Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

5. 10. 2016
Zákon o sociálním bydlení
6. 10. 2016
Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR
7. 10. 2016
Snižování energetické náročnosti bytových domů
12. 10. 2016
Samospráva, verejná správa a nový loterní zákon
18. 10. 2016
Zeleň ve veřejném zájmu
19. 10. 2016
Veřejné osvětlení
19. 10. 2016
Nový zákon o hazardních hrách
20.–21. 10. 2016
Venkov 2016
2.–4. 11. 2016
Podzimní škola Zdravých měst
3. 11. 2016
Den malých obcí (Prostějov)

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]