Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
1. 10. 2014 Vláda schválila poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji Vláda ČR
1. 10. 2014 Konzultační dny pro žadatele o příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy a výstavbu i údržbu cyklistických stezek SMO ČR
1. 10. 2014 Resort vnitra je pro možnost zabavovat auta i řidičům, kteří řídí vypůjčené vozidlo MV ČR
1. 10. 2014 Ministryně slíbila v Ústí změny sociálních zákonů MPSV ČR
30. 9. 2014 Výsledky soutěže Otevřeno × Zavřeno 2014 Otevřete.cz
30. 9. 2014 Závazné termíny pro podání žádosti o platbu OPŽP – podle termínu ukončení realizace projektu OPŽP
30. 9. 2014 Poskytnutí seznamu/soupisu, které obce a města mají zřízenu městskou nebo obecní policii MV ČR
29. 9. 2014 Nejvyšší správní soud nepřiznal odkladný účinek kasační stížnosti ve věci referenda v Ústí nad Labem Nejvyšší správní soud
29. 9. 2014 Karpaty jsou pro ČR velkým tématem ochrany přírody – až do roku 2017 předsedáme Karpatské úmluvě MŽP ČR
29. 9. 2014 Milan Chovanec navštívil Ústecký kraj, sešel se s policisty, hasiči i zaměstnanci pošty MV ČR
29. 9. 2014 Ministerstvo nákupem energií přes komoditní burzu ušetřilo meziročně přes půl milionu korun MMR ČR
26. 9. 2014 Milan Chovanec diskutoval s policisty i hasiči o zvýšení platů a chválil jejich práci MV ČR
26. 9. 2014 Ministerstvo pomáhá zvyšovat kvalitu služeb cestovního ruchu MMR ČR
26. 9. 2014 Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku – oceňovací vyhláška MF ČR
25. 9. 2014 Komunální volby pod drobnohledem nevládních organizací Bez korupce
25. 9. 2014 Seznamte se s vítězi soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“ SMO ČR
25. 9. 2014 Ministerská vyhláška omezí od příštího roku výkup kovů MŽP ČR
25. 9. 2014 Náměstek Vladimír Dolejský předal cenu vítězné obci celostátní soutěže Zelená stuha ČR MŽP ČR
25. 9. 2014 MPSV připravuje poskytovatele na změny ve financování sociálních služeb MPSV ČR
25. 9. 2014 Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ Finanční správa
24. 9. 2014 Starostové vzkazují vládě: Nečekáme na vás, začínáme zveřejňovat smlouvy na internetu sami Bez korupce
24. 9. 2014 Obce mohou žádat o dotace na posílení regionálních škol v okolí velkých měst SMO ČR
24. 9. 2014 V připomínkovém řízení je nyní novela nařízení vlády o platových poměrech SMO ČR
24. 9. 2014 Rozpočet pro rok 2015 schválen: Je prorůstový, zvyšuje platy státních zaměstnanců, podporuje ekonomiku i zaměstnanost Vláda ČR
24. 9. 2014 Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče MV ČR
24. 9. 2014 Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7 MD ČR
23. 9. 2014 Poslanecká sněmovna projedná senátní návrh novely zákona o odpadech, předlohu Senátu podporuje Svaz SMO ČR
23. 9. 2014 Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem MV ČR
23. 9. 2014 Evropské peníze pomáhají českým památkám, integrovaný operační program přinesl na památky už 7 miliard korun MK ČR
22. 9. 2014 Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti? Lupa
22. 9. 2014 Politika druhotných surovin České republiky schválená vládou ČR EnviWeb
22. 9. 2014 Stát musí zrenovovat téměř 500 svých budov EnviWeb
22. 9. 2014 Kateřinice jsou Vesnicí roku 2014 Česká televize
22. 9. 2014 Zpravodaj venkova 8–9/2014 SPOV
22. 9. 2014 Osvětová kampaň „Zajímáte nás“ začíná na Vysočině Veřejný ochránce práv
22. 9. 2014 Vláda pomáhá povodněmi postiženým oblastem Vláda ČR
22. 9. 2014 Výzva zpracovatelům autovraků MŽP ČR
22. 9. 2014 Vesnicí roku 2014 se v Luhačovicích stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje MZe ČR
22. 9. 2014 MŠMT se podílelo na vydání Almanachu k 50. výročí školního stravování v ČR MŠMT ČR
19. 9. 2014 Vyjádření ministra dopravy k problematice omezení vjezdu kamionů do obcí MD ČR
18. 9. 2014 Metod boje s původci černých skládek je stále více a velmi rychle se rozvíjejí EnviWeb
18. 9. 2014 Vítěz Vesnice roku 2014 bude vyhlášen v sobotu 20. září FS ČR
18. 9. 2014 V říjnu zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů Veřejný ochránce práv
18. 9. 2014 Informace pro žadatele v programu MŽP „Likvidace škod po živelních pohromách“ SFŽP ČR
18. 9. 2014 Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení MŽP ČR
18. 9. 2014 Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 MMR ČR
17. 9. 2014 Bylo zahájeno hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno × Zavřeno 2014 Otevřete.cz
17. 9. 2014 Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy EnviWeb
17. 9. 2014 Metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů EnviWeb
17. 9. 2014 Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí SMO ČR
17. 9. 2014 Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Ústavní soud
17. 9. 2014 Premiér Bohuslav Sobotka předal cenu nejlepšímu starostovi Jihomoravského kraje Vláda ČR
17. 9. 2014 Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů OPŽP
17. 9. 2014 Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Prevence korupčního jednání“ v roce 2015 MV ČR
17. 9. 2014 MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol MŠMT ČR
17. 9. 2014 MD přispěje krajům na opravy silnic nižších tříd MD ČR
16. 9. 2014 Nové operační programy čeká ještě dlouhá cesta SMS ČR
16. 9. 2014 Ministr schválil žádosti z LIII., LVIII., LIX., LX., LXI. a LXII. výzvy OPŽP OPŽP
16. 9. 2014 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – stavba „Dopravní napojení Letiště Vodochody na silniční a dálniční síť“ MV ČR
16. 9. 2014 Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020 MMR ČR
16. 9. 2014 Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem MMR ČR
16. 9. 2014 Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD MF ČR
15. 9. 2014 NKÚ zkontroloval závěrečný účet Ministerstva zemědělství za rok 2013 NKÚ
15. 9. 2014 Premiér Sobotka navštívil Jihomoravský kraj Vláda ČR
15. 9. 2014 Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie MŽP ČR
15. 9. 2014 Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro rok 2015 MV ČR
15. 9. 2014 Výběrové dotační řízení na rok 2015 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií MK ČR
15. 9. 2014 Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury nabývá účinnosti, investoři staveb začnou obesílat vlastníky pozemků s novými nabídkami MD ČR
15. 9. 2014 Středočeský kraj je nejmladším krajem ČR ČSÚ
12. 9. 2014 Zprávy Ministerstva financí 2/2014 MF ČR
12. 9. 2014 Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy SMO ČR
12. 9. 2014 Stanovisko ÚOOÚ č. 4/2014 – Transparentní účty a ochrana osobních údajů ÚOOÚ
12. 9. 2014 Premiér a ministr vnitra jednali se zástupci bezpečnostních sborů. Zajímali se o problémy ve Středočeském kraji MV ČR
12. 9. 2014 Vláda schválila prodej zrušené regionální dráhy na Novojičínsku, bude z ní cyklostezka MD ČR
11. 9. 2014 Vláda prosadila ve sněmovně novelu služebního zákona Vláda ČR
11. 9. 2014 Zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2013 EnviWeb
11. 9. 2014 Nová zelená úsporám zrychluje registraci žádostí. Stále není pozdě žádost podat SFŽP ČR
11. 9. 2014 Ministerstvo vnitra na konferenci k ICT: Už žádné sliby, přecházíme od slov k činům MV ČR
11. 9. 2014 Počet obyvatel po loňském úbytku opět roste ČSÚ
10. 9. 2014 Nejen školy, ale také běžné bytové domy mají často nezdravé vnitřní prostředí. Málo se větrá EnviWeb
10. 9. 2014 Neuspokojivé podmínky záchytné služby mohou vést až k protiprávnosti Veřejný ochránce práv
10. 9. 2014 Ministr Brabec podepsal dotace pro další zásobníkové projekty za 651 milionů MŽP ČR
10. 9. 2014 Středočeši vyčerpali dotaci na výměnu kotlů v rekordním čase MŽP ČR
10. 9. 2014 Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě materiál „Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků“ MF ČR
9. 9. 2014 Svaz by měl být víc zapojen do naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí SMO ČR
9. 9. 2014 Euroobčané, máte právo účastnit se komunálních voleb Veřejný ochránce práv
9. 9. 2014 Milan Chovanec ve Znojmě: musíme více investovat do vybavení bezpečnostních sborů MV ČR
8. 9. 2014 Zapojte se do Registru sítí SMO ČR
8. 9. 2014 9. výzva – kotlíkové dotace pro Středočeský kraj SFŽP ČR
8. 9. 2014 Dobrovolní hasiči budou mít možnost dosáhnout na peníze z Evropské unie MV ČR
8. 9. 2014 Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude účinná od 13. září MD ČR
5. 9. 2014 Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů VII–VIII/2014 NSZM
5. 9. 2014 Milan Chovanec navštívil Hradecký a Pardubický kraj. Podpořil místní policisty a hasiče MV ČR
5. 9. 2014 Výzva obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst MF ČR
4. 9. 2014 Kdo je Nejlepší starosta/primátor 2010–2014, bude jasné 16. září SMO ČR
4. 9. 2014 Ministerstvo životního prostředí připravuje program na podporu nízkoemisních zón SFŽP ČR
4. 9. 2014 Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – nespolehlivý plátce MF ČR
4. 9. 2014 Pokyn GFŘ D-17 – k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně MF ČR
3. 9. 2014 Právní aspekty církevních restitucí SMO ČR
3. 9. 2014 Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou MZe ČR
3. 9. 2014 Ministerstvo vnitra odesílá poslanecký návrh zákona o registru smluv na koaliční radu MV ČR
2. 9. 2014 Kontrola přepravy odpadů přes hranice nezjistila žádné závažné porušení zákona MŽP ČR
2. 9. 2014 Úřad práce začne častěji vyplácet některé dávky v poukázkách MPSV ČR
2. 9. 2014 Akce ve Vyšším Brodě úspěšně završila dny přeshraniční spolupráce MMR ČR
2. 9. 2014 Vyhláška č. 86/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů MF ČR
1. 9. 2014 Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách SMO ČR
1. 9. 2014 Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává NKÚ
1. 9. 2014 Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování OPŽP
1. 9. 2014 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT ČR
1. 9. 2014 MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase MF ČR

[ >> Další >> ]