojma v trase podporované městem MD ČR
1. 12. 2014 Resort dopravy uspoří 32,3 milionů korun díky centralizovanému nákupu elektrické energie a zemního plynu MD ČR
28. 11. 2014 Ministr Němeček: Chceme podporovat regionální nemocnice AKČR
28. 11. 2014 Zpráva o jednání komise MF k financování samospráv SMS ČR
28. 11. 2014 Ministerstvo vnitra připravilo pro státní úřady manuál k nakládaní s podezřelými zásilkami MV ČR
27. 11. 2014 Ministerstvo dopravy informuje Svaz o údržbě zeleně podél komunikací SMO ČR
27. 11. 2014 Ministerstvo prodloužilo termín pro podávání žádostí o dotace na posílení regionálních škol SMO ČR
27. 11. 2014 Záměry poskytování veřejné podpory konzultujte s Úřadem již v přípravě! ÚOHS
27. 11. 2014 Ministerstvo vyhlásilo 9. výzvu pro oblast enviromentálního vzdělávání SFŽP ČR
27. 11. 2014 MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí MŽP ČR
27. 11. 2014 Konference Právo na informace versus jejich ochrana MV ČR
27. 11. 2014 ČSÚ vydal Statistickou ročenku ČR 2014 ČSÚ
26. 11. 2014 Kalkulačka RUD 2015 SMO ČR
25. 11. 2014 ČAOH připravila přehlednou příručku pro živnostníky, jak nakládat s odpady ČAOH
25. 11. 2014 Jak převzít radnici? Bez korupce
25. 11. 2014 Klíčový rozsudek Nejvyššího správního soudu: informace o platech se opravdu poskytují! Otevřete.cz
25. 11. 2014 Jsou dotace spásou, či spíše rizikem? EnviWeb
25. 11. 2014 Čerpání prostředků „Programu švýcarsko-české spolupráce“ ovlivňuje příliš složitý systém administrace NKÚ
25. 11. 2014 Letošní financování projektů z OPŽP končí 5. prosince 2014 OPŽP
25. 11. 2014 Stát posiluje podporu hospodářského růstu a rozvoj informační společnosti MV ČR
25. 11. 2014 Vláda udělala další krok k odpolitizování státní správy MV ČR
25. 11. 2014 Levný úvěr už nejen pro oběti povodní MMR ČR
25. 11. 2014 MMR pomůže s bydlením seniorů MMR ČR
25. 11. 2014 Nový zákon podstatně zlepší kontrolu veřejných peněz, nyní budou odpovědní přímo ti, kdo rozhodují MF ČR
25. 11. 2014 Doplnění k Výzvě obcím č. 2 – Prodloužení termínu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst MF ČR
24. 11. 2014 Vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce SMO ČR
24. 11. 2014 Ministerstvo životního prostředí podpoří ozdravné pobyty dětí 40 miliony korun SFŽP ČR
21. 11. 2014 Má už Vaše město či kraj svůj zdravotní plán? NSZM
21. 11. 2014 Ministerstvo financí představí městům a obcím nový zákon o kontrole ve veřejné správě SMO ČR
21. 11. 2014 Informace pro žadatele o platby v OPŽP z řad měst a obcí u projektů se spolufinancováním z Fondu OPŽP
21. 11. 2014 Na financování projektu OPŽP stále není pozdě! OPŽP
21. 11. 2014 Zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality MV ČR
21. 11. 2014 Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020 MF ČR
20. 11. 2014 ČR chce prodloužit lhůtu na dočerpání evropských dotací EurActiv.cz
20. 11. 2014 Soud prohlásil za neplatné hlasování v Chomutově a Bílině Bez korupce
20. 11. 2014 Města a obce mohou žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí a na snižování domácího násilí SMO ČR
20. 11. 2014 Zájemci požádali o téměř 800 milionů z programu NZÚ SFŽP
20. 11. 2014 Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014 OPŽP
20. 11. 2014 Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání MŽP ČR
20. 11. 2014 Účetnictví veřejného sektoru MF ČR
19. 11. 2014 Proces rušení hazardu v Blansku je úspěšný MěÚ Blansko
19. 11. 2014 Nové vyhlášky v ochraně přírody EnviWeb
19. 11. 2014 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance EnviWeb
19. 11. 2014 Propagační semináře programů nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 a Danube a programů meziregionální spolupráce Interreg Europe a ESPON 2020 byly plně obsazeny MMR ČR
18. 11. 2014 Problémy datových schránek pokračují: informační web byl půl dne mimo provoz Lupa
18. 11. 2014 Psáry – kasační stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zamítnuta! Bez korupce
18. 11. 2014 Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2014“ MPSV ČR
18. 11. 2014 Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok 2013 MŽP ČR
18. 11. 2014 Projekt Bezpečnostní dobrovolník MV ČR
18. 11. 2014 Historický okamžik v Šanghaji: Česko podepsalo memorandum o spolupráci v cestovním ruchu jako první ze zemí 16+1 MMR ČR

[ >> Další >> ]