Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
25. 4. 2018 Ministr Brabec podepsal dohodu ke zlepšení kvality ovzduší v MSK MŽP ČR
25. 4. 2018 Na pořízení územních plánů obcí přispěje MMR částkou vyšší než 20 milionů korun MMR ČR
25. 4. 2018 Zbývají poslední dny pro podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2018 MMR ČR
25. 4. 2018 ÚZSVM převzal za dva roky od státních institucí již 3016 nepotřebných státních nemovitostí MF ČR
25. 4. 2018 Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu s Třineckými železárnami a ministerstvem životního prostředí Moravskoslezský kraj
25. 4. 2018 Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu, navýší se investice do školství, dopravy i kultury Zlínský kraj
25. 4. 2018 Nová silnice i školy. Radní odsouhlasili důležité projekty Olomoucký kraj
25. 4. 2018 Hejtman navštívil obce na Pohořelicku Jihomoravský kraj
25. 4. 2018 Suchý seminář pro obce Kraje Vysočina Kraj Vysočina
24. 4. 2018 SMS ČR apeluje na zvýšení odměn členů volebních komisí SMS ČR
24. 4. 2018 Ve střetu zájmů a rozumu v Poslanecké sněmovně zdravý rozum zvítězil SMO ČR
24. 4. 2018 Dalších 397 milionů eur jde na zlepšení evropského životního prostředí. Nová výzva programu LIFE startuje MŽP ČR
24. 4. 2018 Na krajském úřadu proběhl odborně-metodický den zaměřený na obnovu kulturních památek Ústecký kraj
24. 4. 2018 V Praze se koná mezinárodní konference o městské dopravě EUROCITIES Mobility Forum Praha
23. 4. 2018 Odvolání souhlasu subjektem údajů neznamená vždy pro správce likvidaci osobních údajů SMO ČR
23. 4. 2018 Zápisy do mateřských škol: přehled doporučení pro rodiče a ředitelky a ředitele školek Veřejný ochránce práv
23. 4. 2018 Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2017 MV ČR
23. 4. 2018 Ministryně Dostálová vysílá odborníky na pomoc starostovi Černošic MMR ČR
20. 4. 2018 Už je to jasné – Česko nebude mít včas vlastní zákon k GDPR EurActiv.cz
20. 4. 2018 Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR MF ČR
20. 4. 2018 Obce mohou opět žádat o krajské dotace na ochranu před povodněmi Karlovarský kraj
20. 4. 2018 Starostové na Tachovsku se zajímali o bezpečnost a problematiku odpadů Plzeňský kraj
19. 4. 2018 Informace o platech a nález ÚS Otevřená společnost
19. 4. 2018 Starostové z celé republiky se shodují, že se musí školský zákon změnit, aby dvouletí nebyli povinně přijímáni do mateřských školek SMO ČR
19. 4. 2018 Stručný návod jak vyhodnotit naplnění definičních znaků veřejné podpory ÚOHS
19. 4. 2018 Další nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců Ústavní soud
19. 4. 2018 Elektronický justiční spis jako cesta k efektivnější justici: MSp zahajuje předběžné tržní konzultace MSp ČR
19. 4. 2018 Historickým městem roku se staly Slavonice MK ČR
19. 4. 2018 Kraj dlouhodobě podporuje obnovu kulturních památek na svém území. Peníze půjdou na hrad, zámky, sochy i lunetové obrazy Kraj Vysočina
19. 4. 2018 Zástupcům kraje není lhostejný rozvoj regionu. Debatovali o projektu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020 Královéhradecký kraj
18. 4. 2018 Obce by pro řešení sucha přivítaly dotace na obnovu lesů po kalamitách, zachování podpory vodohospodářské infrastruktury a budování retenčních nádrží Kraj Vysočina
18. 4. 2018 Téměř 12 milionů pro obce na nové hasičské automobily či požární zbrojnice Pardubický kraj
18. 4. 2018 Kraj vytvořil Metodiku výkonu veřejného opatrovnictví Královéhradecký kraj
18. 4. 2018 Téměř 70 starostů z Ústeckého kraje navštívilo jižní Čechy Ústecký kraj
18. 4. 2018 Karlovarský kraj pracuje na digitální technické mapě Karlovarský kraj
18. 4. 2018 Starosto, projektuj – Svaz měst a obcí ČR Plzeňský kraj
18. 4. 2018 Praha hodlá využívat data mobilních operátorů pro lepší chod města Praha
17. 4. 2018 Na dopravu v ČR loni putovalo 51 miliard. Fondy EU podpořily stavbu dálnice i železničního uzlu EurActiv.cz
17. 4. 2018 OPŽP ochrání obce před povodněmi, sesuvy a padajícími skalami MŽP ČR
17. 4. 2018 Můj podnik a lidská práva – metodický materiál pro obchodní společnosti včetně společností založených územními samosprávnými celky MV ČR
17. 4. 2018 Zapojení obcí do výběru lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu je pro stát prioritou MPO ČR
17. 4. 2018 Nové metodické sdělení MMR ke stanovisku orgánů územního plánování MMR ČR
17. 4. 2018 Olomoucký kraj otočil kormidlem: snížil dluh, rozjel investice a myslí na děti i hendikepované Olomoucký kraj
17. 4. 2018 Odstartoval vzdělávací projekt „Hasiči pro školy“ – Ústecký kraj podpořil aktivitu HZS Ústeckého a Zlínského kraje Ústecký kraj
17. 4. 2018 Středočeský kraj byl oceněn za největší aktivitu v opravě silnic Středočeský kraj
17. 4. 2018 Středočeští radní doporučili Zastupitelstvu schválit dotace ze středočeských fondů ve výši 120 milionů korun Středočeský kraj
17. 4. 2018 Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání Praha
16. 4. 2018 Návrh zákona o zpracování osobních údajů míří do Sněmovny SMO ČR
16. 4. 2018 S účinností GDPR končí oznamovací povinnost správců SMO ČR
16. 4. 2018 Město Moravský Beroun dostalo od inspektorů ČIŽP pokutu přes půl milionu za nelegální odběr podzemních vod ČIŽP
16. 4. 2018 Podpora z evropských fondů musí jít i do rozvinutějších regionů MMR ČR
16. 4. 2018 Soutěž Vesnice roku 2018 odstartovala. Hledá se další vítěz! Kraj Vysočina
16. 4. 2018 Více peněz z těžby nerostů musí zůstat v kraji Ústecký kraj
16. 4. 2018 Středočeský kraj uspěl s žádostí o podporu projektů prevence kriminality Středočeský kraj
13. 4. 2018 Většina obcí zasílá nesouhlasná usnesení zastupitelstev k navrhovanému zdražení zákonných poplatků EnviWeb
13. 4. 2018 Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 MV ČR
13. 4. 2018 Experti hodnotili naplňování Strategie vzdělávání 2020 MŠMT ČR
13. 4. 2018 Rada Královéhradeckého kraje schválila dotační programy na rok 2018 za více jak 16 milionů korun Královéhradecký kraj
13. 4. 2018 Do oprav silnic v Ústeckém kraji letos půjdou dvě miliardy korun Ústecký kraj
13. 4. 2018 Jihočeský kraj chce získat dotace ve výši 350 milionů. S pomocí evropských peněz hodláme obnovit 16 úseků silnic II. tříd Jihočeský kraj
13. 4. 2018 Pracovní komise hejtmanky pro na obnovu památek se snaží urychlit jejich opravu a nalézt co nejlepší využití Středočeský kraj
13. 4. 2018 Ministr dopravy slíbil kraji, že snížení rychlosti na železničních tratích omezí na minimum Středočeský kraj
12. 4. 2018 Národní identitní autorita: jak se už dnes dostat ke svým eReceptům? Lupa
12. 4. 2018 Obecní „akciovky“ informace dál poskytují! Otevřená společnost
12. 4. 2018 Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou SMO ČR
12. 4. 2018 Zdá se, že zdravý rozum zvítězí! Aktuálně ze včerejšího projednávání novely zákona o střetu zájmů SMO ČR
12. 4. 2018 Povinnost poskytovat informace platí i pro firmy nepřímo ovládané městem Ústavní soud
12. 4. 2018 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí – rok 2017 MV ČR
12. 4. 2018 Vláda schválila návratnou finanční výpomoc na odstranění staveb ohrožující životy lidí MMR ČR
12. 4. 2018 Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu městské drážní dopravy OPD
12. 4. 2018 Elektronická mapa příkladů dobré praxe Kraj Vysočina
12. 4. 2018 Kraj investuje nejen do oprav silnic, ale také do zdravotnických a školských zařízení. Aktuálně realizuje projekty za více než 32 milionů korun Liberecký kraj
12. 4. 2018 Do oprav silnic v Ústeckém kraji letos půjdou dvě miliardy korun Ústecký kraj
11. 4. 2018 IROP rozdělil již téměř 55 miliard korun na projekty ve všech regionech České republiky Fondy Evropské unie
11. 4. 2018 IROP rozdělil již téměř 55 miliard korun na projekty ve všech regionech České republiky MMR ČR
11. 4. 2018 V Hodoníně a Břeclavi se uzavřela série porad vedení kraje se starostkami a starosty Jihomoravský kraj
11. 4. 2018 Ústecký kraj bude pokračovat i nadále v boji za obnovení železniční trati Teplice–Lovosice poškozené sesuvem u Dobkoviček v roce 2013 Ústecký kraj
11. 4. 2018 Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018“ – poskytnutí dotací ZPK Plzeňský kraj
11. 4. 2018 Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018“ – poskytnutí dotací ZPK Plzeňský kraj
11. 4. 2018 Praha schválila návrh podmínek poskytování dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 a navýšení alokovaných prostředků o 6 mil. Kč Praha
11. 4. 2018 Praha připravuje studii proveditelnosti dopravních opatření při smogové situaci Praha
10. 4. 2018 Ministerstvo dopravy vyšlo krajům vstříc, mohou začít s obnovou silnic II. a III. tříd AKČR
10. 4. 2018 ČR je v přejímání unijní legislativy mezi nejpomalejšími. Mešká i GDPR EurActiv.cz
10. 4. 2018 SMS ČR prosazuje nebyrokratické vodní hospodářství SMS ČR
10. 4. 2018 Ministerstvo vnitra prezentovalo své projekty na konferenci ISSS MV ČR
10. 4. 2018 Bezpečnější a rychlejší doprava ve Středočeském kraji OPD
10. 4. 2018 Zlatý erb 2018 – výsledky celostátního kola Zlatý erb
10. 4. 2018 Na největší tuzemské internetové konferenci představuje Kraj Vysočina přístupy k eHealth – elektronickému zdravotnictví Kraj Vysočina
10. 4. 2018 Kraj přispěje hlavně malým obcím na vodohospodářské stavby a sítě Středočeský kraj
9. 4. 2018 Stovky veřejných budov dostanou nový kabát. Na energetické renovace míří 2 miliardy z OPŽP OPŽP
9. 4. 2018 Český zavináč 2018 – oceněn tým SÚKL za přínos k rozvoji elektronizace zdravotnictví Český zavináč
6. 4. 2018 Aktualizace výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – nastavení alokace pro projekty v rámci KPSVL Fondy Evropské unie
6. 4. 2018 Čistírenský kal odtékal přímo do Dřetovického potoka. Uděleny dvě pokuty za celkem 600 tisíc Statutárnímu městu Kladno a a Technickým službám Hostivice za porušení vodního zákona ČIŽP
6. 4. 2018 Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun MŽP ČR
6. 4. 2018 Nezajištění personálních kapacit ze strany Městského úřadu Černošice způsobilo problémy stavebníkům MMR ČR
6. 4. 2018 Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2018 MF ČR
6. 4. 2018 Starostové se mohou hlásit na motivační seminář k soutěži Vesnice roku Zlínský kraj
6. 4. 2018 Kraj navýší podporu hasičům, sportovcům a přidá i na obnovu venkova Olomoucký kraj
6. 4. 2018 Kraj podpoří rozvoj problémových mikroregionů deseti milióny Pardubický kraj
6. 4. 2018 Na Rokycansku se debatovalo o zdravotnictví a dopravě Plzeňský kraj
5. 4. 2018 Starostové se mohou vyjádřit k hlubinnému úložišti jaderného odpadu MPO ČR
5. 4. 2018 Nejvíce prostředků na opravy silnic II. a III. tříd získají Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj MD ČR
5. 4. 2018 I letos se obce z Olomouckého kraje mohou zapojit do soutěže Vesnice roku 2018 Olomoucký kraj
5. 4. 2018 Požadavky starostů z okolí plánované stavby ZEVO Mělník bude řešit komise Středočeský kraj
4. 4. 2018 Informační společnost v číslech 2018 ČSÚ
4. 4. 2018 Poslanecká sněmovna bude příští týden projednávat návrh zákonů k GDPR EurActiv.cz
4. 4. 2018 Stavitelé města II. aneb jak připravit město i sebe na častější výskyt extrémních klimatických jevů? EnviWeb
4. 4. 2018 SMS ČR se sešlo s předsedou PSP ČR Radkem Vondráčkem SMS ČR
4. 4. 2018 Reforma financování regionálního školství se nebude odkládat SMO ČR
4. 4. 2018 Vzor záznamu o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR – agenda voleb SMO ČR
4. 4. 2018 Svaz nepodporuje petici SMS ČR proti navrhované novele zákona o střetu zájmů SMO ČR
4. 4. 2018 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 31. 3. 2018 MF ČR
4. 4. 2018 V roce 2017 dosáhla ČR rekordního přebytku hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 80,6 mld. Kč MF ČR
4. 4. 2018 Ve Vyškově a Blansku začala setkání vedení kraje se starosty obcí jižní Moravy Jihomoravský kraj
4. 4. 2018 Stát pošle na Vysočinu 358,5 miliónu korun. Kraj už má seznam silnic, které opraví Kraj Vysočina
4. 4. 2018 Na Frýdlantsku dojde k výsadbě nových alejí podél krajských silnic Liberecký kraj
4. 4. 2018 Rada Libereckého kraje schválila podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zajištění veřejné autobusové dopravy Liberecký kraj
4. 4. 2018 Jihočeský kraj: V roce 2017 řešila Bezplatná insolvenční poradna 400 případů. Ministerstvo spravedlnosti ji chválí a dává zbytku ČR za vzor Jihočeský kraj
3. 4. 2018 SMS ČR se účastní veřejných konzultací i k urbánní agendě EU SMS ČR
3. 4. 2018 MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů MŽP ČR
3. 4. 2018 Ministr Pelikán ve vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje jednal zejména o problémech se sociálním bydlením MSp ČR
3. 4. 2018 Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva dalších 50 milionů MD ČR
3. 4. 2018 Ve čtyřech obcích mají nová zastupitelstva ČSÚ
3. 4. 2018 Krajští radní diskutovali se starosty. Tématem byla doprava i zdravotnictví Královéhradecký kraj
3. 4. 2018 Starostové Ašska, Chebska a Mariánskolázeňska diskutovali s vedením kraje Karlovarský kraj
29. 3. 2018 Na ministerstvu se uskutečnila konference k GDPR MV ČR
29. 3. 2018 Na pečovatelské byty a bezbariérové domy MMR poskytne 322 milionů korun MMR ČR
29. 3. 2018 Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst MF ČR
29. 3. 2018 Zlínský kraj obdrží 138,7 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury Zlínský kraj
29. 3. 2018 Práce na vyhotovení územní studie pokračují, jsou zapracovány připomínky obcí a dotčených orgánů Jihomoravský kraj
28. 3. 2018 SMS ČR podalo petici proti zpřísnění zákona o střetu zájmů SMS ČR
28. 3. 2018 Protierozní vyhláška stále chybí. Voda dále páchá značné škody SMS ČR
28. 3. 2018 MŠMT dostalo příslib navýšení peněz na změnu financování, reforma se nebude odkládat MŠMT ČR
28. 3. 2018 Radní kraje se setkali se starosty a spolky z Opavska Moravskoslezský kraj
28. 3. 2018 Krajské zastupitelstvo vyhlásilo šest grantových programů Fondu Vysočiny Kraj Vysočina
28. 3. 2018 Venkovské prodejny podruhé: Vysočina navýší podporu na čtyři milióny korun Kraj Vysočina
28. 3. 2018 Vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu se musíme přestat bát, jinak nemůžeme stavět, řekl hejtman starostům na Seči Pardubický kraj
28. 3. 2018 Kraj připravuje strategii pro regionální chytrá řešení Královéhradecký kraj
28. 3. 2018 Vládní nařízení brzdí nové projekty kraje. Navýšení mezd pracovníků v dopravě a u záchranky vyjde kraj na 129 milionů korun Liberecký kraj
28. 3. 2018 Zástupci obcí s rozšířenou působností se seznámili s plánem rozvoje sportu Libereckého kraje na období 2018–2020 Liberecký kraj
28. 3. 2018 Plzeňský kraj má unikátní knihu mapující venkovské školy Plzeňský kraj
28. 3. 2018 Kraj vládě ukáže místa, s jejichž financováním chce pomoci Středočeský kraj
28. 3. 2018 Praha reviduje operační program, nově podpoří elektromobilitu Praha
27. 3. 2018 Každá druhá koruna SŽDC se nesoutěží podle zákona Oživení
27. 3. 2018 Měnit volební systém nelze bez široké diskuze. Svaz měst a obcí aktuální návrh na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů nepodporuje SMO ČR
27. 3. 2018 Příručka mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor – IPSAS NKÚ
27. 3. 2018 Informace pro ÚSC – Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra – Komunikační soubor Vláda ČR
27. 3. 2018 Metodické doporučení č. 4.1 – Tvorba obecně závazných vyhlášek – úprava místních záležitostí veřejného pořádku MV ČR
27. 3. 2018 MŠMT dá dalších 323 milionů na rozšíření kapacit škol MŠMT ČR
27. 3. 2018 Operační program Doprava pomáhá zlepšovat dopravu v hlavním městě OPD
27. 3. 2018 Radní schválili investiční akce v dopravě za 35 milionů korun Zlínský kraj
27. 3. 2018 Regionální rozvojová agentura uspěla v nadnárodním programu se dvěma ekologickými projekty Pardubický kraj
27. 3. 2018 Redakční rada „U nás v kraji“ ocenila nejlepší zpravodaje Královéhradecký kraj
26. 3. 2018 Na Jarní škole se opět sdílela dobrá praxe (nejen) mezi Zdravými městy NSZM
26. 3. 2018 SMS ČR vyzývá k rychlému spuštění reformy regionálního školství SMS ČR
26. 3. 2018 Primátoři statutárních měst přijali společnou pozici k budoucnosti integrovaných nástrojů SMO ČR
26. 3. 2018 Odmítáme další pokus o narušení rovného postavení obecních firem v tržním prostředí SMO ČR
26. 3. 2018 Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen Cenia
26. 3. 2018 Ministr jednal se členy tripartity o platech ve školství a reformě financování MŠMT ČR
26. 3. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí mezi neziskové organizace téměř 30 milionů korun MMR ČR
26. 3. 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019–2021. Veřejné připomínkování Jihočeský kraj
26. 3. 2018 Regionální stálá konference vyzvala odpovědné orgány ke zjednodušení pravidel pro hodnocení projektů Středočeský kraj

[ >> Další >> ]