Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

23. 6. 2018
Představení Programu rozvoje venkova
6. 9. 2018
Zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
7. 9. 2018
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizace
27. 9. 2018
Zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
2. 10. 2018
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4. 10. 2018
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizace
4. 12. 2018
Konzultační dny MMR k bytové problematice

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]