Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
17. 4. 2014 Věra Jourová: Rádi bychom snížili výši nevyčerpaných peněz na 20 miliard EnviWeb
17. 4. 2014 Svaz požaduje, aby 80 % evropských peněz určených v období 2014+ pro MAS mohly využít obce SMO ČR
17. 4. 2014 Kvalitní infrastruktura je předpokladem investic do Jihomoravského kraje SMO ČR
17. 4. 2014 LXII. výzva – pro oblast podpory 2.2 – Omezování emisí OPŽP
17. 4. 2014 Zájem o práci asistentů prevence kriminality je velký MV ČR
17. 4. 2014 Veřejní investoři vypsali o polovinu více stavebních zakázek MMR ČR
17. 4. 2014 Přehled účetních jednotek a dalších subjektů, které mohou být konsolidovanými jednotkami státu MF ČR
16. 4. 2014 Ministr školství dokázal, že kraje dostaly navýšené prostředky na platy v regionálním školství MŠMT ČR
15. 4. 2014 Tři radnice jdou s kůží na trh, nechtějí přihlížet krádežím kovů EnviWeb
15. 4. 2014 V Libereckém kraji myslí na sociálně slabé a centrální registr smluv SMO ČR
15. 4. 2014 Informace k přijetí „změnového zákona ke kontrolnímu řádu“ MV ČR
14. 4. 2014 Praha 6 nevymáhá škodu ze zaplacených pokut ÚOHS Bez korupce
14. 4. 2014 Zásobování obyvatel vodou neohrozí díky zásobám ve vodních nádržích ani déletrvající sucho MZe ČR
11. 4. 2014 Právní poradna Oživení 1/2014 Bez korupce
11. 4. 2014 Královéhradecký kraj trápí dálnice D11 či zákon o veřejných zakázkách SMO ČR
11. 4. 2014 Co Svazu skutečně vadí na Registru smluv SMO ČR
11. 4. 2014 Jak hodlá ministerstvo financí postupovat proti hazardu? MF ČR
11. 4. 2014 Ministerstvo dopravy vyzývá obce k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu 2013 MD ČR
10. 4. 2014 Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 31. 3. 2014 – doplňující upozornění MF ČR
10. 4. 2014 Ministr Prachař se na Moravském dopravním fóru věnoval klíčovým stavbám regionu MD ČR
10. 4. 2014 Památky bez bariér Veřejný ochránce práv
10. 4. 2014 Vláda schválila rozšíření CHKO Kokořínsko o Dokesko MŽP ČR
10. 4. 2014 Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 MMR ČR
9. 4. 2014 ISSS 2014: eurokomisařka Neelie Kroesová v rodné zemi robotů Lupa
9. 4. 2014 Františkovy Lázně nedostanou statisíce zpět, soud po letech potvrdil pokutu Bez korupce
9. 4. 2014 Odpady a doprava – nesourodá témata, která spojují města a obce na Vysočině SMO ČR
9. 4. 2014 Přípravy plánu péče i zonace Národního parku Šumava finišují MŽP ČR
9. 4. 2014 Ministryně práce jednala v Moravskoslezském kraji o financování sociálních služeb a řešení nezaměstnanosti MPSV ČR
9. 4. 2014 Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2013 MK ČR
8. 4. 2014 Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR 4/2014 SPOV
8. 4. 2014 MPO a Svaz: Rozumný kompromis. Taková by měla být legislativa týkající se nejen ochrany spotřebitele, podomního prodeje, reklamy či výkupu kovů SMO ČR
8. 4. 2014 NKÚ zkontroloval peněžní prostředky vynakládané na sociální služby: MPSV za uplynulých sedm let nevypracovalo národní plán rozvoje sociálních služeb NKÚ
8. 4. 2014 Premiér navštívil Zlínský kraj, kde jednal zejména o rozvoji dopravní infrastruktury Vláda ČR
8. 4. 2014 Cenu ministra vnitra za podporu otevřených dat získal Liberecký kraj MV ČR
8. 4. 2014 Sociální bydlení nesmí znamenat jen „ubytování“ MPSV ČR
7. 4. 2014 Ministerstvo vnitra na konferenci ISSS – on-line zpravodajství MV ČR
7. 4. 2014 V Hradci Králové byla zahájena konference ISSS MMR ČR
4. 4. 2014 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje MMR ČR
4. 4. 2014 Ministryně vyhlásila program na podporu rozvoje pracovních příležitostí Ústeckého a Moravskoslezského kraje MMR ČR
4. 4. 2014 Jak na evropské dotace vám poradí experti na veletrhu Urbis Invest SMO ČR
4. 4. 2014 Ministr Brabec navštívil Krkonoše MŽP ČR
4. 4. 2014 Ministr Jurečka: Český venkov dostane v příštích letech navíc 340 milionů eur MZe ČR
4. 4. 2014 Liberecký kraj chce bojovat s vysokou nezaměstnaností MPSV ČR
3. 4. 2014 Jihu Čech chybí důstojné dopravní napojení SMO ČR
3. 4. 2014 Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 31. 3. 2014 MF ČR
3. 4. 2014 Informační společnost v číslech 2014 ČSÚ
2. 4. 2014 Odpady z povodní a IRZ EnviWeb
2. 4. 2014 O financování měst a obcí jednalo předsednictvo Svazu s ministrem financí SMO ČR
2. 4. 2014 Milan Chovanec se dohodl se Svazem měst a obcí na užší spolupráci při dokončení reformy veřejné správy MV ČR
2. 4. 2014 Ministryně Jourová jmenovala Jiřího Vačkáře prezidentem soutěže Vesnice roku MMR ČR
2. 4. 2014 Ministr kultury dnes navštíví Plzeň MK ČR
1. 4. 2014 Startují další dotace v Nové zelené úsporám, hraje se i o evropské peníze EurActiv.cz
1. 4. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik EnviWeb
1. 4. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů EnviWeb
1. 4. 2014 Přispějte k dokončení církevních restitucí SMO ČR
1. 4. 2014 Ve Zlínském kraji si přejí zlepšit dopravní obslužnost včetně parkování SMO ČR
1. 4. 2014 Města a obce v Olomouckém kraji chtějí rozvíjet střední Moravu společně SMO ČR
1. 4. 2014 Moravskoslezský kraj chce zlepšit životní prostředí a vyřešit sociální bydlení SMO ČR
1. 4. 2014 V LVIII. výzvě mohou žadatelé čerpat dotaci v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu OPŽP
1. 4. 2014 Náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová se setkala se středočeským hejtmanem a starosty nad záměrem Letiště Vodochody MŽP ČR
31. 3. 2014 Ministerstvo zdravotnictví poskytlo dotaci na opravu zdravotního střediska, které obec ze tří čtvrtin pronajímá jako byty NKÚ
31. 3. 2014 Zástupci MMR jednali o modernizaci pravidel veřejné podpory MMR ČR
31. 3. 2014 Jourová: Není myslitelné, že by ČR implementaci nových pravidel nestihla MMR ČR
31. 3. 2014 Ministr dopravy Antonín Prachař jednal se zástupci vedení Moravskoslezského kraje MD ČR
28. 3. 2014 Zprávy Ministerstva financí 1/2014 MF ČR
28. 3. 2014 Jaká bude úroveň povinných informací v letošním Zlatém Erbu? Otevřete.cz
27. 3. 2014 Jak funguje moderní zařízení k dalšímu nakládání s odpadem EnviWeb
27. 3. 2014 Program na podporu sociálního začleňování menšin a Kampaň proti rasismu s alokací 30 mil. Kč byl zahájen MF ČR
27. 3. 2014 Antonín Prachař na Žofínském fóru: Vypíšeme stavební zakázky za 54 miliard MD ČR
26. 3. 2014 MMR k výsledkům kontroly NKÚ MMR ČR
25. 3. 2014 Stavitelé: Ministryně Jourová musí vylepšit nastavení fondů pro zateplování bytovek EurActiv.cz
25. 3. 2014 Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území EnviWeb
25. 3. 2014 U Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR víc chybují ti, kteří ho řídí, než samotní příjemci dotací NKÚ
25. 3. 2014 Fázovací výzva umožní další akceleraci čerpání z Operačního programu Životní prostředí MŽP ČR
25. 3. 2014 Chládek: S chuligány na stadionech mi došla trpělivost! MŠMT ČR
25. 3. 2014 Jourová: Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory MMR ČR
24. 3. 2014 Životnímu prostředí se nejlépe věnují weby Krnova, Opavy a Přerova EnviWeb
24. 3. 2014 Nejaktuálněji k budoucnosti místních akčních skupin SMS ČR
24. 3. 2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince SFŽP ČR
24. 3. 2014 Světový den vody: Na konferenci v Praze se probíraly povodně, abnormálně suchá zima i problémy s vodovody a kanalizacemi MŽP ČR
24. 3. 2014 Ministr zemědělství: Prioritou je budování protipovodňových opatření, důležitá je i ochrana před suchem MZe ČR
24. 3. 2014 Jak nový občanský zákoník dopadl na pečovatele a jejich klienty? MPSV ČR
24. 3. 2014 Ministryně Jourová se účastnila protikorupčního semináře MMR ČR
24. 3. 2014 Turistická sezóna 2014: růst počtu zahraniční turistů i vyšší příjmy pro ČR MMR ČR
24. 3. 2014 Ministerstvo financí obdrželo finanční prostředky z Evropské komise na odstraňování povodňových škod prostřednictvím Fondu solidarity EU MF ČR
24. 3. 2014 Pohyb obyvatelstva – rok 2013 ČSÚ
21. 3. 2014 Být, či nebýt metropolitní oblastí? Cinkot peněz EU napoví EnviWeb
21. 3. 2014 Která města poskytují kvalitní služby? Držitelé Národní ceny kvality a za CSR EnviWeb
21. 3. 2014 Příručka ochrany proti vodní erozi 2014 EnviWeb
21. 3. 2014 Evropská Komise rozhodla o podpoře „alternativní dopravy“ OPŽP
21. 3. 2014 30 milionů korun do Ústeckého kraje: Ministerstvo životního prostředí a kraj vyhlásí novou výzvu na tzv. kotlíkové dotace MŽP ČR
21. 3. 2014 Počet obyvatel po deseti letech klesl ČSÚ
20. 3. 2014 Do ČR míří kontrola, na mušce má eurodotace EurActiv.cz
20. 3. 2014 Příručka ochrany proti vodní erozi 2014 EnviWeb
20. 3. 2014 Kácení dřevin ve stromořadích EnviWeb
20. 3. 2014 Odpadovou legislativu není vhodné odkládat MŽP ČR
20. 3. 2014 Poslanci v prvním čtení podpořili zrušení vojenského újezdu Brdy MO ČR
20. 3. 2014 Náměstek Braun o skutečném stavu čerpání evropských dotací MMR ČR
19. 3. 2014 Řešení sociálního bydlení? Dát lidem práci a víc peněz SMO ČR
19. 3. 2014 Rádce k výzvě 22 – 1. část SMO ČR
19. 3. 2014 Aktualizace Závazných pokynů OPŽP
18. 3. 2014 Petice za záchranu pošt míří k premiérovi SMS ČR
18. 3. 2014 Obce Pardubického kraje projednávaly nový občanský zákoník SMS ČR
18. 3. 2014 Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že období vegetačního klidu končí a s kácením dřevin je lépe počkat až do začátku dalšího MŽP ČR
18. 3. 2014 Ocenění pro nejlepší projekty prevence kriminality za rok 2013 MV ČR
18. 3. 2014 Ministr Chládek řešil v Karlovarském kraji problém nekvalifikovaných pedagogů MŠMT ČR
18. 3. 2014 Ministryně Jourová: Správa fondů EU se bez lidí v krajích neobejde MMR ČR
18. 3. 2014 Zelená kniha poslouží k diskuzi o veřejné dopravě MD ČR

[ >> Další >> ]