Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
29. 7. 2014 Program Panel 2013+ představuje řadu novinek SMO ČR
29. 7. 2014 V oblasti práce a sociálních věcí vláda plní své priority Vláda ČR
29. 7. 2014 Urgence doložení faktur u již zrealizovaných projektů OPŽP
29. 7. 2014 Metodika na úseku matrik MV ČR
29. 7. 2014 Reakce MMR na zprávu NKÚ MMR ČR
29. 7. 2014 Ministryně Jourová o výhledu legislativních prací v roce 2015 MMR ČR
29. 7. 2014 Ministryně Jourová o práci na zákonech MMR ČR
29. 7. 2014 Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“ MF ČR
28. 7. 2014 Do cestovního ruchu šlo v posledních šesti letech 49 miliard korun, jeho výkonnost přitom po celou dobu stagnovala nebo klesala NKÚ
28. 7. 2014 Hodnocení krajů: nelze dohledat smlouvy k zakázkám za 4,5 mld. Kč Bez korupce
28. 7. 2014 6. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014–2020 EnviWeb
28. 7. 2014 Vysoká hra o obsah popelnic EnviWeb
28. 7. 2014 Neváhejte v rámci OPŽP využívat zálohové faktury, je to snadné! OPŽP
28. 7. 2014 Na vesnici je důležité tradiční hodnoty nejen uchovávat, ale i rozvíjet MZe ČR
25. 7. 2014 Stanovisko SMS ČR k novele zákona o odpadech SMS ČR
25. 7. 2014 Informace o jednání o uvažované novele zákona o střetu zájmů ÚOOÚ
24. 7. 2014 Od prvního srpna 2014 mohou zájemci v Moravskoslezském kraji opět požádat o kotlíkové dotace AKČR
24. 7. 2014 Dohodu o partnerství schválila vláda, putuje do Bruselu SMO ČR
24. 7. 2014 Občané EU žijící v ČR mají právo účastnit se politického života Veřejný ochránce práv
24. 7. 2014 Vláda vyhodnotila 36 opatření pro účinnější ochranu před povodněmi MŽP ČR
23. 7. 2014 Na černé listině je 215 projektů EnviWeb
23. 7. 2014 Národní parky se otevřou šetrnému turismu, pozice obcí posílí MŽP ČR
23. 7. 2014 Dohodu o partnerství schválila vláda, putuje do Bruselu MMR ČR
23. 7. 2014 Česko-bavorská spolupráce funguje na jedničku MMR ČR
22. 7. 2014 Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory EnviWeb
22. 7. 2014 Severní Morava bude mít v kotlích přes čtvrt miliardy: Výzva na 60 milionů startuje 1. srpna MŽP ČR
18. 7. 2014 Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám EnviWeb
18. 7. 2014 Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory OPŽP
18. 7. 2014 MŽP opakuje „ne“ těžbě zlata MŽP ČR
18. 7. 2014 K návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu se vyjádřily Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska a ČKAIT MK ČR
17. 7. 2014 Vyšla nová kvalitní odpadářská publikace EnviWeb
17. 7. 2014 Programové období 2014–2020: Které posuny a změny přináší? EnviWeb
17. 7. 2014 Vláda schvaluje OP a další dokumenty pro CLLD SPOV
17. 7. 2014 Evropská komise schválila dosud největší projekt OPŽP SFŽP ČR
17. 7. 2014 Komentář k článku v HN: „Ministerstvo zná obce, které přijdou o miliardy dotací“ MŽP ČR
17. 7. 2014 Ministerstvo vnitra vydává šestou zprávu o stavu obchodování s lidmi MV ČR
17. 7. 2014 Ministerstvo dopravy vypsalo otevřenou soutěž na dodavatele registračních značek MD ČR
16. 7. 2014 K připomínkování – novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení EnviWeb
16. 7. 2014 Nebuďte starostu, když máte obecní policii Veřejný ochránce práv
16. 7. 2014 Rekonstrukce nebezpečné křižovatky u Lipníka byla zahájena MD ČR
15. 7. 2014 Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba SMO ČR
15. 7. 2014 Statistiky o veřejných zakázkách z profilů zadavatele jsou volně přístupné SMO ČR
15. 7. 2014 Veřejné opatrovnictví by měly vykonávat obce všech typů SMO ČR
15. 7. 2014 Na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR se můžou aktivně podílet i obce SMO ČR
15. 7. 2014 Operační programy pro čerpání peněz z EU jsou komplet schváleny MMR ČR
15. 7. 2014 Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR MMR ČR
15. 7. 2014 Ministerstvo zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele MMR ČR
15. 7. 2014 Informace Národní koordinační jednotky pro potencionální žadatele Fondu Partnerství MF ČR
15. 7. 2014 Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 7/2014 SPOV
14. 7. 2014 ČR se dohodla s Bruselem na novém čerpání z fondů EU EurActiv.cz
14. 7. 2014 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 EnviWeb
14. 7. 2014 Podzemní voda podraží, má to ochránit její klesající zásoby EnviWeb
14. 7. 2014 O dotacích na sociální služby by mělo rozhodovat krajské zastupitelstvo, na rozdíl od rady kraje totiž jedná veřejně SMO ČR
14. 7. 2014 Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra v roce 2013 SMO ČR
11. 7. 2014 ČR jedná s Bruselem o fondech, problémy může dělat služební zákon a školky EurActiv.cz
11. 7. 2014 I zaplocená cesta může být účelovou komunikací Veřejný ochránce práv
11. 7. 2014 Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám Vláda ČR
11. 7. 2014 Ministr Brabec na cestě k obnově česko-bavorské spolupráce na Šumavě MŽP ČR
11. 7. 2014 Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR MPSV ČR
11. 7. 2014 Vláda schválila sedm z devíti programů pro čerpání peněz z EU MMR ČR
10. 7. 2014 Obec, kde lidé drží pospolu, získá 100 tisíc korun SMS ČR
10. 7. 2014 Bulletin ÚOOÚ 1/2014 ÚOOÚ
10. 7. 2014 Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020 Vláda ČR
10. 7. 2014 Cesta k čistšímu ovzduší v Praze: Ministerstvo životního prostředí připravilo podmínky pro 1. nízkoemisní zónu v ČR MŽP ČR
10. 7. 2014 Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014–2020 MZe ČR
10. 7. 2014 Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu MMR ČR
10. 7. 2014 Dohoda o partnerství mezi ČR a EU je skoro dojednána MMR ČR
9. 7. 2014 Městský soud v Praze nařídil Dopravnímu podniku vydat faktury Bez korupce
9. 7. 2014 Restituce veřejného prostranství a účel zákona o půdě Ústavní soud
9. 7. 2014 Priorita: OPŽP v národních parcích OPŽP
9. 7. 2014 Evropská komise schválila velký projekt OPŽP v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží MŽP ČR
9. 7. 2014 MŠMT je pro rovný přístup ve školství MŠMT ČR
9. 7. 2014 Česko může od EU získat téměř 60 miliard korun na podporu zaměstnanosti a boj proti chudobě MPSV ČR
9. 7. 2014 Ministerstvo připravilo dvě veřejná projednání návrhu aktualizované Politiky územního rozvoje ČR MMR ČR
9. 7. 2014 Ministerstvo odeslalo do mezirezortu návrh novely zákona o veřejných zakázkách MMR ČR
8. 7. 2014 Města v ČR si užijí méně výfuků z autobusů. Díky fondům EU EurActiv.cz
8. 7. 2014 Informace o dalších předpisech přijatých v rámci modernizace pravidel veřejné podpory ÚOHS
8. 7. 2014 Projekt „Domovník“ – první krok k bezpečné lokalitě MV ČR
7. 7. 2014 Datovým schránkám je pět let, jak je správně používat ale dodnes není jasné Lupa
7. 7. 2014 MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů EnviWeb
7. 7. 2014 Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly NKÚ
4. 7. 2014 Ministr životního prostředí píše předsedovi Svazu o stavu legislatovy k odpadovému hospodářství SMO ČR
4. 7. 2014 Centrální registr smluv by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích Vláda ČR
4. 7. 2014 Agentura pro sociální začleňování začíná spolupráci s Ostravou, ministr Dienstbier chce pomoci dalším městům Vláda ČR
4. 7. 2014 Ministerstvo schválilo program na likvidaci škod po povodních SFŽP ČR
4. 7. 2014 O dotaci z programu Nová zelená úsporám je zájem SFŽP ČR
4. 7. 2014 MŽP vyhlásilo dvě nové výzvy na čerpání prostředků z evropských fondů MŽP ČR
4. 7. 2014 Optimalizace vojenského újezdu: není čas otálet MO ČR
4. 7. 2014 Nejvyšší nárůst zahájených zakázek zaznamenalo ministerstvo u stavebních prací MMR ČR
4. 7. 2014 Ministerstvo přijalo 215 projektů na podporu rozvoje ICT v obcích a rozdělí 400 milionů MMR ČR
4. 7. 2014 Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů MMR ČR
4. 7. 2014 MD chystá nový systém vydávání registračních značek, vláda proto navrhla roční odklad značek na přání MD ČR
3. 7. 2014 Postup matrik v případě domácích porodů musí být přiměřený Veřejný ochránce práv
3. 7. 2014 Standardní cenové indexy použité při tvorbě cen vodného a stočného OPŽP
3. 7. 2014 Nová vize Evropské komise ve směřování odpadového a obalového hospodářství MŽP ČR
3. 7. 2014 Kulturní památka – zámek Vimperk – bude v péči nejvyšší kulturní instituce MŽP ČR
3. 7. 2014 Konec odmítání dětí? Vláda spustila fond pro rozšiřování školek MPSV ČR
3. 7. 2014 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 30. 6. 2014 MF ČR
3. 7. 2014 Evropská komise schválila další velký projekt OPD „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ MD ČR
2. 7. 2014 Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi městy Vláda ČR
2. 7. 2014 Projekt Rok v obci pomůže starostům „vládnout“ SMS ČR
2. 7. 2014 Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní SMO ČR
2. 7. 2014 Obce můžou žádat o peníze na stavbu nových a rekonstrukci stávajících škol a školek SMO ČR
2. 7. 2014 MŽP znovu odeslalo do mezirezortu novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu MŽP ČR
2. 7. 2014 Ministr Chovanec: V oblasti sociálního bydlení státu ujel vlak, vidíme už jen koncová světla MV ČR
2. 7. 2014 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Radiměř MV ČR
2. 7. 2014 Ministři zemí Rady Evropy odpovědní za územní plánování přijali tři závěry MMR ČR
2. 7. 2014 Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní MMR ČR
1. 7. 2014 Ministr školství vyhlásil fond na rozvoj kapacit MŠ a ZŠ MŠMT ČR
1. 7. 2014 Evropské fondy podpořily v ČR řadu projektů, které by jinak nevznikly EurActiv.cz
1. 7. 2014 Jak z pohledu zákona na architektonické a urbanistické soutěže SMO ČR
1. 7. 2014 Ministr Chovanec: Reforma veřejné správy může proběhnout jen na základě dohody s obcemi MV ČR
1. 7. 2014 Trutnov navštívila ministryně práce a sociálních věcí MPSV ČR
1. 7. 2014 Územně analytické podklady – data za rok 2013 ČSÚ
1. 7. 2014 Data pro Místní akční skupiny ČSÚ
30. 6. 2014 V registru kancelářských budov státu CRAB jsou neúplné a chybné údaje, stále v něm navíc nejsou zaneseny tisíce objektů NKÚ
30. 6. 2014 Ministr schválil žádosti z L., LVII. a LX. výzvy OPŽP OPŽP
30. 6. 2014 Podpořené projekty 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014 MV ČR
30. 6. 2014 Ministryně se setkala s primátory a náměstky MMR ČR
30. 6. 2014 NKÚ potvrdil zjištění MF ohledně systému CRAB MF ČR
30. 6. 2014 Stanovisko MD k omezení jízd kamionů MD ČR

[ >> Další >> ]