Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

31. 8. 2017
Setkání Středočeského kraje
19.–23. 9. 2017
For Arch 2017
20.–22. 9. 2017
Voda 2017
21. 9. 2017
Požární bezpečnost staveb
3. 10. 2017
Konzultační dny MMR k bytové problematice
19.–20. 10. 2017
Region v rozvoji společnosti
31. 10. 2017
Den malých obcí (Praha)
1.–3. 11. 2017
Venkov 2017
2.–3. 11. 2017
XX. celostátní finanční konference SMO ČR
5.–7. 11. 2017
34. členská schůze a podzimní seminář STMOÚ

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]