Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

18.–21. 8. 2016
Flora Olomouc
25.–30. 8. 2016
Země živitelka
15. 9. 2016
GIS v plánování měst a regionů
15. 9. 2016
Odpady – ekologicky i ekonomicky
15. 9. 2016
VII. národní setkání starostů, primátorů, hejtmanů
19. 10. 2016
Veřejné osvětlení
1. 11. 2016
Den malých obcí (Praha)
3. 11. 2016
Den malých obcí (Prostějov)
10.–11. 11. 2016
XIX. celostátní finanční konference SMO ČR
1.–2. 12. 2016
Udržitelné město

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]