Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

26. 5. 2016
Bezpečná škola 2016
30. 5.–5. 6. 2016
Evropský týden udržitelného rozvoje 2016
2. 6. 2016
Křižovatky architektury
8. 6. 2016
Municipality a banky
9.–10. 6. 2016
Dotčené osoby a zastupování ve veřejné správě
13. 6. 2016
Smart Cities
14. 6. 2016
Facility management
15.–17. 6. 2016
Řízení, finance, podpora zdraví a udržitelného roz
16.–17. 6. 2016
reSITE 2016: Města a migrace
16.–19. 6. 2016
3. mezinárodní regionální summit ICMA

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]