Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

25.–30. 8. 2016
Země živitelka
13.–14. 9. 2016
Příprava projektu a projektová žádost
15. 9. 2016
GIS v plánování měst a regionů
15. 9. 2016
Odpady – ekologicky i ekonomicky
15.–16. 9. 2016
Moderní veřejná správa 2016
15. 9. 2016
VII. národní setkání starostů, primátorů, hejtmanů
20. 9. 2016
Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky
19. 10. 2016
Veřejné osvětlení
19. 10. 2016
Nový zákon o hazardních hrách
3. 11. 2016
Den malých obcí (Prostějov)

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]